Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalostiVytlačiť
 

nízka teplota - námraza na skleMinistertvo vnútra SR vydalo odporúčania, podľa ktorých by sa mali občania správať pri vzniku mimoriadnej udalosti.

Konkrétny popis udalosti s odporúčanými krokmi spravaní je priložený k oznamu vo formáte PDF.

Odporúčania pre obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti Odporucania_pre_obyvatelov_v_pripade_vzniku_MU.pdf Odporucania_pre_obyvatelov_v_pripade_vzniku_MU.pdf (51.5 kB)

 
 

Pozvánka na šiestu výpravu S ROZPRÁVKAMI ZA HRAČKAMIVytlačiť
 

autoKultúrno- spoločenské centrum Bučany pozýva deti na šieste, posledné podujatie prázdninového cyklu S ROZPRÁVKAMI ZA HRAČKAMI, ktoré sa uskutoční v stredu 16. augusta o 10.00 h v priestoroch Nyáryovskej kúrie. Deti sa môžu tešiť na čítanie rozprávky Cestou necestou, rozprávanie a prezentáciu o histórii autíčok a vláčikov i tvorivú dielňu, na ktorej si vyrobia spoločenskú hru.

Prázdninové podujatia cyklu S ROZPRÁVKAMI ZA HRAČKAMI sú sprievodnými podujatiami k výstave Dedičstvo hračiek – odkaz našich predkov.

plagat S rozprávkami za hračkami


 
 

Pozvánka na piatu výpravu S ROZPRÁVKAMI ZA HRAČKAMIVytlačiť
 

pozvánka S ROZPRÁVKAMI ZA HRAČKAMIKultúrno- spoločenské centrum Bučany pozýva deti na piate z podujatí prázdninového cyklu S ROZPRÁVKAMI ZA HRAČKAMI, ktoré sa uskutoční v stredu 9. augusta o 10.00 h v priestoroch Nyáryovskej kúrie. Deti sa môžu tešiť na čítanie rozprávky O šašovi, rozprávanie a prezentáciu o histórii bábok spojené s výrobou maňušiek z papiera.

Prázdninové podujatia cyklu S ROZPRÁVKAMI ZA HRAČKAMI sa uskutočnia v každom počasí, každú stredu v termíne od 12. júla do 16. augusta a sú zároveň sprievodnými podujatiami k výstave Dedičstvo hračiek – odkaz našich predkov.


 
 

S rozprávkami za hračkami – O osamelom mackoviVytlačiť
 

a3.JPGV stredu 12. júla o 10.00 h začalo prvé podujatie prázdninového stredajšieho cyklu S rozprávkami za hračkami, ktoré aj v tomto roku pripravilo v priestoroch Nyáryovskej kúrie Kultúrno-spoločenské centrum Bučany. Témou stretnutia boli plyšoví mackovia, najuniverzálnejšia detská hračka, ktorá píše už viac ako storočnú tradíciu. Preto hneď v úvode podujatia čakala malých návštevníkov úloha spočítať, koľko medvedíkov sa nachádza na výstave Dedičstvo hračiek – odkaz našich predkov. Správne sa to podarilo len dvom malým návštevníkom, ktorí boli odmenení malým knižným darčekom. Do príbehu O osamelom mackovi sa započúvali všetci v prvej časti podujatia, následne sledovali prezentáciu o histórii plyšových medvedíkov. V tvorivej časti stretnutia si deti vymaľovali svoje vlastné pexeso. Prázdne obrázky pexesa zaplnili originálne detské kresby, na ktoré zachytili nielen hračky, ale aj bežné predmety, ktoré ich obklopujú. Podujatie bolo príjemným stretnutím šikovných detí a rodičov, ktorým záleží, aby ich deti aktívne trávili prázdninový čas.


 
 

S rozprávkami za hračkami – O koníkovi HrdzošoviVytlačiť
 

O koníkovi HrdzošoviV stredu 26. júla sa od 10.00 h v Nyáryovskej kúrii v Bučanoch hovorilo o obľúbenej detskej hračke – hojdacom koníkovi. Malí návštevníci mali tentoraz za úlohu na výstave Dedičstvo hračiek – odkaz našich predkov vystopovať fotografie detí, na ktorých bol zvečnený aj hojdací koník. Podarilo sa to každému malému detektívovi a jeden vyžrebovaný šťastlivec bol počas podujatia odmenený knižkou. Hneď potom nasledovalo čítanie rozprávky O koníkovi Hrdzošovi, starom hojdacom koníkovi, ktorý túžil stať sa skutočným jazdeckým koníkom a vďaka kúzlam sa mu to aj podarilo, no nakoniec sa predsa len rozhodol zostať hračkou a tešiť sa z kamarátstva s malým chlapčekom. Malým návratom v čase bola potom prezentácia o histórii hojdacích koníkov, z ktorej  sa detskí i dospelí návštevníci dozvedeli všeličo zaujímavé a poučné. Tvorivá časť podujatia sa tentoraz odohrala v pivnici, kde sa pod šikovnými detskými rúčkami narodili rôznorodé koníky z papiera. Podujatie bolo už tretím z prázdninového cyklu S rozprávkami za hračkami.


 
 

Pozvánka na POPOLUDNIE S ĽUDOVOU PIESŇOUVytlačiť
 

Popoludnie s ľudovou piesňou - plagátZákladná organizácia Jednoty dôchodcov Bučany a Kultúrno- spoločenské centrum Bučany pozývajú všetky vekové kategórie občanov na POPOLUDNIE S ĽUDOVOU PIESŇOU, ktoré sa v areáli Nyáryovskej kúrie uskutoční v nedeľu 6. augusta o 17.00 h a bude prehliadkou speváckych skupín seniorov a ich hostí. Program moderuje Stanka Borisová a vystúpia v ňom:
Eliška Krchňáková
Veronika Šottníková – Huttová
Folklórna skupina Kolovrátok z Drahoviec
Spevokol Pohoda zo Serede
Seniorská spevácka skupina Dolnoorešanka z Dolných Orešian
Seniorská spevácka skupina Bučančani z Bučian

Počas podujatia budú sprístupnené aj aktuálne prebiehajúce výstavy:
výstava historických hračiek Dedičstvo hračiek – odkaz našich predkov, výstava výtvarných prác žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy Bučany Fantázia a výstava tvorivosti bučianskych seniorov Zlaté ruky seniorov.

Srdečne Vás pozývame!


 
 

Pozvánka na cestovateľskú prezentáciu Kuba – cesta do karibského rajaVytlačiť
 

Cesta do karibského raja - plagátKultúrno- spoločenské centrum Bučany pozýva občanov do Nyáryovskej kúrie v piatok 4. augusta o 19.00 h na cestovateľskú prezentáciu Kuba – cesta do karibského raja, počas ktorej svoje zážitky z cesty na Kubu prostredníctvom fotografií a rozprávania sprostredkuje Alica Henrich, rodená Vidličková. Podujatie je ďalším z obľúbeného cyklu Z BUČIAN DO SVETA.


 
 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevínVytlačiť
 

Obec Bučany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  1.3.2017  začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. BUC-56/2017  o vydanie súhlasu na výrub drevín - 1 ks agátu - rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 1897/21,  k. ú Bučany vo vlastníctve Obce Bučany z  dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.


 
 

Pozvánka na štvrtú výpravu S ROZPRÁVKAMI ZA HRAČKAMIVytlačiť
 

Kde je tá pravá lopta?Kultúrno- spoločenské centrum Bučany pozýva deti na štvrté z podujatí prázdninového cyklu S ROZPRÁVKAMI ZA HRAČKAMI, ktoré sa uskutoční v stredu 2. augusta o 10.00 h v priestoroch Nyáryovskej kúrie. Deti sa môžu tešiť na čítanie rozprávky Kde je tá pravá lopta?, prezentáciu o histórii hier s gulôčkami a loptami a na tvorivú dielňu, počas ktorej  si vyzdobia polystyrénovú loptičku.

Prázdninové podujatia cyklu S ROZPRÁVKAMI ZA HRAČKAMI sa uskutočnia v každom počasí, každú stredu v termíne od 12. júla do 16. augusta a sú zároveň sprievodnými podujatiami k výstave Dedičstvo hračiek – odkaz našich predkov.

Kde je tá pravá lopta?

S ROZPRÁVKAMI ZA HRAČKAMI


 
 

Socha pri Nyáryovskej kúriiVytlačiť
 

Socha pri Nyáryovskej kúrii

Na nádvorí pred  Nyáryovskou kúriou stála pár týždňov zaujímavá socha. Veterné počasie ju však zničilo, preto dnes uverejňujeme informáciu o nej len ako spomienku. Bola to diplomová práca ...tvár... Mgr. art. Filipa Pechu z Trnavy, absolventa Akadémie umení v Banskej Bystrici. Sám autor definoval svoju sochu nasledovnými slovami:

„V diele s názvom „...tvár..“ sa zaoberám témou ľudských povahových deformácií s dôrazom na ľudskú faloš, či pretvárku. Výsledkom spracovania témy je môj osobný názor na povahové poruchy človeka spôsobené spoločnosťou, vnútorným deficitom, či traumou, ako aj vrodenou poruchou osobnosti. Pracujem s divákovým vnímaním, s okolím kde sa dielo nachádza a dávam divákovi možnosť manipulovať s jednotlivými prvkami objektu, ktoré si môže odniesť so sebou. Postupným odkrývaním, ktoré je vykonané ľudskou rukou odoberaním masiek, sa odhaľuje postupná deformácia oných masiek. Práca je založená na procese, ktorý je spojený s aktivitou diváka a poveternostnými podmienkami za účelom odkrývania významových prvkov diela. Výsledkom práce je docieliť v človeku spozorovanie postupnej deformácie navonok pozitívnych a usmievajúcich sa masiek, ktoré sú stále len maskami ľudí a nie ich skutočnou tvárou. Po úplnom odobraní, či zničení, už spomínaných masiek sa ukáže ďalšia časť objektu, na ktorej boli masky uložené a ktorá ukazuje ďalšiu, nie tak prívetivú tvár s tušenou figúrou v nej. Tým sa dielo stáva aktívnym a procesom rozkladu prechádza až do takmer úplného zániku. Ostáva už len jeden fragment v podobe textu vyvolávajúci otázku k danej téme, ktorý sa objaví po úplnom rozložení diela.“

Socha pri Nyáryovskej kúrii

Socha pri Nyáryovskej kúrii

Socha pri Nyáryovskej kúrii

Socha pri Nyáryovskej kúrii


 
 

DH Bučianka na festivale v HostieVytlačiť
 

DH Bučianka na festivale v HostieDňa 9. júla 2017 sa dychová hudba Bučianka zúčastnila na 55. festivale dychových hudieb. V amfiteátri Hostie sa predstavili dychové hudby: Machulince, Skýcovanka, Podhrušovan, Hostianka, Žikavanka, Hostianska kapela, Skaličané a naša DH Bučianka.

 

Link na video z vystúpenia.


 
 

Pozvánka na PRVÚ TVORIVÚ NEDEĽUVytlačiť
 

prva_tvoriva_nedela.jpgPosledná júlová nedeľa bude tentoraz v Nyáryovskej kúrii PRVÁ TVORIVÁ NEDEĽA pre všetky vekové kategórie návštevníkov.
V nedeľu 30. júla bude možné od 14.00 do 18.00 h navštíviť dlhodobejšie výstavy FantáziaDedičstvo hračiek – odkaz našich predkov, ale aj dve nové výstavy.
Prvá z nich, Zlaté ruky seniorov, bude prezentovať výrobky šikovných bučianskych seniorov.
Druhá výstava, Exotika v kvetináči, ukáže zbierku citrusov pestovateľa Jána Viskupa. O 16.00 h  začne tvorivá dielňa Maľovanie sadrových odliatkov pod vedením Adriany a Marcela Málikových, ktorá je určená pre  spoločné tvorenie deti, rodičov i starých rodičov. Podujatie z cyklu Posledná nedeľa je tentoraz výsledkom spolupráce Kultúrno-spoločenského centra, Súkromnej základnej umeleckej školy Bučany a Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Bučanoch.

Srdečne Vás pozývame!


 
 

S rozprávkami za hračkami - Nezabudnuteľná bábikaVytlačiť
 

S rozprávkami za hračkami - Nezabudnuteľná bábikaRozprávanie o bábikách prilákalo v stredu 19. júla o 10.00 h veľa malých dievčat, chlapcov a ich sprevádzajúcich rodičov a starých rodičov. Spoločenská miestnosť Nyáryovskej kúrie bola počas podujatia Nezabudnuteľná bábika  zaplnená. Aj tentoraz čakala v úvode návštevníkov kvízová otázka, ktorá sa skrývala priamo na výstave Dedičstvo hračiek – odkaz našich predkov. Šestica bábik z rôznych časových období a rôznych materiálov bola označená číslami a úlohou detí bolo označené bábiky nielen nájsť, ale aj skúsiť uhádnuť, ktorá z nich je najstaršia. Podarilo sa to väčšine malých návštevníkov a jeden vyžrebovaný šťastlivec bol odmenený rozprávkovým CD. Rozprávkovo-poučná časť začala čítaním rozprávky o dvoch porcelánových bábikách, ktoré boli v rôznych časoch vzácnym narodeninovým darom pre jednu jedinú osobu – najprv malé dievčatko a oveľa neskôr starú opatrovateľku. Po nej nasledovala  prezentácia o histórii bábik od čias starovekého Egypta až po 20. storočie. V tvorivej časti podujatia deti maľovali puzzle s motívom obľúbenej hračky. Podujatie bolo druhým stretnutím z prázdninového cyklu podujatí S rozprávkami za hračkami.


 
 

Pozvánka na tretiu výpravu S ROZPRÁVKAMI ZA HRAČKAMIVytlačiť
 

Pozvánka na tretiu výpravu S ROZPRÁVKAMI ZA HRAČKAMIKultúrno- spoločenské centrum Bučany pozýva deti na tretie z podujatí prázdninového cyklu S ROZPRÁVKAMI ZA HRAČKAMI, ktoré sa uskutoční v stredu 26. júla o 10.00 h v priestoroch Nyáryovskej kúrie. Deti sa môžu tešiť na čítanie rozprávky O KONÍKOVI HRDZOŠOVI, prezentáciu o histórii hojdacích koníkov a na tvorivú dielňu, počas ktorej si vyrobia koníka z papiera.

Prázdninové podujatia cyklu S ROZPRÁVKAMI ZA HRAČKAMI sa uskutočnia v každom počasí, každú stredu v termíne od 12. júla do 16. augusta a sú zároveň sprievodnými podujatiami k výstave Dedičstvo hračiek – odkaz našich predkov.

Pozvánka na tretiu výpravu S ROZPRÁVKAMI ZA HRAČKAMI


 
 

Pozvánka na druhú výpravu S ROZPRÁVKAMI ZA HRAČKAMIVytlačiť
 

Nezabudnuteľná bábikaKultúrno- spoločenské centrum Bučany pozýva deti na druhé z podujatí prázdninového cyklu S ROZPRÁVKAMI ZA HRAČKAMI, ktoré sa uskutoční v stredu 19. júla o 10.00 h v priestoroch Nyáryovskej kúrie. Deti sa môžu tešiť na čítanie rozprávky Nezabudnuteľná bábika, prezentáciu o histórii bábik a na tvorivú dielňu, počas ktorej si vyrobia svoje vlastné puzzle s obrázkom obľúbenej hračky.

Prázdninové podujatia cyklu S ROZPRÁVKAMI ZA HRAČKAMI sa uskutočnia v každom počasí, každú stredu v termíne od 12. júla do 16. augusta a sú zároveň sprievodnými podujatiami k výstave Dedičstvo hračiek – odkaz našich predkov.

Nezabudnuteľná bábika

S rozprávkami za hračkami


 
 

Pozvánka na prvú výpravu S ROZPRÁVKAMI ZA HRAČKAMIVytlačiť
 

O osamelom mackoviKultúrno- spoločenské centrum Bučany pozýva deti na prvé z podujatí prázdninového cyklu S ROZPRÁVKAMI ZA HRAČKAMI, ktoré sa uskutoční v stredu 12. júla o 10.00 h v priestoroch Nyáryovskej kúrie. Deti sa môžu tešiť na čítanie rozprávky O osamelom mackovi, prezentáciu o histórii plyšových medvedíkov a na tvorivú dielňu, počas ktorej si vyrobia svoje vlastné pexeso.

Prázdninové podujatia cyklu S ROZPRÁVKAMI ZA HRAČKAMI sa uskutočnia v každom počasí, vždy v stredu od 12. júla do 16. augusta a sú zároveň sprievodnými podujatiami k výstave Dedičstvo hračiek – odkaz našich predkov.

 

O osamelom mackoviS rozprávkami za hračkami


 
 

Princ BajajaVytlačiť
 

Brinc BjajaKultúrno-spoločenské centrum Bučany pozýva malé i veľké deti  v nedeľu 25. júna o 17.00 h na klasické bábkové divadelné predstavenie PRINC BAJAJA v podaní Nely Dušovej a jej Teatra Neline. V prípade priaznivého počasia sa predstavenie uskutoční na malom pódiu za Nyáryovskou kúriou, preto je potrebné, aby si deti priniesli na sedenie na zemi malý vankúšik. Vstup je voľný. Zároveň Vás v tento deň pozývame na prehliadku aktuálnych expozícií – výstavu historických hračiek Dedičstvo hračiek – odkaz našich predkov a výstavu výtvarných prác Slobodné podvedomie, ktoré budú v rámci otváracích hodín poslednej nedele v mesiaci sprístupnené v čase od 14.00 do 18.00 h. Srdečne Vás pozývame!


 
 

LUANVI CUPVytlačiť
 

LUANVI CUP

 


 

Obecný futbalový klub Bučany vás pozýva na futbalové turnaje,
ktoré sa uskutočnia na našom ihrisku počas víkendu:

SOBOTA 17. jún 2017 o 9:00

5. ročník LUNAVI CUP, turnaj v malom futbale, 10 pánskych mužstiev a 6 ženských tímov

Finále turnaja je na programe o 16:00

NEDEĽA 18. jún 2017 od 9:00 do 13:00

Turnaj predprípravky za účasti 5 mužstiev

NEDEĽA 18. jún 2017 o 14:30 do 19:00

Turnaj prípravky za účasti 7 mužstiev


 
 

Kollárovci - Môj život je muzikaVytlačiť
 

plagát - Kollárovci - Môj život je muzikaPozývame Vás na jedinečné vystúpenie

Kollárovci - Môj život je muzika

v KD Bučany v sobotu 10.6.2017 o 17.00 h

Vstupné 12€
Predpredaj vstupeniek na Obecnom úrade Bučany

viac info + rezervácie: 0911 179 500


 
 

Pozvánka na vernisáž výstavy AUTONOMES INCONSCIENTE / SLOBODNÉ PODVEDOMIEVytlačiť
 

Slobodné povedomie - plagátKultúrno-spoločenské centrum Bučany pozýva občanov v piatok 9. júna o 17.30 h do Nyáryovskej kúrie na vernisáž výstavy najlepších prác z 5. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže AUTONOMES INCONSCIENTE  / Slobodné podvedomie, ktorej vyhlasovateľom je Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS z Nitry. Výstava bude pozostávať z rôznorodých prác, ktorých autormi sú v 1. kategórii deti od 4 rokov až po dospelých od 20 rokov v 4. kategórii súťaže. Počas vernisáže budú vyhlásené výsledky a odovzdané ceny víťazom, ktorých odborná porota vyberala z takmer 800 prihlásených prác.

Slobodneě povedomie - propozície Slobodneě povedomie - propozície.pdf Slobodneě povedomie - propozície.pdf (1.3 MB)

 
 

Navštívte výstavu Dedičstvo hračiek – odkaz našich predkov!Vytlačiť
 

plagat vystava Dedičstvo hračiekKultúrno-spoločenské centrum pozýva občanov na prehliadku výstavy Dedičstvo hračiek – odkaz našich predkov. Na výstave, ktorá zaplnila niekoľko miestnosti východného krídla Nyáryovskej kúrie je možné historické hračky, bábiky, hry, rozprávkové knižky, pohľadnice a fotografie s témou dieťaťa. Výstavu dopĺňajú aj najrôznejšie dobové reálie. Množstvo hračiek, ktoré sú vystavené, si pamätá posledné roky Rakúsko-Uhorska. Väčšina hračiek je stredoeurópskej proveniencie, bábiky prevažne pochádzajú z Nemecka. Hračky z novšieho obdobie (po r. 1918) sú maďarskej, českej i slovenskej proveniencie. Vystavené exponáty pochádzajú zo zbierky Ing. Viliama Šimeka, obchodníka so starožitným nábytkom,  ktorý síce žije a pracuje v Bratislave, no v Bučanoch trávi voľný čas na svojej chalupe už viac ako 20 rokov. Viac informácií nájdete v priloženom bulletine.

Výstava bola pre veľký úspech predĺžená do 31. augusta 2017 a navštíviť ju môžete počas tradičných otváracích hodín - v utorok a štvrtok od 9.00 do 12.00 h, v stredu od 14.00 h do 17.00 h a v poslednú nedeľu v mesiaci od 14.00 h do 18.00 h. Srdečne Vás pozývame!

Odkaz z inej stránky.

Fotogaléria k pozvánke.


 
 

Bučánsky veterán v poslednú nedeľu v mesiaciVytlačiť
 

Bucansky_veteran.PNGKultúrno-spoločenské centrum Bučany pozýva občanov na tradičnú prehliadku expozícií Nyáryovskej kúrie v poslednú nedeľu v mesiaci – 28. mája od 14.00 do 18.00 h. Momentálne je možné navštíviť výstavu Dedičstvo hračiek – odkaz našich predkov, výstavu fotografií Silvie Ďurechovej a menšiu výstavu kníh Veselá knižnica spisovateľa a bučianskeho rodáka Augustína Pauloviča.

V čase od 14.00 do 18.00 h bude pri Nyáryovskej  kúrii prebiehať aj podujatie Bučánsky veterán, kde bude možné vidieť staré autá a motocykle, ktorých majitelia žijú v Bučanoch. Návštevníci môžu v danom čase hlasovať v ankete Najkrajší bučánsky veterán, ktorá bude vyhodnotená o 17.30 h. Podujatie bude zakončené  o 18.00 h okružnou jazdou veteránov cez Bučany.

Srdečne Vás pozývame!


 
 

Večer s Augustínom Paulovičom – pozvánka na podujatieVytlačiť
 

plagát - Večer s Augustínom PaulovičomKultúrno-spoločenské centrum Bučany v spolupráci so Združením zdravotne postihnutých v Bučanoch pozýva občanov na podujatie Večer s Augustínom Paulovičom, ktoré sa uskutoční v sobotu 20. mája 2017 v priestoroch Nyáryovskej kúrie. Cyklus večerných podujatí bude venovaný osobnosti Augustína Pauloviča (1850-1927), spisovateľa a nášho rodáka. Viac informácií o autorovi nájdete v knižke Bučany a Bučančania z pera bratov Vidličkových. 

Od 18.00 do 22.00 h sa budú podávať koláčiky z receptov Paulovičovej Slovenskej kuchárky: kuchárskej knihy pre praktické kuchárky a pre počiatočnice, ktorú zostavil spolu s manželkou a vyšla v roku 1920. Ide o jednu z prvých kuchárskych kníh, ktoré vyšli v slovenskom jazyku. V rovnakom čase budú môcť návštevníci zhliadnuť aj výstavku kníh Veselá knižnica, nazvanú podľa jednej z edícií zábavného zošitového čítania Augustína Pauloviča a bude pozostávať z niekoľkých jeho kníh, ktoré sa nám podarilo zabezpečiť. K videniu bude aj originál zošitovej knihy Kríž pod vinohradom a úžerník, ktorej dej sa odohráva v našej obci. O 18.30 h bude nasledovať čítanie Z Humoristických prednášok v podaní skvelej recitátorky Stanislavy Borisovej.  Cyklus podujatí zavŕši o19.00 h prednáška Augustín Paulovič a knihy ľudového čítania PhDr. Mariána Kamenčíka, PhD., ktorý je každopádne  najlepším znalcom tvorby nášho autora.

Podujatie sa uskutočňuje pri príležitosti Noci múzeí a galérií a Nyáryovská kúria bude v tento večer sprístupnená do 22.00 h.

Srdečne Vás pozývame!

Augustín Paulovič z knihy Bučany a Bučančania


 
 

Kúria bude vo štvrtok zatvorenáVytlačiť
 

Kultúrno-spoločenské centrum Bučany oznamuje, že Nyáryovská kúria bude vo štvrtok 18. mája zatvorená.


 
 

Oslava Dňa matiekVytlačiť
 

kyticeStarosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva v Bučanoch srdečne pozývajú všetky mamičky a babičky na oslavu Dňa matiek.

Začíname v miestnom kultúrnom dome 14. mája 2017 o 15.00 hodine.

Program pre oslávenkyne pripravujú žiaci Základnej a Materskej školy Bučany a dychová hudba Bučianka.

OcÚ


 
 

Stavanie MájaVytlačiť
 

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo v Bučanochstavanie Mája

Vás pozýva na tradičné
"stavanie mája"
dňa 30.4.2017 NEDEĽA.

Začiatok podujatia bude o 18.00 hod. pred Kultúrnym domom v Bučanoch.

Program pripravujú žiaci ZŠ s MŠ, seniorská skupina Bučančani a dychová hudba Bučianka.

Máj už tradične stavajú členovia DHZ Bučany.

Pripravený bude aj dobrý guláš a občerstvenie.

OcÚ


 
 

Franta a Vojta Nedvědovci s kapelouVytlačiť
 

Franta a Vojta Nedvědovci s kapelouKD BUČANY

29.04.2017 o 19:00 h

vstupné 9,00 €

Vstupenky si zakúpite na obecnom úrade v Bučanoch alebo v sieti Ticketportal


 
 

Výstava historických hračiek predĺžená do 31. augusta 2017Vytlačiť
 

Výstava historických hračiek predĺžená do 31. augustaKultúrno-spoločenské centrum Bučany  oznamuje, že výstava Dedičstvo hračiek – odkaz našich predkov bola pre veľký úspech predĺžená do 31. augusta 2017. Navštíviť ju môžete počas tradičných otváracích hodín: v utorok a štvrtok od 9.00 do 12.00 h, v stredu od 14.00 h do 17.00 h a v poslednú nedeľu v mesiaci od 14.00 h do 18.00 h.

Srdečne Vás pozývame!


 
 

Film Na liberte k Čiernemu moru videli diváci prvý krát v našej kúriiVytlačiť
 

Piatkové podujatie (7. apríla 2017 o 19.00 h) ukázalo, že spoločenská miestnosť Nyáryovskej kúrie sa dokáže premeniť aj na kinosálu. Veľkoplošné plátno, ktoré vyplnilo celú jej jednu stenu, poslúžilo na odprezentovanie predpremiéry filmu Na liberte k Čiernemu moru. Diváci v Bučanoch videli ako prví tento zaujímavý a inšpiratívny film, ktorý zmapoval cestu  „partie bláznov s jedným prevodom“, ktorá prešla v lete 2016 za 15 dní neskutočných 1457 kilometrov z Červeníka cez Maďarsko, Rumunsko, Moldavsko až do ukrajinskej Odesy na brehoch Čierneho mora. Celý tím minuloročnej  výpravy Liberta Tour mal päť členov, z ktorých štyria sa zúčastnili nášho podujatia. Na bicykloch prešli cestu traja nadšenci: Boris Dzíbela (vedúci výpravy, mechanik, autor myšlienky), Lukáš Hesko (podujatie nestihol, keďže momentálne žije v Anglicku) a Matej Mego. Cyklistov na výprave sprevádzalo sprievodné vozidlo s Adamom Likavčanom za volantom a Martinom Heskom, fotografom a kameramanom výpravy, autorom prezentovaného filmu. Po skončení filmu nasledovala diskusia s aktérmi tohto výletu, rovnako ako film sa niesla v príjemnej a veselej atmosfére a chlapci zažili v Bučanoch akúsi prípravu na premiéru filmu, ktorá nasledovala na druhý deň v Kine Hviezda v Trnave a poslednú upútavku naň stihol natočiť  Martin Hesko na našom podujatí (pozrieť si ju môžete tu). On je aj autorom fotografií z podujatia.

Vďaka Borisovi Dzíbeklovi, bučianskemu rodákovi, sme uviedli podujatie ako štvrté podujatie cyklu Z Bučian do sveta...

Video:

https://www.facebook.com/libertatour/videos/vb.759348877439185/1571386496235415/?type=2&theater

 

predpremiéra filmu Na liberte k Čiernemu moru

predpremiéra filmu Na liberte k Čiernemu moru

predpremiéra filmu Na liberte k Čiernemu moru

predpremiéra filmu Na liberte k Čiernemu moru

predpremiéra filmu Na liberte k Čiernemu moru

predpremiéra filmu Na liberte k Čiernemu moru

predpremiéra filmu Na liberte k Čiernemu moru

predpremiéra filmu Na liberte k Čiernemu moru

predpremiéra filmu Na liberte k Čiernemu moru


 
 

Skvelá beseda s Braňom JobusomVytlačiť
 

V stredu 12. apríla 2017 pred 10.00 h zaparkovala pred Nyáryovskou kúriou motorka hudobníka, speváka a predovšetkým spisovateľa kníh pre deti, Braňa Jobusa z Vrbového. Štvrtákov, piatakov a šiestakov z bučianskej základnej školy čakalo podujatie Knihy Jobusove a stretnutie s týmto charizmatickým človekom. Braňo Jobus rozprával o svojich jedenástich knižkách pre deti, pozitívnom prístupe k životu i snoch, ktoré už stihol splniť, nielen sebe ale aj iným. Rozprávanie tradične striedali hudobné vstupy, v ktorých priestor získali hlavne pesničky viažuce sa k jeho rozprávkam. Záverečná autogramiáda a fotenie bolo príjemným vyvrcholením celého programu, ktoré sa nieslo v pohodovej a veselej atmosfére. Myslím, že mnohé deti spisovateľ očaril, rovnako ako spisovateľa očarila naša kúria. Reportáž o podujatí bude možné vzhliadnuť v Mestskej televízii Trnava a písať o nej budú aj reportéri školského časopisu Smajlík.

Link na reportáž Mestskej televízie Trnava.

beseda s Braňom Jobusom

beseda s Braňom Jobusom

beseda s Braňom Jobusom

beseda s Braňom Jobusom

beseda s Braňom Jobusom

beseda s Braňom Jobusom

beseda s Braňom Jobusom

beseda s Braňom Jobusom

beseda s Braňom Jobusom

beseda s Braňom Jobusom

beseda s Braňom Jobusom

beseda s Braňom Jobusom


 
 

Výstava STROM A JABLKO je predĺžená do 6. aprílaVytlačiť
 

plagát - Strom a jablkoVšetci tí, ktorí zatiaľ nestihli navštíviť výstavu obrazov našich rodákov – Daniely Kačmar-Málikovej a jej syna Marcela Málika, môžu to ešte stihnúť do štvrtku 6. apríla. Výstava je v galerijných priestoroch severného krídla Nyáryovskej kúrie sprístupnená počas nasledujúcich návštevných hodín: v utorok a štvrtok od 9.00 do 12.00 h, v stredu od 14.00 h do 17.00 h a v poslednú nedeľu v mesiaci od 14.00 h do 18.00 h. Srdečne Vás pozývame!


 
 

Na liberte k Čiernemu moru – pozvánka na podujatieVytlačiť
 

plagát - Na liberte k Čiernemu moruKultúrno-spoločenské centrum Bučany pozýva občanov na predpremiéru filmu Na liberte k Čiernemu moru, ktorá sa uskutoční v piatok 7. apríla o 19.00 h v priestoroch Nyáryovskej kúrie. Traja mladí nadšenci starých bicyklov – Boris Dzíbela, Lukáš Hesko a Matej Mego – predstavia 40-minútový film o svojej dobrodružnej výprave a zážitky z tejto 1457-kilometrovej cesty sprostredkujú aj osobne. O kameru sa postaral Martin Hesko a servisné vozidlo šoféroval Adam Likavčan. Keďže jeden z cyklistov-cestovateľov, autor myšlienky, Boris Dzíbela, pochádza z Bučian, podujatie uvádzame ako ďalšie z cyklu Z Bučian do sveta...
Srdečne Vás pozývame!


 
 

Deň zdravia a ZOMOTVytlačiť
 

Deň zdravia a ZOMOT - plagátV piatok 7. apríla 2017, kedy sa slávi aj Svetový deň zdravia, organizuje naše Združenie obcí mestskej oblasti Trnava v participácii s Obcou Biely Kostol v priestoroch kancelárie ZOMOT na Hlavnej 5 v Trnave, akciu podporenú Trnavským samosprávnym krajom Deň zdravia a ZOMOT.

Ráno začne akcia prednáškami na sociálne témy. Návštevníci akcie sa budú môcť viac dozvedieť o svojom vlastnom zdraví a budú si môcť od 8:00 hod. ráno dať zmerať pracovníčkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva krvný tlak, cholesterol, glukózu. V tom prípade odporúčame, aby prišli na lačno.

Počas celého dňa budú prezentované rôzne čaje s možnosťou ochutnávky, rôzne výživové doplnky s potrebnými informáciami a o 11:00 hod. príde aj p. Gubáň povedať čosi o biorezonancii, ktorej sa venuje. Počas celého dňa budeme ponúkať drobné zdravé pohostenie a nápoje.


 
 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevínVytlačiť
 

Obec Bučany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 24.10.2016 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. BUC-254/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromu - 1 ks čerešne - rastúcej na pozemku parc. č. 556/2, v k. ú Bučany vo vlastníctve Obce Bučany z dôvodu narušenia statiky stavby.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.


 
 

Výstava Strom a jablkoVytlačiť
 

plagát - Strom a jablkoKultúrno-spoločenské centrum Bučany pozýva občanov v piatok 27. januára o 17.30 h do Nyáryovskej kúrie na vernisáž výstavy STROM A JABLKO. Výstava prezentuje maliarsku tvorbu Daniely Kačmar-Málikovej a jej syna Marcela Málika. Obaja autori sú rodáci z Bučian. V programe vernisáže vystúpi hobojistka Zuzana Grejtáková a huslistka Katarína Zacharová.

Srdečne Vás pozývame!

Reportáž o výstave v MTT.


 
 

Zmeny a doplnky Územného plánu obce BučanyVytlačiť
 

Obec Bučany Vám predkladá na pripomienkovanie dokumenty

Zmeny a doplnky Územného plánu obce Bučany.

Textová časť - Územný plán obce Bučany - Zmeny a doplnky 04/2016 ZaD 04-2016 UPN Bučany-TČ-návrh.pdf ZaD 04-2016 UPN Bučany-TČ-návrh.pdf (637.5 kB)
Textová časť - Prehľad novonavrhovaných lokalít OV, rekreácie, výroby, verejnej a izolačnej zelene ZaD 04-2016 UPN Bučany-schéma ov.pdf ZaD 04-2016 UPN Bučany-schéma ov.pdf (575.1 kB)
Textová časť - Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb ZaD 04-2016 UPN Bučany-schéma záv častí.pdf ZaD 04-2016 UPN Bučany-schéma záv častí.pdf (482.4 kB)
Grafická časť - širšie vzťahy ZaD 04-2016 UPN Bučany-1-šv.pdf ZaD 04-2016 UPN Bučany-1-šv.pdf (1.5 MB)
Grafická časť - komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia ZaD 04-2016 UPN Bučany-2-kompl.pdf ZaD 04-2016 UPN Bučany-2-kompl.pdf (523 kB)
Grafická časť - návrh verejného dopravného vybavenia ZaD 04-2016 UPN Bučany-3-doprava.pdf ZaD 04-2016 UPN Bučany-3-doprava.pdf (528.6 kB)
Grafická časť - návrh technického vybavenia - vodné hodspodárstvo ZaD 04-2016 UPN Bučany-4-voda.pdf ZaD 04-2016 UPN Bučany-4-voda.pdf (472.3 kB)
Grafická časť - návrh technického vybavenia - energetika ZaD 04-2016 UPN Bučany-5-energ.pdf ZaD 04-2016 UPN Bučany-5-energ.pdf (472.9 kB)
Grafická časť - návrh technického vybavenia - oznamovacie vedenia ZaD 04-2016 UPN Bučany-6-oznam.pdf ZaD 04-2016 UPN Bučany-6-oznam.pdf (455.4 kB)
Grafická časť - ochrana prírody a tvorba krajiny ZaD 04-2016 UPN Bučany-7-oatk.pdf ZaD 04-2016 UPN Bučany-7-oatk.pdf (1 MB)
Grafická časť - perspektívne použitie PP a LPF ZaD 04-2016 UPN Bučany-8-pp.pdf ZaD 04-2016 UPN Bučany-8-pp.pdf (1.4 MB)

 
 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevínVytlačiť
 

Obec Bučany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
oznamuje, že dňa  13.1.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa
konanie č. BUC-2/2017 o vydanie súhlasu na výrub drevín - 8 ks orechov -
rastúcich na pozemkoch registra "C" parc. č. 648/1,2, 649/1,  k. ú
Bučany vo vlastníctve žiadateľa z  dôvodu výstavby rodinných domov.


Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.


 
 

Činnosť Kultúrno-spoločenského centra v roku 2016 v číslachVytlačiť
 

V máji roku 2016 zahájilo svoju činnosť Kultúrno-spoločenské centrum v Bučanoch.

Za sedem mesiacov činnosti pripravilo pre deti a dospelých rovných 40 podujatí, ktoré navštívilo viac ako 2800 návštevníkov. Okrem nich privítalo 780 návštevníkov, ktorý prišli na prehliadku Nyáryovskej kúrie mimo podujatí.

Zoznam realizovaných podujatí nájdete nižšie v texte. Prostredníctvom uskutočnených podujatí bola obec propagovaná niekoľkokrát na stránkach regionálnych médií – tlačených i internetových. Ako napríklad v Západoslovenskej televízii.

DN

Realizované podujatia v roku 2016

 

sobota 21. mája 2016 od 19.00 h do 22.00 h

Večerná prehliadka Nyáryovskej kúrie

Pri príležitosti Noci múzeí a galérií

štvrtok 9. júna 2016 od 8.00 h

Návrat v čase

Prehliadka Nyáryovskej kúrie pre všetky ročníky ZŠ v Bučanoch

streda 15. júna 2016 o 14. 00 h

Tajomstvo papierového motýľa

Hodina tvorivého čítania z knižky Markéty Pilátovej spojená s výrobou origami

 

V BUČANOCH SME DOMA...

Cyklus poučno-tvorivých prázdninových dopoludní pre deti o staršej i mladšej histórii obce Bučany

streda 6. júla 2016 o 10.00 h

Cesta do praveku

Poučné dopoludnie o najstarších dejinách obce spojené s maľovaním na kamene
Podujatie cyklu V Bučanoch sme doma...

streda 13. júla 2016 o 10.00 h

Najstaršia Bučianka

Výprava do dávnej minulosti a stretnutie so slávnou Bučianskou Venušou
Podujatie cyklu V Bučanoch sme doma...

streda 20. júla 2016 o 10.00 h

Rondel

Hľadanie tajomstva zvláštnej stavby spojené s originálnou tvorivou dielňou
Podujatie cyklu V Bučanoch sme doma...

streda 27. júla 2016 o 10.00 h

Panstvo z kúrie

Výroba vlastnej historickej fotografie a spoznávanie bývalých obyvateľov kúrie
Podujatie cyklu V Bučanoch sme doma...

streda 3. augusta 2016 o 10.00 h

Kúria z papiera

Rozprávanie o architektonickom vývoji kúrie a výroba vystrihovačiek z papiera
Podujatie cyklu V Bučanoch sme doma...

streda 10. augusta 2016 o 10.00 h

Pozor, idú poľovníci!

Rozprávanie o obľúbenej zábavke obyvateľov kúrie spojené s tvorivou dielňou
Podujatie cyklu V Bučanoch sme doma...

streda 17. augusta 2016 o 10.00 h

Moje obľúbené Bučany

Putovanie po pekných miestach Bučian a výroba vlastnej mapy
Podujatie cyklu V Bučanoch sme doma...

nedeľa 28. augusta o 15.00 h

NEDEĽA S DYCHOVKOU

Popoludnie s dychovou hudbou Bučianka
V spolupráci s Obcou Bučany

január – august 2016

RÁDIÁ NAŠICH DEDOV

Výstava zbierky rádií Ing. Stanislava Vidličku

piatok 30. septembra o 18.30 h

VIDLIČKOVSKÁ STOPA V AMERIKE

Cestovateľská prezentácia rozprávanie Juraja Vidličku o jeho ceste po Spojených štátoch amerických
Podujatie cyklu Z Bučian do sveta...

streda 5. októbra 2016 o 9.30 h

Jesenné prekvapenie

Tvorivé čítanie z knižky Arnolda Lobela Veselý rok s Kvakom a Čľupom o jesenných povinnostiach spojený s predstavením najstaršieho stromu v Bučanoch
Pre deti MŠ

piatok 7. októbra 2016 o 13.30 h

Najstaršia Bučianka

Výprava do dávnej minulosti a stretnutie so slávnou Bučianskou Venušou
Podujatie cyklu V Bučanoch sme doma...
Pre deti ZŠ

pondelok 10. októbra 2016 o 9.30 h

O veselej babke

Tvorivé čítanie z knižky Dušana Dušeka Babka na rebríku  spojené s hádankou o veku najstaršieho občana v Bučanoch
Pre deti MŠ

pondelok 17. októbra 2016 o 9.30 h

Matricaria chamomilla

Tvorivé čítanie z knižky Zdeňka Milera Ako krtko vyliečil myšku spojené s rozprávaním o tom, že v Bučanoch bola slávna šľachtiteľská stanica
Pre deti MŠ

pondelok 24. októbra 2016 o 9.30 h

Svrček a mravce

Tvorivé čítanie z knižky  Svrček a mravce spojené s príbehom o tom, ako sa v Bučanoch kaštieľ premenil na sýpku
Pre deti MŠ

piatok 28. októbra 2016 o 17.00 h

ZUB ČASU
SOCHA – KRESBA
VÝBER Z TVORBY 1993 – 2016

Vernisáž výstavy Mgr. Marcela Málika, rodáka z Bučian, pedagóga Súkromnej základnej umeleckej školy Bučany
 

piatok 4. novembra 2016 o 8.00 h

O troch prasiatkach

Tvorivé čítanie z knižky spisovateľky Margity Príbusovej a ilustrátora Vladimíra Kráľa spojené s workshopom
Sprievodné podujatie k výstave Najkrajšie knihy Slovenska 2015
Pre deti ZŠ
 

piatok 4. novembra 2016 o 9.30 h

O troch prasiatkach

Tvorivé čítanie z knižky spisovateľky Margity Príbusovej a ilustrátora Vladimíra Kráľa spojené s workshopom
Sprievodné podujatie k výstave Najkrajšie knihy Slovenska 2015
Pre deti ZŠ
 

pondelok 7. novembra 2016 o 9.30 h

AJ SRDCE JE NAŠE TELO

Tvorivé čítanie a rozcvička s knižkou Sama McBratneya Hádaj, ako Ťa mám rád!
spojené s prehliadkou výstavy
Sprievodné podujatie k výstave ZUB ČASU
Pre deti MŠ

utorok 8. novembra o 14.00 h

Lapinovci z letiska

Tvorivé čítanie z knižky spisovateľky Viktórie Laurent-Škrabalovej a ilustrátora Matúša Maťátka  spojené s workshopom
Sprievodné podujatie k výstave Najkrajšie knihy Slovenska 2015
Pre deti z Čitateľského krúžku pri ZŠ s MŠ Bučany
 

štvrtok 10. novembra 2016 o 14.00 h

Kúria z papiera

Rozprávanie o architektonickom vývoji kúrie a výroba vystrihovačiek z papiera
Podujatie cyklu V Bučanoch sme doma...
Pre deti ZŠ

pondelok 14. novembra 2016 o 9.30 h

O TOM, AKO SA LEO PAPKÁČIK NAPOKON ZMESTIL DO PLAVIEK

Tvorivé čítanie z knižky Mymi Doinet Veľké starosti malých zajačikov spojené s výrobou tanierika plného zdravých potravín
Pre deti MŠ

pondelok 21. novembra 2016 o 9.30 h

Keď ochorie medvedík

Tvorivé čítanie z knižky Veroniky Marék Boribon ochorel o tom, že aj medvedík potrebuje lekára
Pre deti MŠ

nedeľa 27. novembra 2016 od 13.30 h

BUČIANSKA VENUŠA

Workshop pre deti a dospelých, tvorba sôch z hliny a vosku, pod vedením Mgr. Marcela Málika
Sprievodné podujatie k jeho výstave ZUB ČASU

pondelok 28. novembra 2016 o 9.30 h

OD PONDELKU DO NEDELE

Tvorivé čítanie z knižky Erica Carleho Nenásytná húsenička o tom, ako plynie čas, kým sa z húseničky stane motýľ
Pre deti MŠ

pondelok 5. decembra 2016 o 9.30 h

KEĎ PRÍDE MIKULÁŠ

Čítanie a rozprávanie o sv. Mikulášovi a mikulášskych zvykoch spojené s tvorivou dielňou  so symbolickým vyčistením čižmičiek
Pre deti MŠ

od 18. októbra 2016  do 9. decembra 2016

NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2015

Výstava ocenených kníh a súťažných titulov z rovnomennej celoslovenskej súťaže
V spolupráci s Bibianou, medzinárodným domom umenia pre deti v Bratislave
 

piatok 9. decembra 2016 o 17.00 h

DEDIČSTVO HRAČIEK – ODKAZ NAŠICH PREDKOV

Vernisáž výstavy historických hračiek, bábik, hier, rozprávkových knižiek, pohľadníc a fotografií s témou dieťaťa zo zbierky Ing. Viliama Šimeka
 

utorok 13. decembra 2016 o 10.00 h

OD LUCIE DO VIANOC

Čítanie rozprávky  Najmúdrejší syn z knižky Adventný kalendár spisovateľa Bruna Ferrera, rozprávanie o zvykoch v predvianočnom období spojené s tvorivou dielňou  s výrobou sviečky
Pre deti MŠ

piatok 15. decembra 2016 o 13.30 h

SVETLO VIANOC

Čítanie rozprávky  Kajsa Nebojsa spisovateľky Astrid Lindgrenovej, rozprávanie o zvykoch v predvianočnom období spojené s tvorivou dielňou s výrobou sviečky
Sprievodné podujatie výstavy Dedičstvo hračiek – odkaz našich predkov
Pre deti ZŠ
 

nedeľa 18. decembra o 16.00 h

CHVÍĽA SVIATOČNÁ...

Vianočný koncert s pásmom poézie v podaní žiakov ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnavského a ZŠ v Bučanoch

pondelok 19. decembra o 9.30 h

O MALEJ JEDLIČKE

Čítanie obľúbenej vianočnej rozprávky od Hansa Christiana Andersena, spojené s tvorivou dielňou s výrobou sviečky a prehliadkou výstavy
Sprievodné podujatie výstavy Dedičstvo hračiek – odkaz našich predkov
Pre deti MŠ

pondelok 19. decembra 2016 o 16.00 h

Tancuj, tancuj,...

Vystúpenie tanečného súboru Tanečníček v podaní detí MŠ Bučany
V spolupráci s MŠ Bučany

štvrtok 21. decembra 2016 o 8.00 h

ODLIŠNÝ DAR

Čítanie vianočnej rozprávky z knihy Putovanie troch kráľov, prehliadka výstavy a hľadanie najkrajšieho darčeka pre Ježiška
Sprievodné podujatie výstavy Dedičstvo hračiek – odkaz našich predkov
Pre deti ZŠ
 

od 28. októbra 2016 do 8. januára 2017

ZUB ČASU
SOCHA – KRESBA
VÝBER Z TVORBY 1993 – 2016

Výstava Mgr. Marcela Málika, rodáka z Bučian, pedagóga Súkromnej základnej umeleckej školy Bučany
 

od 9. decembra 2016

DEDIČSTVO HRAČIEK – ODKAZ NAŠICH PREDKOV

Výstava historických hračiek, bábik, hier, rozprávkových knižiek, pohľadníc a fotografií s témou dieťaťa zo zbierky Ing. Viliama Šimeka


 
 

Novootvorená Lekáreň BučanyVytlačiť
 

V našej obci je novootvorená lekáreň v areáli Zdravotného strediska

Otváracie hodiny:
Po-Pia od 7:30 do 15:00

Adresa:
Lekáreň Bučany
Bučany 359 – Zdravotné stredisko
919 28

tel.č.033/5586365

spoločnosť: Cordatum, s.r.o., Dechtice 541, 919 53

Zodpovedný vedúci: PharmDr.Ivana Cvíčelová


 
 

Zmeny a doplnky Územného plánu obce Bučany 5/2017Vytlačiť
 

Zmeny a doplnky Územného plánu obce Bučany 5/2017 nájdete v časti Územný plán obce.


 
 

Pozvánka na podujatie Hlasy talentovVytlačiť
 

plagát Hlasy talentovKultúrno-spoločenské centrum Bučany a Základná škola s materskou školou Bučany pozývajú občanov v piatok 24. marca o 17.30 h do Nyáryovskej kúrie na literárny večer Hlasy talentov, v ktorom budú účinkovať najúspešnejší recitátori školského kola súťaže Hollého pamätník. 
Srdečne Vás pozývame!


 
 

Navštívte výstavu Strom a jablkoVytlačiť
 

plagát - Výstava Strom a jablkoOd 27. januára je vo výstavných priestoroch severného krídla Nyáryovskej kúrie sprístupnená výstava Strom a jablko. Výstava obrazov prezentuje tvorbu dvojice bučianskych rodákov - Daniely Kačmar-Málikovej a jej syna Marcela Málika. Výstava je zaujímavým stretnutím tvorby insitnej maliarky a výtvarne školeného umelca. Tvorbe Daniely Kačmar-Málikovej je venovaná väčšia časť expozície a mapuje dve etapy jej tvorby – mladosť a zrelý vek, ktoré boli prerušené dlhou prestávkou, kedy sa výtvarným aktivitám nevenovala a vrátila sa k nim až v roku 2003. Ranné obdobie tvorby autorky prezentujú realistické krajinky, portréty a zátišia, súčasnú tvorivú etapu zastupujú  zátišia s kyticami a ovocím, trnavské uličky i niekoľko pohľadov na Paríž, ktoré už autorka zachytila svojou obľúbenou impresionistickou metódou. Príjemným protipólom tvorby mamy je tvorba syna Marcela, absolventa výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Jeho maliarsku tvorbu na tejto výstave reprezentujú abstraktné kompozície i expresívne stvárnené  zátišia. Výstava je doplnená fotogalériou, ktorá zachytáva oboch umelcov počas rokov, ktoré prežili v Bučanoch. Viac o autoroch sa dočítate v priloženom bulletine.

Výstavu môžete navštíviť počas otváracích hodín až do 9. marca 2017.
Srdečne Vás pozývame!

výstava Stroma a jablko

výstava Stroma a jablko

výstava Stroma a jablko

výstava Stroma a jablko

výstava Stroma a jablko

výstava Stroma a jablko

výstava Stroma a jablko

výstava Stroma a jablko

 


 
 

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnostiVytlačiť
 

Prerušenie distribúcie elektrinyv mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č.251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 06.03.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 11:30 hod. do 14:30 hod.:
BUČANY č. 120/Rest, 120/VE, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 1273/1, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149/ZA, 150/VE, 151, 152, 152/TS, 154/OP, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 230/VE, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 254/VE, 255/VE, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 265, 266, 268, 270, 271, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 296/ZA, 297, 297/OP, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 303/BL, 303/OP, 304, 304/VE, 305, 306, 307, 308, 311, 311/VE, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 327/VE, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 386, 386/OP, 386/VE, 387, 389, 390, 390/OP, 391, 392, 393, 393/ZA, 394, 394/OP, 394/ZA, 395/VE, 398, 398/VE, 402, 403, 404, 405, 406, 406/VE, 407, 408, 409, 410, 410/OP, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 416/OP, 417, 418, 420, 425, 429, 430, 431, 432, 433, 433/ZA, 434/ZA, 470/VE, 531/OP, 541, 541/VE, 541/ZA, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 547/ČS, 549, 550, 551, 552, 552/BL, 553, 558, 561, 562, 563, 563/BL, 564, 567, 568, 570, 571, 573, 574, 574/VE, 575, 576, 626, 627, 628, 629/VE, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 639, 639/VE, 646, 652, 653, 690, 691, 691/PRI, 691/ZA, 695, 695/VE, 697, 715, 721/Stavba, 721/VE, 725, 725/VE, 731, 736, 737, 763/VE, 766, 768, 810, 85/ZA


 
 

Pozvánka na podujatie Hlasy talentovVytlačiť
 

HLASY TALENTOV - plagátKultúrno-spoločenské centrum Bučany a Základná škola s materskou školou Bučany pozývajú občanov v piatok 10. marca o 17.30 h do Nyáryovskej kúrie na literárny večer Hlasy talentov, v ktorom budú účinkovať najúspešnejší recitátori školského kola súťaže Hollého pamätník. Srdečne Vás pozývame!


 
 

Pochovávanie basyVytlačiť
 

plagát Pochovávanie basy 2017


S hlbokým žiaľom v srdiečku

a veľkou slzou v oku, dávame na známosť
všetkým, že nás na dobu 7 týždňov opustí
naša kamarátka

BASA

Našu drahú zosnulú odprevadíme na poslednej ceste k jej
dočasnému odpočinku

24.2.2017(piatok) o 19:00 v Kultúrnom dome Bučany

Na poslednej ceste našej drahej basy zahrá dychová hudba „Bučianka“.

Kultúrnu vložku zabezpečia naši dobrovoľníci, ktorí sa s basou rozlúčia pripraveným programom za pomoci Dobrovoľných hasičov obce Bučany.

Zároveň si Vás pozostalá rodina zosnulej basy dovoľuje pozvať na malé občerstvenie po skončení smútočných obradov.

Vstup na poslednú rozlúčku: 1€

Príďte sa rozlúčiť s našou drahou basou na poslednej ceste.


 
 

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnostiVytlačiť
 

Prerušenie distribúcie elektrinyz dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 22.02.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08:00 hod. do 13:00 hod.:

BUČANY č.

165, 166, 166/VE, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 176/VE, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 182/RD, 183, 183/ZA, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 196/ZA, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 217, 217/VE, 3/652, 3/653, 3/654, 419, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 449/02, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 469/VE, 471, 472, 473, 474, 475/VE, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 491, 492, 493, 494, 494/VE, 496/TS, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 524, 526, 527, 529, 644, 645, 647, 648, 649, 650, 651, 656/-, 729/516, 730

Za pochopenie ďakujeme


 
 

Pozvánka na koncertVytlačiť
 

plagát Komorný koncertKultúrno-spoločenské centrum Bučany pozýva občanov na KOMORNÝ KONCERT, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. februára o 16.00 h v priestoroch Nyáryovskej kúrie v Bučanoch.
V programe vystúpia piati členovia Trnavského komorného orchestra vrátane huslistky Zuzany Bilaničovej a s recitačnými vstupmi sa predstaví Stanislava Borisová.

Srdečne Vás pozývame!


 
 

Prázdninový program v kúriiVytlačiť
 

plagát - Majster maliarKultúrno-spoločenské centrum Bučany pozýva deti na výtvarný workshop Majster Maliar s výtvarníkom Marcelom Málikom, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 23. februára o 10.00 h v Nyáryovskej kúrii. Deti uvidia, ako v minulosti maliarski majstri naťahovali plátna a vyskúšajú si namaľovať obraz zložený so samých bodiek. Workshop je sprievodným podujatím k výstave Strom a jablko.


 
 

Pozvánka na cestovateľskú prezentáciuVytlačiť
 

plagát Za hmyzom do EkvádoruKultúrno-spoločenské centrum Bučany pozýva občanov v piatok 17. februára o 17.30 h do Nyáryovskej kúrie na podujatie Za hmyzom do Ekvádoru, ktoré bude prezentáciou a rozprávaním entomológa RNDr. Ľubomíra Vidličku, CSc o jeho pracovných cestách a zážitkoch z Južnej Ameriky.
Je tretím podujatím cyklu Z Bučian do sveta...

Srdečne Vás pozývame!


 
 

Harmonogram vývozu odpadovVytlačiť
 

Nový harmonogram vývozu odpadov v našej obci nájdete na tejto stránke.


 
 

Obecná zabíjačkaVytlačiť
 

plagát Obecná zabíjačka 2017DHZ BUČANY v spolupráci s OcÚ BUČANY

Vás srdečne pozývajú na

Obecnú zabíjačku a ochutnávku zabíjačkových špecialít

KD BUČANY sobota 28.1.2017 od 15:00

Pochuťte si na:

 • zabíjačkovej kapuste
 • jaterničkách
 • krvavničkách
 • pečenom mäsku
 • zabíjačkovej kaši
 • tlačenke
 • Občerstviť sa môžete v bufete

 

Program:

 • Otvorenie
 • Dychová hudba Bučianka

 
 

Silvestrovský ohňostrojVytlačiť
 

ohňostroj

Starosta obce,
poslanci obecného zsatupiteľstva
a zamestnanci obecného úradu
Vás pozývajú
na silvestrovský ohňostroj,
ktorý sa bude konať
dňa 1.1.2017 o 00:30
pred Kultúrnym domom
v Bučanoch.

OcÚ

 

 

zdroj: http://www.iceflowstudios.com/2013/freebies/over-100-free-fireworks-pictures/


 
 

Prvá autorská výstava rodáka v BučanochVytlačiť
 

Prvá autorská výstava rodáka v BučanochKultúrno-spoločenské centrum Bučany pozýva občanov na výstavu ZUB ČASU (Socha – kresba), ktorá je výberom z kresliarskej, sochárskej a reštaurátorskej  tvorby Mgr. Marcela Málika z obdobia rokov 1993-2016. Výstavu je možné navštíviť počas otváracích hodín v novozriadených výstavných priestoroch severného krídla Nyáryovskej kúrie až do 8. januára 2017.

Výstava je historicky prvou autorskou výstavou bučianskeho rodáka v Bučanoch a prvou výstavou v novozriadených galerijných priestoroch severného krídla Nyáryovskej kúrie v Bučanoch. Zároveň je  aj aj prvou samostatnou výstavou autora.
Výstave dominuje sadrový odliatok sochy sv. Urbana, ktorý predchádzal odlievaniu sochy z umelého kameňa, ktorá od roku 2005 stojí pod vinohradmi pri ceste do Brestovian. Sochárska tvorba Marcela Málika  je na výstave reprezentovaná aj v podobe miniatúrnych plastík z včelieho vosku, ktoré odkazujú až k prvotným prejavom umenia, ale aj realistickými bustami, či plastikou sediacej ženy v takmer životnej veľkosti. Mnohé plastiky sú na výstave spárované so svojimi štúdiami. Okrem týchto možno na výstave vidieť aj geometrické a abstraktné kompozície, figuratívnu kresbu i realistické portréty, z ktorých majú mnohé pre autora osobitý význam. Výstavu dopĺňa aj elektronická prezentácia, ktorá sa sústreďuje na reštaurátorskú tvorbu Marcela Málika v rodných Bučanoch.

Marcel Málik sa narodil v roku 1977 ako prvý syn  Daniely a Augustína Málikových, ktorí pochádzali a v danom čase aj žili v Bučanoch. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg Súkromnej základnej umeleckej školy Bučany. V obci Bučany zreštauroval početné votívne plastiky, sochy svätcov i kríže na oboch cintorínoch. Je autorom sochy sv. Urbana, ktorá bola v máji 2005 slávnostne osadená  pod vinohradmi pri ceste vedúcej do Brestovian.

DN

Fotogaléria


 
 

Lampiónový sprievodVytlačiť
 

Rada rodičov MŠ Bučany už po druhý krát usporiadala Lampiónový sprievod, ktorý sa konal dňa 18.11.2016 o 17:00. Všetky deti z MŠ Bučany si lampióniky pripravili v škôlke spolu s pani učiteľkami, ostatné deti z obce si lampióniky priniesli z domu. Trasa viedla od KD Bučany, kde sme sa všetci zhromaždili a po malom príhovore sme sa vydali  v sprievode DHZ Bučany chodníkom lemujúcim hlavnú cestu smerom k Jednote. Odtiaľ sme odbočili do uličky smerom ku kostolu a sprievod sme ukončili pri Nyáryovskej kúrii. Tam všetkých čakalo malé prekvapenie v podobe živej kapely s názvom 4mation. Deti i dospelí sa mohli občerstviť a zároveň trochu zohriať teplým čajom. Počasie nám nedoprialo užiť si pripravenú zapálenú výzdobu, ani vypustiť sľúbené štyri  lampióny. Báli sme sa, aby nedošlo ku komplikáciám a vietor neodfúkol lampióny tam, kam nepatria.

Na záver bolo pre všetkých pripravené ešte jedno prekvapenie, a tým bol ohňostroj, za ktorý všetci ďakujeme sponzorovi p.Flimmelovi.

Na celý priebeh pochodu a celej akcie dohliadali DHZ Bučany, za čo im patrí veľká vďaka.

Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k spolupráci na sprievode a všetkým zúčastneným. Dúfame, že o rok sa opäť všetci uvidíme na tejto akcii.

Krátky zostrih si môžete všetci pozrieť aj na stránke Mestskej televízie Trnava, ktorá bola pozvaná na Lampiónový pochod, aby zachytila aj pre ostatných kúsok zo sprievodu, programu a atmosféry počas tejto akcie. Tu je link na zostrih Lampiónového sprievodu.

Rada rodičov MŠ Bučany


 
 

Vianočný koncertVytlačiť
 

plagát Vianočný koncert 2016Starosta obce, poslanci OZ a farský úrad v Bučanoch
Vás srdeče pozývajú
na

Vianočný koncert

28.12.2016 o 17.00 h

v kostole sv. Margity Antiochijskej

účinkujú
Miroslav Švába a Maja Velšicová


 
 

Návrh zmeny Územného plánu obce BučanyVytlačiť
 

NÁVRH zmeny územného plánu obce Bučany nájdete v Menu -> Samospráva -> Územný plán obce -> Územný plán obce - návrh


 
 

Chvíľa sviatočná...Vytlačiť
 

plagát Chvíľa sviatočná...Kultúrno-spoločenské centrum Bučany v spolupráci so Základnou umeleckou školou Mikuláša Schneidera- Trnavského v Trnave a Základnou školou v Bučanoch  pozýva občanov v nedeľu 18. decembra o 16.00 h do Nyáryovskej kúrie na podujatie Chvíľa sviatočná... V programe sa s vianočným koncertom predstavia žiaci Základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidera- Trnavského v Trnave a s pásmom vianočnej poézie vystúpia žiaci Základnej školy v Bučanoch. Po skončení koncertu budú v tento deň do 18.00 h sprístupnené aktuálne prebiehajúce výstavy – Zub času Dedičstvo hračiek – odkaz našich predkov.
Výstavy je možné navštíviť aj v pracovných dňoch počas tradičných otváracích hodín: v utorok a štvrtok od 8.00 h do 12.00 h a v stredu od 14.00 do 17.00h.

Srdečne Vás pozývame!


 
 

Najkrajšie knihy Slovenska 2015Vytlačiť
 

Najkrajšie knihy Slovenska 2015Kultúrno-spoločenské centrum Bučany pozýva občanov na výstavu Najkrajšie knihy Slovenska 2015. Vystavená kolekcia viac ako 20 kníh pozostáva z víťazných a súťažných kníh rovnomennej súťaže, ktorú každoročne vyhlasuje BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave. Výstavu možno navštíviť v Nyáryovskej kúrii počas otváracích hodín a potrvá do 8. decembra 2016.

Fotogaléria výstavy.

DN


 
 

Obmedzenie pre návštevníkov Nyáryovskej kúrieVytlačiť
 

Z dôvodu inštalácie výstavy Dedičstvo hračiek – odkaz našich predkov bude týždni od 5. do 9. decembra 2016 v Nyáryovskej kúrii sprístupnené počas otváracích hodín len severné krídlo kúrie, kde je možné aktuálne navštíviť výstavu Zub času Mgr. Marcela Málika.


 
 

Vianočné trhyVytlačiť
 

Vianočné trhy

Rada rodičov MŠ Bučany v spolupráci s OÚ Bučany Vás všetkých srdečne pozývajú na

Vianočné trhy,

ktoré sa uskutočnia 26. novembra 
od 15:00 hod v KD Bučany

Program:                            
15:00 Príhovor
15:15 Vystúpenie jednotlivých tried MŠ Bučany
16:00 Otvorenie predaja na Vianočných trhoch               
16:30 Vystúpenie Folkloristiek zo súboru Rosutec
17:00 Vystúpenie hudobnej skupiny 4mation

Na Vianočných trhoch si môžete zakúpiť:

 • Adventné vence, svietniky, Vianočné dekorácie, ozdoby, ikebany ...
 • Rôzne zimné doplnky pre deti a dospelých
 • Široký výber dekoračných predmetov z rôznych materiálov
 • Šperky, tašky, mydlá, sviečky..
 • Domáce chutné dobroty ako sú: pagáče, praclíky, klobásky, syry, vianočné oblátky  a trubičky, perníčky, vínko a medovinku, med
 • a mnoho iných vecí

O občerstvenie bude postarané: kapustnica, varené vínko, čajík a Vianočný punč


 
 

MikulášVytlačiť
 

plagát Mikuláš

Obec Bučany Vás srdečne pozýva na

Mikuláša
3.12.2016
do Kultúrneho domu Bučany

Program sa začne o 16:30

Pre deti je pripravené:
• ROZPRÁVKA GAŠPARKO A DRAK
• MIKULÁŠ
• SLADKÉ PREKVAPENIE


 
 

BUČIANSKA VENUŠA - workshopVytlačiť
 

plagát - BUČIANSKA VENUŠA - workshopKultúrno-spoločenské centrum Bučany pozýva deti a dospelých na workshop Bučianska venuša, ktorý sa uskutoční v nedeľu 27. novembra o 13.30 h v priestoroch Nyáryovskej kúrie. Pod vedením Mgr. Marcela Málika sa budú tvoriť sochy z hliny. Workshop je sprievodným podujatím k jeho výstave Zub času, ktorú bude spolu s výstavou Najkrajšie knihy Slovenska 2015 možno navštíviť túto nedeľu v čase od 14. do 18. hodiny.


 
 

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnostiVytlačiť
 

elektrina; Autor: SHUTTERSTOCK

z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 22.11.2016 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08:45 hod. do 11:30 hod.:

BUČANY č.

165, 166, 166/VE, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 176/VE, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 182/RD, 183, 183/ZA, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 196/ZA, 197, 199, 199/OP, 200, 201, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 217, 217/VE, 3/652, 3/653, 3/654, 419, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 449/02, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 469/VE, 471, 472, 473, 474, 475/VE, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 491, 492, 493, 494, 494/VE, 496/TS, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 524, 526, 527, 529, 644, 645, 647, 648, 649, 650, 651, 656/-, 729/516, 730


 
 

Katarínsky plesVytlačiť
 

OFK Bučany Vás pozýva

Katarínsky PLES

19. novmebra 2016 (sobota)

20.00 h

v KD v Bučanoch

Do tanca hrá skupina ORIONS

Pripravená TOMBOLA, občerstvenie a tanečné vystúpenie

Vstupenky si môžete zakúpiť:
p. Hutta 0902 622 115
p. Pavelek 0905 612 167
p. Bališ 0904284336

plagát Katarínsky ples


 
 

Lampiónový sprievodVytlačiť
 

lampiónový sprievod

Rada rodičov MŠ pozýva 
všetky deti, rodičov
a ich príbuzných na

Lampiónový sprievod, 

ktorý sa bude konať 18. novembra o 17:00 hod.
                  
Zraz bude pred KD Bučany.
Deti z MŠ Bučany si lampióniky vyrobia v škôlke a prinesú na sprievod.
Ostatné deti si lampióniky prinesú z domu.

Trasa lampiónového sprievodu: 
od KD Bučany po hlavnej ceste k Jednote,
od Jednoty smerom ku kostolu a skončíme pri Nyáryovskej kúrii.

Pri kúrii sa symbolicky za každú triedu MŠ pustia 
4 lampióny šťastia.
Všetkým zúčastneným sa bude podávať teplý čajík.
A nakoniec je pripravené malé prekvapenie.
Na celý priebeh sprievodu bude dohliadať DHZ Bučany.

Srdečne Vás pozývame.


 
 

Oplotenie Nyáryovskej kúrie financované z Nadácie SPPVytlačiť
 

Oplotenie Nyáryovskej kúrieV júni (2016) začala výstavba oplotenia Nyáryovskej kúrie,  obnovenej Národnej kultúrnej pamiatky v našej obci. V prvej etape bola postavená časť oplotenia so vstupnou bránou do areálu. Ďalšia výstavba bude pokračovať podľa finančných možností obce. Spomenutá prvá etapa výstavby bola realizovaná z prostriedkov získaných z Nadácie SPP. Odmenu 8 300 Eur získala obec Bučany v decembri predchádzajúceho roku za komplexnú stavebnú obnovu a reštaurovanie Nyáryovskej kúrie v Bučanoch spolu s ocenením Kultúrna pamiatka roka 2014. Obec súťažila a vyhrala v kategórii Obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky. Symbolom ocenenia je bronzová socha bájneho vtáka Fénixa, ktorá je vystavená v priestoroch Nyáryovskej kúrie v Bučanoch.

Viac informácií si môžete prečítať na stránke Ministerstva kultúry a videozáznam zo slávnostného odovzdávania ocenenia nájdete tu.

Fotogaléria tu.

DN


 
 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevínVytlačiť
 

Obec Malženice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa  21.9.2016 začala na základe žiadosti Obce
Bučany konanie č. MAL-172/2016 o vydanie súhlasu na výrub dreviny - 1
ks lipy - rastúcej na pozemku parc. č. 982/3,  k. ú Bučany vo
vlastníctve žiadateľa z  dôvodu výstavby miestnej komunikácie.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.


 
 

Vernisáž výstavy Zub časuVytlačiť
 

Zub času- M Málik plagát k výstaveKultúrno-spoločenské centrum Bučany pozýva občanov na vernisáž výstavy ZUB ČASU (SOCHA – KRESBA), ktorá sa uskutoční v piatok 28. októbra 2016 o 17.00 h v priestoroch Nyáryovskej kúrie. Výstava predstaví tvorbu Mgr. Marcela Málika, rodáka z Bučian, pedagóga Súkromnej základnej umeleckej školy Bučany z obdobia rokov 1993 – 2016.


 
 

Obecná knižnica sa rozrástla vďaka Nadácii SPPVytlačiť
 

knižnicaObecná knižnica v Bučanoch opäť rozšírila svoj knižný fond. Ten bol po minuloročnej havárii spôsobenej prasnutím vodovodného ventila v neradostnom stave.  Vďaka nadácii SPP a jej finančnému daru v hodnote 1000 Eur pribudlo počas letných mesiacov v knižnici 117 nových knižných titulov – 56 titulov beletrie pre dospelých, 48 titulov beletrie pre deti a mládež a 3 tituly odbornej detskej literatúry. Vďaka precíznemu výberu p. knihovníčky Jarmily Vidličkovej, ktorý zohľadnil požiadavky čitateľov knižnice, sa návštevníci knižnice môžu tešiť na knižky rozmanitých žánrov s najsilnejším zastúpením čitateľsky obľúbených bestsellerov a noviniek z oblasti literatúry pre deti a mládež.

Fotogaléria z knižnice.

DN


 
 

Nyáryovská kúria otvorená pre verejnosťVytlačiť
 

Začiatok prázdnin prinesie so sebou aj nové možnosti trávenia voľného času v obci. Nyáryovskú kúriu, ktorá je sídlom Kultúrno-spoločenského centra Bučany, bude možné navštíviť počas určených otváracích hodín.
Návštevníci sa môžu tešiť na stálu expozíciu i nové výstavy. V prípade záujmu môže byť prehliadka sprevádzaná lektorským výkladom. Organizovaná skupina (minimálne 15 osôb) si môže vstup objednať aj mimo otváracích hodín, minimálne však dva dni vopred. Za poplatok 10 Eur si je možné objednať aj svadobné fotenie.

OTVÁRACIE HODINY

Utorok  9.00 – 12.00 h
Streda 14.00 – 17.00 h
Štvrtok  9.00 – 12.00 h
Posledná nedeľa v mesiaci 14.00 – 18.00 h

Kontakt 0904 54 54 36


 
 

Pozvánka na podujatie – Vidličkovská stopa v AmerikeVytlačiť
 

Pozvánka na podujatie – Vidličkovská stopa v AmerikeKultúrno-spoločenské centrum Bučany pozýva občanov v piatok 30. septembra o 18.30 h do Nyáryovskej kúrie na podujatieVidličkovská stopa v Amerike, ktoré bude cestovateľskou prezentáciou a rozprávaním Juraja Vidličku o jeho ceste po Spojených štátoch amerických. Vstup na podujatie je voľný!

Ide o prvé podujatie z cyklu Z Bučian do sveta... Týmto vyzývame občanov, ktorí by sa rovnako chceli podeliť so svojimi cestovateľskými zážitkami a prezentovať ich na verejnosti, aby kontaktovali Kultúrno-spoločenské centrum Bučany v Nyáryovskej kúrii osobne v pracovnom čase alebo kedykoľvek mailom (kultura.bucany@gmail.com)  alebo telefonicky (0904 54 54 36).

 

 
 

Kollárovci v BučanochVytlačiť
 

plagát Kollárovci v Bučanoch

 

Pozývame Vás na jedinečné vystúpenie

KOLLÁROVCI

Môj život je muzika

V Kultúrnom dome v nedeľu 18.9.2016 o 16:00

Vstupné: 10€

Predaj vstupeniek na OcÚ Bučany v pracovných dňoch.


 
 

Nyáryovská kúria bude zatvorenáVytlačiť
 

Nyáryovksá kúriaKultúrno-spoločenské centrum Bučany oznamuje, že Nyáryovská kúria bude pre verejnosť zatvorená v čase od 18. do 25. augusta 2016.


 
 

Nedeľa s dychovkouVytlačiť
 

plagát - Nedeľa s dychovkou

Kultúrno-spoločenské centrum Bučany v spolupráci s Obecným úradom Bučany pozýva občanov

v nedeľu 28. augusta o 15.00 h

na podujatie

Nedeľa s dychovkou,

ktoré sa uskutoční v priestore za Nyáryovskou kúriou.

V programe vystúpi dychová hudba Bučianka.

V tento deň bude pre verejnosť otvorená  Nyáryovská kúria v čase od 14.00 do 18.00 h.


 
 

Vzácne jubileumVytlačiť
 

Vzácne jubileum 95.rokovV týchto dňoch sa vzácneho životného jubilea dožila naša občianka, p. Mária Máliková.

V sobotu 13. augusta oslávila 95. narodeniny. Jej úctyhodný vek ju už dlhší čas radí do kategórie najstaršej občianky Bučian. Pri tejto príležitosti jej k okrúhlym narodeninám zablahoželal starosta obce, p. Šebestian Lančarič, a pracovníčka Kultúrno-spoločenského centra Bučany, Mgr. Dagmar Nováková.

Stretnutie sa nieslo v dobrej nálade, ktorá p. Málikovú sprevádzala a charakterizovala počas celého jej života a neopúšťa ju ani teraz.

Všetko najlepšie!

Vzácne jubileum 95.rokov


 
 

Obnova zariadenia a knižného fondu Obecnej knižniceVytlačiť
 

Obnova zariadenia a knižného fondu Obecnej knižnicePrasknutie vodovodného ventila v máji minulého roku spôsobilo zaplavenie Obecnej knižnice, pričom bolo poškodeného alebo takmer zničeného 80% fondu knižnice a takmer celé jej zariadenie. Z tohoto dôvodu sme v máji tohoto roku oslovili najväčšie slovenské vydavateľstvá s prosbou o knižný dar. Mnohí na našu požiadavku reagovali a vďaka knižným darom sa fond knižnice rozrástol o 158 kníh a 48 duplicitných výtlačkov, ktoré budú do fondu knižnice zaraďované postupne po opotrebovaní prvých výtlačkov. Aj touto cestou ďakujeme za veľkorysosť nasledujúcim vydavateľstvám: Dajama, Slovenský spisovateľ, Slovart, Evitapress, Buvik, Perfekt, Q111 a Ikar. Za početné dary ďakujeme aj občanom. Znovuotvoreniu knižnice v apríli predchádzala rozsiahla rekonštrukcia priestorov a vynovenie jej zariadenia. Touto cestou pozývame nových čitateľov do vynovených priestorov knižnice.

DM

Fotogaléria


 
 

Knižný semafor v Obecnej knižniciVytlačiť
 

Knižný semafor v Obecnej knižniciV pondelok 20. júna sa od 10.00 h v Obecnej knižnici konalo zaujímavé podujatie. Aj keď svietil na striedačku červený a zelený semafor, nehovorilo sa o pravidlách cestnej premávky, ale o tom, ako sa treba správať v knižnici. S pani knihovníčkou, Jarmilou Vidličkovou, sa na Knižný semafor zahrali a veľa zaujímavého o knižkách a knižnici naučili deti z predškolskej triedy Materskej školy.

DM

Fotogaléria


 
 

Dar z FrancúzskaVytlačiť
 

Súrodenci Paulíkoví dnes (29.6.2016) na Obecnom úrade odovzdali pánovi starostovi vzácny dar v podobe obrazu Nyáryovskej kúrie... Jeho autorkou je pani Henrietta Wassen, rodená Paulíková, dcéra bučianskeho rodáka Jána Paulíka. Ján Paulík (1907) odišiel za prácou do Francúzska v roku 1925 a natrvalo sa usadil v mestečku Claye Souilly, ktoré leží neďaleko Paríža. Do rodných Bučian sa vrátil až po 50 rokoch a len jediný krát, aby navštívil rodinu svojho brata Františka Paulíka (1912). Dcéra Henrietta spolu s manželom Gilbertom Wassenom ho vtedy sprevádzala a opakovane sa do Bučian vracala aj so svojimi súrodencami. V rôznych časových odstupoch tak sledovala vývoj a zmeny v obci. Pri poslednej návšteve Bučian (v auguste 2015) bola očarená zrenovovanou Nyáryovskou kúriou a pozitívne dojmy ju inšpirovali k namaľovaniu obrazu Villa Solitude. Namaľovala ho podľa zhotovených fotografií a rozhodla sa ho darovať obci Bučany. Srdečne ďakujeme. Obraz si čoskoro nájde svoje miesto v Nyáryovskej kúrii.

DN

Fotogaléria


 
 

Hody v BučanochVytlačiť
 

Na sviatok sv. Margity sme v Bučanoch oslavovali.

Počasie vyšlo, kolotočov bolo veľa. Všetci, ktorí chceli a mohli, sa zabavili.

 

 


 
 

Hodová zábava a hodové zápasyVytlačiť
 

plagát Hody BučanyProgram začína

9.7.2016 o 16.00 hod, v areáli OFK Bučany.

 

Program:

16.00 - žiaci: Bučany - Boleráz

18.00 - muži: Bučany - Zavar

20.00 - Zábava až do rána bieleho

O zábavu sa postará DJ Roman

Bude pre vás pripravené bohaté občerstvenie v bufete

Vstup voľný


 
 

Futbalový hodový pondelokVytlačiť
 

Obec Bučany a OFK Bučany pozývajú občanov na futbalový hodový pondelok.

V pondelok dňa 11.júla 2016 o 17.00 hod. sa uskutoční na štadióne OFK Bučany

futbalové stretnutie

starostovia obcí - seniors Bučany

 

Futbalový hodový pondelokStarostovia obcí ZMO - región Jaslovské Bohunice sú majstri Európy za rok 2016.

Komentovať bude pán Marián Pavlík.

Pripravené bude aj občerstvenie.

 

 

 

Futbalový hodový pondelok


 
 

Zámer previesť majetokVytlačiť
 

Zámer zámeny majetku obce Bučany s Tomášom Kubovičom a manželkou Miriamou Kubovičovou

Zámer previesť majetok
v zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Obec Bučany v súlade s ustanovením §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zámennou zmluvou zameniť:

- nehnuteľnosť - v katastrálnom území Bučany, obec Bučany, LV 1400 parcelu registra "C" evidovanú na katastrálnej mape parcelu č. 1181/85 zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2 vo vlastníctve Obce Bučany

- za nehnuteľnosť - v katastrálnom území Bučany, obec Bučany, LV 3076 parcelu registra "C" evidovanú na katastrálnej mape parcelu č. 1008/5 záhrada o výmere 160 m2 vo vlastníctve Tomáša Kuboviča, bytom Bučany 626 a manželky Miriami Kubovičovej rod. Hulmanovej, bytom Dobrá Voda 191 s tým, že vlastníci zamieňaných nehnuteľností si nebudú nič doplácať.

Prevod majetku musí byť schválený v zmysle §9a) ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že Obec Bučany potrebuje zamieňanú parcelu 1008/5 na budovanie príjazdovej cesty, ktorá bola schválená v štúdii IBV Chrenová 2.

Návrh na schválenie prevodu v zmysle vyššie uvedeného bude predložený na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bučany dňa 20.4.2016, ktorému prináleží definitívny súhlas pri nakladaní s majetkom Obce Bučany

Šebestian Lančarič


 
 

Konzultácie pre občanovVytlačiť
 

Advokátska kancelária SZALÓOVÁ a PARTNERS bude v našej obci poskytovať právne konzultácie pre občanov.

Prvá konzultácia sa uskutoční dňa 11. apríla 2016 v čase od 16:00 do 18:00 hod., v zasadačke OcÚ-Bučany.

Ďalšie konzultácie budú:

9. mája 2016 16:00 - 18:00 hod., v zasadačke OcÚ-Bučanya

13. júna 2016 16:00 - 18:00 hod., v zasadačke OcÚ-Bučany.


 
 

Večerná prehliadka NYÁRYOVSKEJ KÚRIE Vytlačiť
 

plagat noc muzei

 

 

Obec Bučany

v spolupráci

s Kultúrno-spoločenským centrom Bučany

 

sobota 21. mája od 19. do 22. h

 

Večerná prehliadka

NYÁRYOVSKEJ KÚRIE

 

Pri príležitosti Noci múzeí a galérií


 
 

Prerušenie distribúcie elektrinyVytlačiť
 

z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 11.05.2016 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 07:45 hod. do 10:45 hod.:

BUČANY č. 165, 166, 166/VE, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 182/RD, 183, 183/ZA, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 196/ZA, 197, 199, 199/OP, 200, 201, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 217, 217/VE, 3/652, 3/653, 3/654, 419, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 449/02, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 469/VE, 471, 472, 473, 474, 475/VE, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 487/VE,488, 491, 492, 493, 494, 494/VE, 496/TS, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 524, 526, 527, 529, 644, 645, 647, 648, 649, 650, 651, 656/-, 729/516, 730


 
 

OznámenieVytlačiť
 

A.S.AVážení občania,  

Dňa  11.4.2016 sa uskutoční v obci  zber nebezpečného odpadu z domácností.  NIE PODNIKATELIA!

Odpad môžete vyložiť pred rodinné domy najneskôr do 7.00 hod.  na zvyčajné zberové miesto tak, aby neprekážal  chodcom ani  premávke na ceste.

Medzi nebezpečné odpady, ktoré sa budú zberať patria:

 • Eletroodpad (chladničky, pračky, počítače, televízory, ...)
 • Batérie a akumulátory
 • Motorové, prevodové a mazacie oleje (v pevne uzatvorených obaloch)
 • Obaly obs. zvyšky nebezpečných látok (napr. z farieb v pevne uzatv. obaloch)
 • Farby (v pevne uzatvorených obaloch)

Ďakujeme


 
 

Plazy u násVytlačiť
 

Každoročne s prichádzajúcou jarou sa prebúdzajú aj hady a jašterice žijúce v našom okolí. Celú zimu spali a teraz počas teplejších dní sa bude často stávať, že sa s nimi stretnete na svojej záhrade. Tieto stretnutia často končia pre naše hady tragicky, keďže veľa ľudí má z nich aj dnes zbytočný strach. V tomto článku by sme vám chceli vysvetliť prečo sa ich netreba báť ba naopak si ich treba vážiť.

Široko-ďaleko v okolí našej dediny nežijú jedovaté hady. Náš jediný na Slovensku žijúci jedovatý had – vretenica severná, žije ako už z jej mena vyplýva len v severnej časti Slovenska. U nás sa s ňou v žiadnom prípade nemôžete stretnúť. V okolí dediny žijú len neškodné užovky, ktoré nedokážu ublížiť ani malému dieťaťu.

Z hadov žijúcich v okolí sa najčastejšie stretnete s užovkou stromovou. Na Slovensku je veľmi vzácna preto by sme si ju mali chrániť. Do našich záhrad chodí kvôli tomu aby lovila myši a potkany.

Užovka Stromová

Užovka stromová

 

V okolí vodných plôch sa môžete stretnúť s užovkou obojkovou. Typickým znakom je polmesiačik žltej farby na konci hlavy výrazne rozpoznateľný oproti sivozelenému telu. Živí sa žabami a výnimočne slabými alebo chorými rybami. Takže pôsobí doktor riek.

Užovka obojková

Užovka obojková

 

Výnimočne môžete v dedine stretnúť aj užovku hladkú. Táto kresbou pripomína vretenicu a preto ju často ľudia prenasledujú. Vretenice tu ale nežijú takže sa nie je čoho báť. Táto naša najmenšia užovka je rovnako úplne neškodná. Loví malé myši, jašterice a sem tam aj malé hady.

 

Užovka hladká

 

Žiaden z hadov žijúcich v okolí ale ani v Malých Karpatoch a Poddunajskej nížine nie je nebezpečný pre človeka a dokonca ani pre jeho domáce zvieratá. Preto ich prenasledovanie je bezdôvodné a je dôsledkom nezmyselných predsudkov.

V stredoveku naši predkovia slovania uctievali kult hada gazdu. Znamenalo to, že každý správny gazda mal v stodole alebo na povale hada (najčastejšie užovku stromovú). Pomáhala im v chytaní myší a potkanov, ktoré im ničili úrodu a prenášali choroby. Dokonca sú zaznamenané v kronikách prípade, kedy si ich navzájom susedia kradli.

 

V okolí našej dediny môžete stretnúť 3 druhy jašteríc. Slepúch lámavý je jašterica, ktorá vyzerá ako had. Nemá nohy a živý sa slizniakmi a iným vlhkomilným hmyzom škodiacim hlavne záhradkárom.

Slepúch lámavý

Slepúch lámavý

 

Jašterica zelená je naša najväčšia jašterica. Žije hlavne na slnečných svahoch a v okolí vinohradov. Živý sa hmyzom a dokonca výnimočne aj malými myšami. Ohrozuje ju hlavne nadmerné používanie chemikálií vo vinohradoch.

Jašterica zelená

Jašterica zelená

 

Jašterica krátkohlavá vyhľadáva skalky, kopy kameňov a konárov v našich záhradách. Často kladie vajíčka do odloženého piesku.  Rovnako sa živí hmyzom žijúcim v záhradách.

Jašterica krátkohlavá

Jašterica krátkohlavá

 

Naše jašterice v dedine ohrozujú okrem chemikálií aj túlavé mačky a sliepky.

Všetky hady a jašterice sú prísne zákonom chránené a za ich zabitie alebo ublíženie je pokuta až do výšky 1840 EUR. Zákonná ochrana svedčí  tom, že sú vzácne a treba ich rovnako ako iné zvieratá chrániť. Navyše prišli vám pomôcť zbaviť vás myší a hmyzu. Tak ako si vážime lastovičky lebo chytajú hmyz mali by sme si vážiť aj jašterice a hady ako našich pomocníkov.

Ľudia cestujú do tropických krajín a platia nemalé peniaze aby takého exoticky vyzerajúce zvieratá videli. My ich tu máme tak si ich vážme a ochraňujme ich.

Ak by ste aj napriek tomu čo ste sa tu dozvedeli mali strach keď nájdete hada na svojej záhrade, zavolajte na kontakty ktoré nájdete na plazyunas.com/kontakt/  a prídeme vám ho odchytiť a premiestniť ďalej od vášho domu.

Viac informácií nájdete na www.plazyunas.com


 
 

Dôležitý oznam pre občanovVytlačiť
 

Odstávka vodyVážení občania. Dňa 07.04.2016 t.j. vo štvrtok v čase od  8.00 hod. sa bude prevádzať čistenie a dezinfekcia vodojemu. Z tohto dôvodu bude prerušená dodávka vody v miestnom vodovode asi do 18.00 hod.

Žiadame občanov, aby si v predstihu zabezpečili dostatok vody na uvedený deň.

Ďakujeme za pochopenie.

Šebestian Lančarič, starosta


 
 

Voľby do Národnej rady SR 2016Vytlačiť
 

VÝSLEDKY PARLAMENTNÝCH VOLIEB 2016 V OBCI BUČANY

Na tejto stránke nájdete aktuálne výsledky Parlamentných volieb zo dňa 5.3.2016 v obci Bučany.

Ďakujeme všetkým občanom, že svojim správaním prispeli k bezproblémovému priebehu volieb v našej obci.

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 

1859
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  1213
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa §24  1209
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny  4
Počet platných odovzdaných hlasov spolu  1197

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
 

1

Strana TIP

3
2 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1
3 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA) 146
4 Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník 2
5 ŠANCA 1
6 SME RODINA - Boris Kollár 92
7 Strana zelených Slovenska 4
8 KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO 0
9 Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 0
10 VZDOR - strana práce 2
11 MOST - HÍD 12
12 Slovenská národná strana 126
13 Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia 0
14 Komunistická strana Slovenska 1
15 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 3
16 SMER - sociálna demokracia 410
17 Kresťanskodemokratické hnutie 74
18 Slovenská občianska koalícia 2
19 Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 126
20 #SIEŤ 79
21 Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 0
22 PRIAMA DEMOKRACIA 1
23 Sloboda a Solidarita 112

 

Koláčový graf výsledkov volieb v obci Bučany:

Voľby do Národnej rady SR 2016

 

Grafické vyjadrenie účasti voličov v obci Bučany:

Účasť na voľbách 2016

-OcÚ-


 
 

Zasadnutie členskej schôdze OFK BučanyVytlačiť
 

Členovia OFK Bučany
Priatelia športu a futbalu zvlášť 
Hráči, rodičia a priaznivci OFK

POZVÁNKA

Na zasadnutie riadnej  členskej schôdze, ktorá sa uskutoční dňa 12. 3. 2016 sobota o 17: 30 hod kultúrnom dome:

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Správa o činnosti futbalových oddielov OFK Bučany r. 2014 - 2015
 3. Správa o činnosti výkonného výboru OFK Bučany r. 2014 - 2015
 4. Správa o finančnej uzávierkeOFK Bučany k 31.12.2015
 5. Voľba nového výboru OFK Bučany
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Záver

 

Veríme, že si nájdete čas a zúčastníte sa členskej schôdze. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Výbor OFK Bučany


 
 

OznamVytlačiť
 

o zamýšľanom predaji majetku obce v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení

 

I.

Žiadosťou zo dňa 28.08.2015 požiadal Štefan Sabo, rod. Sabo a manželka Beata Sabová, rod. Karnetová, bytom Bučany 30 o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 1596 záhrady vo výmere 203 m2 v k.ú. Bučany.  Tento pozemok  menovaný užíva ako záhradu.

Predmetom prevodu je parc. č. 1596 záhrady vo výmere 203 m2 v k.ú. Bučany.

 

II.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o prevod majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa   v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení je k tomuto predaju obec povinná zverejniť zámer najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej doby. O uvedenom prevode majetku obce musí obecné zastupiteľstvo rozhodnúť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený.

III.

Kúpna cena predávanej nehnuteľnosti  bude stanovená uznesením obecného zastupiteľstva. Kúpnu cenu je kupujúci povinný zaplatiť na účet predávajúceho, číslo účtu 1008489001/5600 alebo v hotovosti do pokladne predávajúceho pred podpisom kúpnej zmluvy.

Kupujúci znáša náklady na návrh na vklad.

 

Odôvodnenie: Parc. č. 1596 záhrady vo výmere 203 m2 v k.ú. Bučany sa nachádza za záhradou menovaného. Obec ako vlastník predmetnej nehnuteľnosti nemá vzhľadom na jej charakter možnosť iného využitia, a to ani v budúcnosti. Kupujúci obecný pozemok dlhodobo  užíva.

 

Šebestian Lančarič
starosta obce    

 

 

 


 
 

Voľby do NR SRVytlačiť
 

Obecný úrad Bučany oznamuje,

že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12.11.2015, rozhodnutím č. 307/2015 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na

sobotu 5. marca 2016.

Zároveň oznamujeme, že obec Bučany bude mať pre voľby do NR SR dňa 5.3.2016 - 2 (dva) volebné okrsky

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie treba doručiť  do 11.1.2016 osobne, alebo poštou na adresu

Obec Bučany , Obecný úrad Bučany 269, 919 28 Bučany

alebo e-mailom na adresu

obec.bucany@gmail.com


 
 

Voľby do národnej rady Slovenskej republikyVytlačiť
 

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je

 • Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
 • Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
 • Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

 • Ÿ výkon trestu odňatia slobody,
 • Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 • Ÿ vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 • Ÿ v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 • Ÿ nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 • Ÿ má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • Ÿ meno a priezvisko,
 • Ÿ rodné číslo,
 • Ÿ štátnu príslušnosť,
 • Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • Ÿ korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • Ÿ meno a priezvisko,
 • Ÿ rodné číslo,
 • Ÿ štátnu príslušnosť,
 • Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

písomne (v listinnej forme) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 • Ÿ meno a priezvisko,
 • Ÿ rodné číslo,
 • Ÿ adresu trvalého pobytu,
 • Ÿ adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

 • Ÿ obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
 • Ÿ hlasovacie lístky,
 • Ÿ návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,
 • Ÿ poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

***

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr


 
 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republikyVytlačiť
 

307

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 12. novembra 2015

o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a §20 a §56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhlasujem

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a

určujem

 1. deň ich konania na sobotu 5. marca 2016,
 2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 4. decembra 2015,
 3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. januára 2016 a lehotu na ich prvé zasadanie do 25. januára 2016.

 

Peter Pellegrini v.r.


 
 

Návrh rozpočtu obce Bučany na roky 2016 - 2018Vytlačiť
 

Obec Bučany predkladá návrh rozpočtu obce na roky 2016 - 2018.

Návrh nájdete v časti Samospráva > Rozpočet.


 
 

Oznam Obvodného oddelenia Policajného zboru Vytlačiť
 

Vzhľadom na nastávajúce ročné obdobie, počas ktorého dochádza za zníženej viditeľnosti k častým dopravným nehodám, ktorých účastníkmi sú chodci a cyklisti, Obvodné oddelenie Policajného zboru v Zavare Vás za účelom predchádzania dopravných nehôd upozorňuje na dôležitosť dodržiavania pravidiel cestnej premávky s osobitným dôrazom na vybavenie bicyklov - ich osvetlenie, používanie ochranných prilieb cyklistami, ako i používanie reflexných prvkov alebo oblečenia reflexných bezpečnostných odevov za zníženej viditeľnosti cyklistami a chodcami.


 
 

Festival speváckych zborov a skupín seniorovVytlačiť
 

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trnave,
Základná organizácia Jednoty dôchodcov V Bučanoch
Obec Bučany

pozývajú občanov na

XII. festival speváckych zborov a skupín seniorov,

ktorý sa bude konať

v sobotu 17.10.2015 o 15.00 hod.
v kultúrnom dome Bučany

V programe vystúpia:
Spevácky súbor z Bučian
Spevácky súbor Dolnoorešanka z Dolných Orešian
Spevácky súbor Blavanka z Jaslovských Bohuníc
Spevácka skupina SEXTETO z Hodonína ČR
Spevácky súbor Jesienka z Trnavy
Spevácky súbor Hrnčárovan z Hrnčiaroviec nad Parnou

Organizátori festivalu sa tešia na Vašu účasť.

OcÚ
 


 
 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevínVytlačiť
 

Obec Bučany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  7.12.2015 začala na základe žiadosti p. Márie Káčerovej, Bučany 639, konanie č. BUC-146/2015 o vydanie súhlasu na výrub dreviny - 1 ks orech - rastúci na pozemku parc. č. 1255,  k. ú Bučany vo vlastníctve žiadateľa z  dôvodu narušenia ohrozenia stability susednej nehnuteľnisti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.


 
 

Oznam obce Bučany k podávaniu priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa v r. 2016Vytlačiť
 

Priznanie k dani z nehnuteľností sú občania - daňovníci povinní podať na Obecný úrad v Bučanoch do 31.01.2016. Ide o občanov, ktorí sa v priebehu roka 2015 stali vlastníkmi nehnuteľností na území obce Bučany alebo u ktorých nastali zmeny skutočností rozhodujúcich  na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Ak daňovník podal Priznanie k dani z nehnuteľností … a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností… príslušnému správcovi dane v lehote podľa prvej vety.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.  

Zmeny vo vlastníctve nehnuteľností:

 • predaj nehnuteľnosti - treba predložiť rozhodnutie, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,
 • kúpa nehnuteľnosti – treba predložiť rozhodnutie, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V prípade vlastníctva stavby predložiť skutočnú výmeru zastavanej plochy,
 • dedičstvo – treba predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve,
 • darovanie nehnuteľnosti – treba predložiť rozhodnutie, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,
 • stavebný pozemok – predložiť právoplatné stavebné povolenie,
 • kolaudácia stavby – predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán,
 • odstránenie stavby – predložiť právoplatné búracie povolenie,
 • zmena užívania stavby – predložiť doklad o zmene užívania stavby.

Občania - držitelia preukazov ZŤP, ZŤP/S,  ako aj prevažne alebo úplne bezvládni občania, si môžu do 31.01.2016 podať na Obecný úrad v Bučanoch žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľností. K žiadosti treba doložiť preukaz ZŤP, resp. ZŤP/S, rozhodnutie o bezvládnosti.

Priznanie k dani za psa podajú noví majitelia psov, ktorým vznikla daňová povinnosť do 31.12.2015. Priznanie sa podáva, ak je pes starší ako 6 mesiacov - vtedy vzniká daňová povinnosť. Termín podania Priznania je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

OcU


 
 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevínVytlačiť
 

Obec Bučany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.1.2016 začala na základe obce Malženice, konanie č. BUC-14/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov rastúcich na pozemkoch parc. č. 249/10, 880 v k. ú Malženice vo vlastníctve žiadateľa.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.


 
 

Obecná zabíjačkaVytlačiť
 

plagát Obecná zabíjačka 2016

DHZ BUČANY v spolupráci s OcÚ BUČANY Vás srdečne pozývajú na:

Obecnú zabíjačku a ochutnávku zabíjačkových špecialít

KD BUČANY

sobota 30.1.2016 od 15:00

Pochuťte si na:

 • zabíjačkovej kapuste
 • jaterničkách
 • krvavničkách
 • pečenom mäsku
 • zabíjačkovej kaši
 • tlačenke

Občerstviť sa môžete v bufete

Program:

 • Otvorenie
 • Dychová hudba Bučianka
 • Strýco Náco z Kiripolca

 


 
 

Rádiá našich dedovVytlačiť
 

plagát Rádiá našich dedov

Obecný úrad Bučany Vás srdečne pozýva na výstavu historických rádií.

Výstava bude v Nyáriovskej kúrii otvorená dňa 31.1.2016 od 15:00 do 18:00.


 
 

Vianočný koncertVytlačiť
 

plagát MistříňankyObec Bučany pozýva občanov na

Vianočný koncert Mistříňanky,

ktorý sa uskutoční
v nedeľu 20.12.2015
v kultúrnom dome v Bučanoch.

Začiatok o 17,30 hod.

Vstupné lubovolné.
 


 
 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevínVytlačiť
 

Obec Bučany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
oznamuje, že dňa 2.9.2015 začala na základe žiadosti p. Antona Adámika,
Bučany 370, konanie č. BUC-91/2015 o vydanie súhlasu na výrub stromov -
1 ks smreka a 1 ks jaseňa - rastúcich na pozemkoch parc. č. 1661, 1665 v
k. ú Bučany vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu zasahovania do
inžinierskych sietí.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.


 
 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevínVytlačiť
 

Obec Bučany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.9.2015 začala na základe žiadosti Ing. Karola Kociana, gen. Goliána 6012/30, konanie č. BUC-114/2015 o vydanie súhlasu na výrub stromov rastúcich na pozemkoch parc. č. 877/1, 877/11 v k. ú Bučany vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu prípravy pozemku na výstavbu rodinného domu.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.


 
 

MikulášVytlačiť
 

Milé deti

v sobotu

5.12.2015 o 16:30 hod.

opäť príde do Kultúrneho domu v Bučanoch

Mikuláš

Sladké darčeky dobrým deťom rozdá hneď po rozprávke

Gašparko a Janko v pekle

v podaní Stražanovho bábkového divadla.

Nezabudnite, príďte všetky!


 
 

Vianočné trhyVytlačiť
 

plagát Vianočné trhy

 


Obec Bučany Vás srdečne pozýva na

Vianočné trhy

28. novembra 2015

v Kultúrnom dome v Bučanoch

Program:

15.00 Otvorenie vianočných trhov

15.30 Vystúpenie škôlkarov

16.00 Vianočné aranžovanie

Tvorivé dielne pre deti

 

Na vinočných trhoch si môžete zakúpiť:

 • adventné vence
 • mikulášske čižmičky
 • vianočné ikebany
 • sviečky a svietniky
 • vianočné ozdoby a prestierania
 • vianočné pozdravy
 • oblátky a medovníky
 • mnoho iných výrobkov

 

Pochutnať si môžete na:

 • kapustnici
 • varenom víne
 • čaji
 • koláčikoch

Výťažok z vianočných trhov bude venovaný MŠ Bučany.


 
 

Katarínsky plesVytlačiť
 

plagát Katarínsky ples

OFK Bučany Vás pozýva na

Katarínsky ples

v sobotu 21. novembra 2015 o 20.00 hod. v KD v Bučanoch

Do tanca hrá skupina TREND

Vstupné 15€ / osoba

(večera, víno, káva, dezert)

Pripravený bufet:
čapované pivo, kofola, alko, nealko a iné

Bohatá tombola

V programe tanečno-športové prekvapenie

Vstupenky si môžete zakúpiť:

p. Hutta 0902 622 115, p. Pavelek 0905 612 167, p. Bališ 0904 284 336


 
 

Nyáryovská kúriaVytlačiť
 

Starosta obce žiada občanov, ktorí sú ochotní poskytnúť do múzea Nyáyovskej kúrie dámsky, pánsky a detský kroj, starý porcelán, vázy, obrazy, obedové súpravy a podobne, aby sa ohlásil na obecnom úrade v Bučanoch.


 
 

Otvorenie Nyáryovskej kúrieVytlačiť
 

plagát Otvorenie zrekonštruovanej Nyáryovskej kúrie v Bučanoch

 

Otvorenie zrekonštruovanej Nyáryovskej kúrie v Bučanoch

sobota 5. septembra 2015 o 15.00 hod.

 

Program:

15:00 hod.

Slávnostné otvorenie Nyáryovskej kúrie

 • vystúpenie sólistiek Trnavského komorného orchestra
 • príhovor starostu obce Bučany a hostí
 • uvedenie knihy "Nyáryovská kúria v Bučanoch a jej obyvatelia" do života
 • slávnostné otvorenie, sprístupnenie a prehliadka zrekonštruovanej Nyáryovskej kúrie

od 16:00 hod.

Kultúrny program

 • dychová hudba Bučianka
 • hudobná skupina Magic
 • vystúpenie "Bučianskych slávikov" a folklóristov
 • zábava až do neskorého večera

17:30 hod.

 • Vystúpenie "umeleckého súboru historických šermiarov" HECTOR

 

Predaj knihy "Nyáryovská kúria v Bučanoch a jej obyvatelia"

 

Pre všetkých

 • prehliadka kúrie
 • občerstvenie ... pivo, kofola, guláš a iné ...

Pre deti

 • historický kolotoč
 • maľovanie na tvár

 
 

Demontáž predmetov na podperných bodoch elektrických vedeníVytlačiť
 

spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. je prevádkovateľom regionálnej distribučnej sústavy na vymedzenom území, ktoré tvorí okrem iných aj katastrálne územie Bučian, prostredníctvom ktorej zabezpečuje distribúciu elektriny a s tým súvisiace služby pripojeným koncovým odberaťeľom elektriny.

Povinnosťou spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. je zabezpečiť bezpečné, spoľahlivé a účinné prevádzkovanie distribučnej sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj.

Výkonu uvedených činností bránia rôzne predmety slúžiace na reklamné, marketingové a propagačné účely, ktoré sú spravidla neoprávnene umiestnené na podperných bodoch elektrických vedení regionálnej distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "Neoprávnene umiestnené predmety").

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. si Vám týmto dovoľuje oznámiť, že pristúpi vo vašej obci k realizácii demontáže Neoprávnene umiestnených predmetov.

Vlastníci Neoprávnene umiestnených predmetov majú vo vyššie uvedenej veci možnosť kontaktovať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., a to na emailovej adrese: podperne.body@zsdis.sk


 
 

Hviezdy TV Šláger v BučanochVytlačiť
 

Dňa 23. augusta 2015 o 18:30 vystúpia v KD Bučany hviezdy TV Šláger.

Duo Rytmus
a
Oľga Baričičová

Vstupné 5,- €

Predaj vstupeniek na Obecnom úrade v Bučanoch.


 
 

Futbalový hodový pondelokVytlačiť
 

OFK BUČANY
VÁS POZÝVA NA FUTBALOVÝ
HODOVÝ PONDELOK

V PONDELOK 13. júla 2015 o 17,00 hod.
sa uskutoční futbalové stretnutie

Starostovia obcí - Seniors Bučany

Starostovia obcí ZMOS–región JADROVÉ ELEKTRÁRNE Jaslovské Bohunice sú vicemajstri Európy za rok 2012

Komentovať bude pán Marián Pavlík
Pripravené je bohaté občerstvenie


 
 

Súťaž DHZVytlačiť
 

DHZ v Bučanoch pozýva občanovsúťaž DHZ na 4. ročník súťaže hasičov O pohár starostu obce Bučany, ktorá sa uskutoční na štadióne OFK dňa 20.6.2015.

Súťažiť budú DHZ z okolitých obcí.

Príďte povzbudiť našich hasičov a pozrieť si ich výkony a hasičskú techniku.

OcÚ


 
 

Oslava Dňa detíVytlačiť
 

plagát na MDD

 

Pozývame všetky deti na štadión OFK Bučany v sobotu 30. mája 2015, kde sa uskutočnia oslavy Dňa detí.

Pripravujeme bohatý program – rôzne súťaže a hry, jazdu na koni, maľovanie na tvár...

Zabezpečené bude občerstvenie a prekvapenie pre každé dieťa.

OcÚ


 
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava informujeVytlačiť
 

RVPS- Trnava informuje občanov, že aj naďalej platí povinnosť občanov nahlasovať domáce zabíjačky, týkajúce sa ošípaných a hovädzieho dobytka aspoň jeden deň vopred na miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu( § 23 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov).

Miesto nahlasovania  domácej zabíjačky je RVPS Trnava,  Zavarská 11, 918 21 Trnava.

Tel. 033/5501447, 033/5922111
fax. 033/5501407
e-mail: Sekretariát.TT@svps.sk

Nenahlásenie domácej zabíjačky(ošípaných a hovädzieho dobytka) je podľa §48 zákona o veterinárnej starostlivosti klasifikované ako priestupok, za ktorý je možno uložiť pokutu od 400,- do 1000,- Eur.

OcÚ


 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obceVytlačiť
 

Vážení občania,

obec Bučany uverejňuje strategický dokument:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bučany na roky 2014 - 2020.

Program nájdete aj na stránke: PHSR obce Bučany

OcÚ

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce PHSR Bucany 2014 - 2020.pdf PHSR Bucany 2014 - 2020.pdf (1.2 MB)

 
 

BrigádaVytlačiť
 

OFK BUČANY a OÚ BUČANYihrisko
pozýva všetkých športovcov, rodičov a ochotných ľudí prispieť ku skrášleniu areálu OFK Bučany:

1.5.2015 (piatok) od 8.00 hod

 • obnova náterov na západnej tribúne a osadenie nových sedačiek
 • obnova náterov na detskom ihrisku (preliezky, lavičky)

 

Farby, štetce a náradie budú pripravené.

Veríme, že si nájdete čas a prídete.

Ďakujeme


 
 

Bučany a bučančania, Bučianska farnosť a farníci, Bučianska dychovka a hudobníciVytlačiť
 

plagátik Bučianskych kníhNa obecnom úrade v Bučanoch sú na predaj knihy o obci Bučany:

Bučany a bučančania (2008)

Bučianska farnosť a farníci (2010)

Bučianska dychovka a hudobníci (2012)


 
 

Vyhlásenie výberového konaniaVytlačiť
 

OBEC BUČANY

Obecný úrad Bučany, 919 28 Bučany č. 269

 

Vyhlásenie výberového konania

 

 

Obec Bučany v súlade s §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Bučanoch č.37/2014 zo dňa 20.06.2014

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie:

„Hlavný kontrolór obce"

- Pracovný úväzok je čiastkový 0,16.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 1. ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 2. bezúhonnosť

 

Požadované doklady:

 1. písomná prihláška na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra
 2. profesijný životopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej pracovnej praxe
 3. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 4. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 5. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov podľa zákona číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve

 

Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať, alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lektorskú, prednášateľskú, literárnu, umeleckú a publicistickú činnosť a na správu vlastného majetku, alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Výhodou uchádzača je prax v samospráve, alebo v štátnej správe.

Písomné prihlášky do výberového konania s uvedenými náležitosťami je potrebné zaslať poštou, alebo doručiť osobne na podateľnu OcÚ Bučany č. 269 v zalepenej obálke označenej HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE - NEOTVÁRAŤ, najneskôr 01.08.2014 do 12.00 hod.

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční dňa: 15.08.2014 o 19,00 hod. na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiťdo výberového konania uchádzačov, ktorí nesplnia požadované podmienky.

V Bučanoch dňa: 20.06.2014

Šebestian Lančarič

starosta obce

vyhlásenie výberového konania vyberove_konanie_hl_kon_obce.pdf vyberove_konanie_hl_kon_obce.pdf (309 kB)

 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce - dotazníkVytlačiť
 

Vážení občania,

touto cestou Vás chcem informovať, že naša obec Bučany začala proces prípravy strategického dokumentu:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bučany na roky 2013 - 2020

Vzhľadom k tomu, že ide o dôležitý dokument, ktorý určí smerovanie obce pre najbližších 10 rokov, budeme radi, ak sa na jeho tvorbe aktívne zúčastníte. Predovšetkým Vás chcem požiadať o vyplnenie dotazníkov, ktoré nájdete na tejto internetovej adrese.

Svoje pripomienky a názory môžete vyjadriť aj na verejnom prerokovaní dokumentu, o ktorom Vás budeme včas informovať.

Za Vašu aktívnu účasť na tvorbe dokumentu a cenné pripomienky Vám vopred ďakujem.

S pozdravom,

Šebestian Lančarič
starosta obce


 
 

Miestny poplatok za komunálny odpadVytlačiť
 


 
 

Zber nebezpečného odpaduVytlačiť
 

Zber nebezpečného odpaduVážení občania,  

Dňa  3.10.2014 sa uskutoční v obci  zber nebezpečného odpadu z domácností.  NIE PODNIKATELIA!

Odpad môžete vyložiť pred rodinné domy najneskôr do 7.00 hod.  na zvyčajné zberové miesto tak, aby neprekážal  chodcom ani  premávke na ceste.

Medzi nebezpečné odpady, ktoré sa budú zberať patria:

 • Eletroodpad ( chladničky, pračky, počítače, televízory, ... )
 • Batérie a akumulátory
 • Motorové, prevodové a mazacie oleje ( v pevne uzatvorených obaloch )
 • Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok ( napr. z farieb )
 • Opotrebované pneumatiky
 • Farby (v pevne uzatvorených obaloch)

Ďakujeme

www.asa.sk
e-mail: asatrnava@asa.sk


 
 

Vývoz odpaduVytlačiť
 

Upozorňujeme občanov na zmenu termínov vývozu odpadu v našej obci.


Vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční dňa 20.12.2014, to je v sobotu.


Vývoz papiera a plastov bude dňa 27.12.2014, to je budúcu sobotu.

OcÚ


 
 

Separovaný zber elektronického odpaduVytlačiť
 

Vážení občania,

Obecný úrad Bučany v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Zber sa uskutoční v stredu 15.4.2015 o 8,30 hod. V čase od 7,00 do 8,30 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod. Od 8,30 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobraté. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajnému zboru.

OcÚ


 
 

Deň Zeme - BučanyVytlačiť
 

Vyčistime si svoju obec – pozývame všetkých občanov, členov  organizácií a združení v obci, aby sa pridali k tým ktorým na obci záleží ....

Dňa:

18.apríla 2015 sobota o 8:00 hod 

pred kultúrnym domom.

 

V rámci jarného upratovania si vyčistime našu obec, chotár obce, škôlku, ihrisko, cintoríny ......

Po skončení brigády pripravené občerstvenie.


 
 

Zápasy tohto týždňaVytlačiť
 

plágát OFK Bučany

OFK BUČANY
Zápasy tohto týždňa

Obecný futbalový klub Bučany vás pozýva na majstrovské futbalové stretnutia:

Kedy: SOBOTA 8. november 2014 o 11:00 hod. – dorast
odchod mikrobusu je o 10:00
Šulekovo - Bučany

Kedy: NEDEĽA  9. november 2014 o 11:30 hod. – žiaci
odchod mikrobusu je o 10:15
Biely Kostol - Bučany

Kedy: NEDEĽA  9. november 2014 o 13:30 hod. – muži
Odchod autobusu je o 12:15
Šk Blava 1928 B - Bučany


 
 

Stolnotenisový turnajVytlačiť
 

Obecný úrad Bučany Vás pozýva na :

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
(O pohár starostu obce Bučany – 2. ročník)
 
Termín: 7. 3. 2015 sobota 
Miesto: Kultúrny Dom v Bučanoch
 
Program turnaja:
08:15 - 08:45 hod. prezentácia hráčov
08:45 - 09:00 hod. otvorenie turnaja
09:00 - 12:00 hod. súťaž dvojhry v skupinách
12:30 - 15.00 hod. súťaž dvojhry vyraďovacie súboje
Na záver turnaja vyhlásenie výsledkov a ocenenie najlepších.

Prihlášky:
Záväzné prihlášky na turnaj je možné posielať na mail: ikva19@azet.sk, alebo telefonicky na t.č. 0904 284 336 alebo na t.č. 0911 911 929.

Účastníci turnaja sa musia prihlásiť do 5.3.2015 – dva dni pred turnajom.
Štartovné pre účastníkov turnaja dospelí - 4€, deti – 2€.
(v cene je občerstvenie ).

Turnaj bude rozdelený do troch kategórií:
- registrovaný, neregistrovaný a deti
- (neregistrovaný hráči sa môžu prihlásiť do kategórie registrovaných hráčov, ale môžu hrať iba v jednej kategórie).

Pre všetkých hráčov a priaznivcov stolného tenisu je pripravené občerstvenie a bufet.

Tešíme sa na Vašu účasť!


 
 

Majstrovské futbalové stretnutieVytlačiť
 

OFK BUČANY

Zápasy tohto týždňa

Obecný futbalový klub Bučany vás pozýva na majstrovské futbalové stretnutie:

KEDY:
NEDEĽA  8. marec 2015 o 15:00 hod. – muži

Špačince - Bučany

odchod autobusu je o 13:45 hod

plagát Majstrovské futbalové stretnutie


 
 

Výsledky referenda 2015 v obci BučanyVytlačiť
 

 

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie 1864
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 409
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 409
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 404
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 5

 

Otázka Počet hlasov "ÁNO" Počet hlasov "NIE"
1 384 20
2 382 17
3 369 26

OcÚ


 
 

Pozvánka na výročnú schôdzu OFKVytlačiť
 

Členovia OFK Bučany

Priatelia športu a futbalu zvlášť 

POZVÁNKA

Na zasadnutie  výročnej členskej schôdze, ktorá sa uskutoční dňa 28. 2. 2015 sobota o 17: 30 hod v kultúrnom dome.

Program:

 • Otvorenie
 • Správa o činnosti nového výboru OFK Bučany za rok 2014
 • Správa o finančnej situácií OFK Bučany k 31.12.2014
 • Hodnotenie futbalových oddielov OFK Bučany za rok 2014
 • Program, aktivity a ciele OFK Bučany na rok 2015
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Záver

Vítaní sú všetci hráči, fanúšikovia, rodičia, členovia OFK i noví členovia OFK.

Veríme, že si nájdete čas a zúčastníte sa členskej schôdze. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Výbor OFK Bučany


 
 

Vianočný koncertVytlačiť
 

plagát vianočný koncert 2014

Vychutnajte si najkrajšie sviatky s nami

Obecný úrad Bučany Vás srdečne pozýva na

Vianočný koncert

Art Music Orchestra

Dňa 27.12.2014 o 16.00h v KD Bučany


 
 

Obecná zabíjačka a koštovka zabíjačkových dobrôtVytlačiť
 

plagát - obecná zabíjačka 2015

 

31.1.2015 od 15:00

V Kultúrnom dome v Bučanoch

Program:

14:30 - 15:00 otvorenie
15:00 - 17:30 vystúpenie DH Bučianka
17:30 - 18:30 vystúpenie folklórneho súboru Verešváran z Červeníka
18:30 - 21:30 pokračovanie vystúpenia DH Bučianka na počúvanie aj do tanca


 
 

Oznam obce Bučany k podávaniu priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa v r. 2015Vytlačiť
 

Priznanie k dani z nehnuteľností sú občania - daňovníci povinní podať na Obecný úrad v Bučanoch do 31.01.2015. Ide o občanov, ktorí sa v priebehu roka 2014 stali vlastníkmi nehnuteľností na území obce Bučany alebo u ktorých nastali zmeny skutočností rozhodujúcich  na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Ak daňovník podal Priznanie k dani z nehnuteľností … a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností… príslušnému správcovi dane v lehote podľa prvej vety.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.  

 

Zmeny vo vlastníctve nehnuteľností:

 • predaj nehnuteľnosti - treba predložiť rozhodnutie, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,
 • kúpa nehnuteľnosti – treba predložiť rozhodnutie, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V prípade vlastníctva stavby predložiť skutočnú výmeru zastavanej plochy,
 • dedičstvo – treba predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve,
 • darovanie nehnuteľnosti – treba predložiť rozhodnutie, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,
 • stavebný pozemok – predložiť právoplatné stavebné povolenie,
 • kolaudácia stavby – predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán,
 • odstránenie stavby – predložiť právoplatné búracie povolenie,
 • zmena užívania stavby – predložiť doklad o zmene užívania stavby.

 

Občania - držitelia preukazov ZŤP, ZŤP/S,  ako aj prevažne alebo úplne bezvládni občania, si môžu do 31.01.2015 podať na Obecný úrad v Bučanoch žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľností. K žiadosti treba doložiť preukaz ZŤP, resp. ZŤP/S, rozhodnutie o bezvládnosti.

Priznanie k dani za psa podajú noví majitelia psov, ktorým vznikla daňová povinnosť do 31.12.2014. Priznanie sa podáva, ak je pes starší ako 6 mesiacov - vtedy vzniká daňová povinnosť. Termín podania Priznania je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

OcÚ


 
 

SPP-distribucia: Rady pre vsetkych odberatelov zemneho plynuVytlačiť
 

V prílohe tejto správy nájdete dva letáky (každý vo veľkosti A4):

 • V prvom letáku „Rady pre odberateľov zemného plynu pri starostlivosti o odberné plynové zariadenie“ vysvetľujeme pojem odberné plynové zariadenie a popisujeme základné bezpečnostné zásady pri starostlivosti o odberné plynové zariadenie.
 • V druhom letáku „Rady pre odberateľov ako sa chrániť pred rizikom neoprávneného odberu zemného plynu“ vysvetľujeme pojem neoprávnený odber zemného plynu, popisujeme jeho hrozby pre bezpečnosť odberateľov plynu  a kroky ako mu predchádzať.

Tieto dva letáky slúžia na podporu bezpečnosti  distribúcie plynu a odberateľov plynu, osvety v oblasti starostlivosti o odberné plynové zariadenie a ochrany pred neoprávneným odberom zemného plynu. Cieľom letákov je poskytnúť občanom dostatočné množstvo informácií o týchto témach a kontakty, na ktoré sa môžu v prípade potreby obrátiť.

OcU (SPP)

Rady pre odberateľov zemného plynu pri starostlivosti o odberné plynové zariadenie Rady pre vsetkych odberatelov zemneho plynu pri starostlivosti o OPZ.pdf Rady pre vsetkych odberatelov zemneho plynu pri starostlivosti o OPZ.pdf (258.1 kB)
Rady pre odberateľov ako sa chrániť pred rizikom neoprávneného odberu zemného plynu Rady pre odberatelov ako sa chranit pred rizikom neopravneneho odberu zemneho plynu.pdf Rady pre odberatelov ako sa chranit pred rizikom neopravneneho odberu zemneho plynu.pdf (84.9 kB)

 
 

Informácia pre kandidátovVytlačiť
 

Pre VOĽBY STAROSTU OBCE (primátora mesta, starostu mestskej časti)  15.novembra 2014
podáva kandidátnu listinu

 • politická strana
 • politické hnutie
 • koalícia politických strán a politických hnutí
 • nezávislý kandidát

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j.najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru.

Ku kandidátnej listine na funkciu starostu obce musí byť pripojená fotokópia dokladu osvedčujúceho splnenie predpokladu na výkon funkcie starostu obce podľa osobitného zákona (§ 13 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) - získanie aspoň stredného vzdelania (§ 16 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Dokladom osvedčujúcim získanie aspoň stredného vzdelania sú

 • výučný list,
 • vysvedčenie o záverečnej skúške,
 • záverečné vysvedčenie,
 • vysvedčenie o maturitnej skúške.

Ak má kandidát vyššie vzdelanie, ako je stredné, pripojí fotokópiu akéhokoľvek dokladu o získaní vyššieho vzdelania.
Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov
pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a voľby starostu obce (primátora)

Počet obyvateľov obce Počet podpisov voličov na petícii
 
do 50 10
51 - 100 20
101 - 500 40
501 - 2 000 100
2 001 - 20 000 200
20 001 - 100 000 400
nad 100 000 600

  
 

 

 

 

 

Prípadné doplňujúce informácie nájdete na www stránke MV SR: http://www.minv.sk/?volby-oso2014

OcÚ


 
 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného zberu na rok 2015Vytlačiť
 

Vývoz komunálneho odpadu:

7. a 21.1.2015
4. a 18.2.2015
4. a 18.3.2015
1., 15. a 29.4.2015
13. a 27.5.2015
10. a 24.6.2015
8. a 22.7.2015
5. a 19.8.2015
2., 16. a 30.9.2015
14. a 28.10.2015
11. a 25.11.2015
9. a 23.12.2015

Vývoz triedeného odpadu:

22.1., 19.2., 19.3., 16.4., 14.5., 11.6., 9.7., 6.8., 3.9., 1.10., 29.10., 26.11. a 24.12.2015

Ak termín vývozu pripadne na sviatok, vyhradzujeme si právo na zmenu termínu!

Obec bude o prípadnej zmene včas informovaná!

 

Do triedeného zberu patria:
PAPIER - noviny, časopisy, letáky, lepenka, katalógy, knihy bez tvrdých dosiek
PLASTY - PETfľaše od nápojov, fólia, obaly od drogérie, igelitové tašky
KOVY - konzervy od potravín, plechovky od nápojov
TETRAPAKY - krabice od nápojov

Do triedeného zberu nepatria:
- papier kopírovací,brúsny,voskový,od samolepiek šanóny a zakladače s kovovými sponami
- plastové kelímky od jogurtov, plastové poháriky, jednorázový riad, polystyrén
- keramika, zrkadlá, sklo
- odevy a iný textil

- Fľaše a poháre zo skla zbierajte do kontajnerov alebo zvonov umiestnených v obci
- PETfľaše prosíme zošľapovať
- osádka zberového vozidla je oprávnená neodobrať vrecia, v ktorých sa budú nachádzať iné odpady, ako je určené v tomto letáku, vrecia je potrebné vyložiť v deň vývozu do 6:30


 
 

Kalendár na rok 2015Vytlačiť
 

Kalendár obce Bučany na rok 2015

predná strana kalendára

Na Obecnom úrade si môžete zakúpiť kalendár na rok 2015 s fotografiami z obce a podujatí konaných v Bučanoch.

Cena kalendára: 2€

OcÚ


 
 

OFICIÁLNE výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce BučanyVytlačiť
 

Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 2
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania 2
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 1871
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 1126
Počet odovzdaných obálok 1126
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 1087
Počet poslancov, ktorý sa mal voliť 9
Počet zvolených poslancov 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 1116

 

Voľba obecného zastupiteľstva:

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:

1. Peter Jablonický 678
2. Tomáš Bališ 595
3. Stanislav Vidlička 542
4. Roman Pavelek 468
5. Daniel Hutta 416
6. Martina Krchňáková 397
7. Pavol Tolarovič 379
8. Rastislav Kollár 353
9. Ľuboš Kubovič 352

 

koláčový graf - poslanci

Náhradníci-kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:

1. Anton Hudek 351
2. Marek Jánoška 345
3. Pavol Jindra 329
4. Anna Bučková 274
5. Patrik Ščasnovič 267
6. Marián Káčer 230
7. Lenka Káčerová 223
8. Ivana Ščasnovičová 219
9. Pavol Jánošík 124

 

Voľba starostu obce:

Za starostu obce bol zvolený:

Šebestian Lančarič

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce - podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Róbert Horúcka 427
2. Cecília Krippelová 244
3. Šebestian Lančarič 445

 

koláčový graf - starosta

 

- OcÚ -


 
 

Katarínsky plesVytlačiť
 

plagát Katarínsky ples

 

OFK BUČANY VÁS POZÝVA

KATARÍNSKY PLES

dňa 22. novembra 2014 o 20:00hod
v KD v Bučanoch

Do tanca hrá skupina STOP
Vstupné 15 €/osoba (večera, víno, káva, dezert)

Pripravený bufet
čapované pivo, kofola
alko, nealko a iné

Bohatá tombola
Hlavná cena LED televízor
Prekvapenie pre Kataríny a tanečné vystúpenie
Vstupenky si môžete zakúpiť: 
p. Hutta 0902 622 115 p. Pavelek 0905 612 167 p. Bališ 0904 284 336


 
 

Vianočné trhy 2014Vytlačiť
 

Obec Bučany Vás srdečne pozýva na:

Vianočné trhy

Dňa 29.11.2014KD Bučany

 

Program:

15:00 Otvorenie Vianočných trhov

15:15 Príhovor starostu obce

15:30 Vystúpenie detí MŠ

16:00 Predajné trhy a tvorivé dielne

 

Na Vianočných trhoch si môžete zakúpiť:

 • adventné vence                      
 • vianočné ikebany
 • sviečky a svietniky
 • vianočné ozdoby
 • vianočné pozdravy
 • oblátky
 • medovníky
 • a mnoho iných výrobkov...

 

Čaká na Vás chutná kapustnica, varené vínko, čaj a koláčiky.....

Tešíme sa na Vás...

plagát vianočné trhy 2014


 
 

Stretnutie s MikulášomVytlačiť
 

plagát Mikuláš 2014Milé deti, srdečne Vás pozývame na stretnutie s Mikulášom

Zároveň sa nám predstaví
Stražanovo Divadlo v rozprávke:                            

Ako Kubo našiel poklad

Dňa 6.12.2014 sobota o 17.30h

v Kultúrnom dome Bučany

 

Na všetky deti čaká sladké prekvapenie.


 
 

Vyhlásenie kandidatúry poslancovVytlačiť
 

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v  B u č a n o c h

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Bučanoch podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 

 1. Tomáš Bališ, 33 r., manažér, Bučany 403, nezávislý kandidát
 2. Anna Bučková, PhDr., 56 r., stredoškolská profesorka, Bučany 100,Kresťanskodemokratické hnutie
 3. Anton Hudek, 58 r., technik, Bučany 305, Kresťanskodemokratické hnutie
 4. Daniel Hutta, 51 r.,operátor výroby, Bučany 99, nezávislý kandidát
 5. Peter Jablonický, Ing., 31 r., poľnohospodársky inžinier, Bučany 448, nezávislý kandidát
 6. Pavol Jánošík, Ing., 59 r., kontrolór, Bučany 644, SMER –sociálnademokracia
 7. Marek Jánoška, 29 r., montér, Bučany 60, nezávislý kandidát
 8. Pavol Jindra, Ing., 49 r., technik, Bučany 369, Kresťanskodemokratické hnutie
 9. Marián Káčer, 37 r., servisný technik, Bučany 639, Kresťanskodemokratické hnutie
 10. Lenka Káčerová, Ing., 27 r., účtovníčka, Bučany 619, Kresťanskodemokratické hnutie
 11. Rastislav Kollár, Ing., 46 r., obchodný riaditeľ, Bučany 571, Kresťanskodemokratické hnutie
 12. Martina Krchňáková, PaedDr., 36 r., riaditeľka detského domova, Bučany 715, SMER –sociálnademokracia
 13. Ľuboš Kubovič, 54 r., automechanik, Bučany 626, SMER –    sociálna   demokracia
 14. Roman Pavelek, 44 r., technik, Bučany 667, nezávislý kandidát
 15. Patrik Ščasnovič, Mgr., 41 r., technik, Bučany 398, Kresťanskodemokratické  hnutie
 16. Ivana Ščasnovičová, Ing., PhD., 43 r.,technológ bilancovania energií, Bučany 253, Kresťanskodemokratické  hnutie  
 17. Pavol Tolarovič, 45 r., prevádzkar, Bučany 659, nezávislý kandidát
 18. Stanislav Vidlička, Ing., 54 r., manažér, Bučany 420, Kresťanskodemokratické  hnutie  

V Bučanoch, dňa 24.09.2014

                                                                           Predseda volebnej komisie


 
 

Vyhlásenie kandidatúry starostuVytlačiť
 

vyhlásenie kandidatúry starostu


 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce v B u č a n o c h

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Bučanoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Róbert Horúcka, Ing., 30 rokov, technik systémový inžinier, Bučany 373, nezávislý kandidát
 2. Cecília Krippelová, 54 rokov, referent, Bučany 251, Kresťanskodemokratické hnutie
 3. Šebestian Lančarič, 61 rokov, starosta, Bučany 635, nezávislý kandidát

V Bučanoch, dňa 24.09.2014            

                                                                           Predseda volebnej komisie


 
 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu Vytlačiť
 

O Z N Á M E N I E

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

15. novembra 2014

Obecné  zastupiteľstvo v Bučanoch podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením č. 49/2014 zo dňa 15.08.2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Bučanoch bude mať celkom

9 poslancov,

ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Bučanoch,  dňa 21.08.2014


 
 

Oznámenie o počte obyvateľov obce Bučany Vytlačiť
 

O Z N Á M E N I E

o počte obyvateľoV obce Bučany

Obec Bučany v zmysle § 16 ods. 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že

obec Bučany má

2 273 obyvateľov.

Znenie zákona č. 346/1990 Zb. § 16, ods. 9:

(9) Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia 4 a) podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Potrebný počet podpisov podľa veľkosti obce je uvedený v prílohe k tomuto zákonu. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča a trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice a číslo domu.

Počet obyvateľov obce zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní pred dňom volieb

V Bučanoch, dňa 21.08.2014


 
 

Oznámenie o určení rozsahu funkcie starostuVytlačiť
 

Oznámenie o určení rozsahu funkcie starostu Obce Bučany pre volebné obdobie 2014-2018

Obecné zastupiteľstvo v Bučanoch podľa §11 ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 50/2014 zo dňa 15.8.2014 určilo pre nové volebné obdobie úväzok starostu obce v rozsahu 100%.


 
 

Nová maľovaná mapa BučianVytlačiť
 

maľovaná mapa BučianObec Bučany má svoju novú interaktívnu maľovanú mapu.

Link na ňu nájdete v časti "Poloha obce"

OcÚ


 
 

Hodová zábava a turnajVytlačiť
 

plagát Hodová zábava a turnaj

 

Hodová zábava
+
Hodový turnaj

12.7.2014
 

areál OFK Bučany

Program:
13:30 Futbalový turnaj o Pohár starostu obce Bučany
(Bučany, Malženice, Brestovany, Trakovice)

16:00 Zápasy predprípravky
Bučany - Hrnčiarovce

od 18:00 ZÁBAVA PRE DETI

18:15 Finále turnaja

20:00 Zábava až do rána bieleho

vstup voľný

O zábavu sa postará skupina STOP

Bude pre Vás pripravené bohaté občerstvenie v novom bufete


 
 

Zahraniční folkloristi v Bučanoch!Vytlačiť
 

Zahraniční folkloristi v Bučanoch!plagát - Zahraniční folkloristi v Bučanoch!

V rámci Trnavského kultúrneho podujatia Trnavská brána do Bučian zavítajú folkloristi zo zahraničia.

Program:

Kedy: 17.augusta 2014 o 15:00
Kde: V Kultúrnom dome Bučany
Kto:

Detský folklórny súbor Ostravička z Čiech a

Soproni Pendelyes Néptánc Egyesulet Šoproň z Maďarska

Vstup voľný!


 
 

1. ročník CORINTHIA CUPVytlačiť
 

plagát Corinthia CupOFK BUČANY

Obecný futbalový klub Bučany Vás pozýva na mládežnícke turnaje:

1. ročník CORINTHIA CUP

Kedy: NEDEĽA 29.jún 2014 o 10:00 hod. – prípravka

Program:

10:00 Bučany – Trakovice
10:45 Otvorenie
11:00 Boleráz – Trakovice
12:00 Bučany – Boleráz
13:00 Vyhodnotenie

Kedy: NEDEĽA 29.jún 2014 o 14:00 hod. – žiaci

Program:

14:00 Bučany – Brestovany
15:00 Otvorenie
15:15 Brestovany – Trakovice
16:30 Bučany – Trakovice
17:30 Vyhodnotenie

Pripravené je občerstvenie pre mužstvá, ale aj pre fanúšikov futbalu


 
 

Kultúra za humnamiVytlačiť
 

Región Dudváh

Trnava 23.mája piatok

"Kultúra za humnami"

Trojičné námestie od 13,30

Programplagát
Divadlo na trakoch, Mažoretky seniorky
Zbor GENTÉS, Zbor G. Dusíka
Dychová hudba Bučianka & Šúrovanka
FS-Dudváh, Fsk-Dudváh - Križovany n/Dud.,
Folklórna skupina Šúrovce, Rozmarínček,
Gatríčka, Vlčkovanka,
J.Viselka-Dudvážsky NÁCO - humorista
P.Lackovič - veselé Trakovice - humorista

Martin Geišberg
Zlatý Slávik - Eliška Krchňáková
Zuzka Antalová

Standard & Komrades POP ROCK
BOOM Skokan roka - Slovak POP ROCK


 
 

Rozprávkový deň detíVytlačiť
 

plagát MDD 2014

Obecný úrad v Bučanoch v spolupráci s OFK Bučany pozývajú všetky deti, rodičov, starých rodičov  na:

Rozprávkový deň detí

31.5.2014 (sobota) od 14:30 Futbalový areál OFK Bučany

Program MDD:

14:30  zahájenie MDD a príhovor starostu obce Bučany

14:45  rozprávkové otvorenie MDD (vystúpenie detí)

15:00-17:00 súťaže pre deti a rodiny

17:00-18:00 rozprávkové predstavenie Divadlo bez opony - Červená čiapočka

18:00-23:00 diskotéka + opekačka

O 21:00 Vás čaká rozprávkové prekvapenie


 
 

Kultúra za humnamiVytlačiť
 

Región Dudváh
Hlohovec 16. mája

"Kultúra za humnami"

Námestie sv. Michala od 12:30
Dychová hudba ŠÚROVANKA

Zámocká Záhrada od 13:30

PROGRAM
Divadlo na trakoch, Mažoretky seniorky
Zbor GENTÉS, Zbor G.Dusíka
Dychová hudba Bučianka & Šúrovanka
FS-Dudváh, Fsk-Dudváh - Krožovany n/Dud.,
Folklórna skupina Šúrovce, Rozmarínček, Gartička,
Opojčanka, Vlčkovanka

J.Viselka - Dudvážsky NÁCO - humorista
P.Lackovič - veselé Trakovice - humorista

Martin GEIŠBERG
Zlatý slávik - Eliška Krchňáková
Zuzka Antalová

Standard & Komrades POP ROCK

ACOUSTIC Groove

Moderujú
TRAKOVICKÉ TETKY
J. Šipkovská
Z. Komarňanská

plagát


 
 

Deň matiekVytlačiť
 

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva Vás pozývajú na oslavu Dňa matiek, ktorá sa uskutoční dňa 11.5.2014 o 15:00 hod. v Kultúrnom dome v Bučanoch.

V programe vystúpis žiaci základnej a materskej školy a Dychová hudba Bučianka.

OcÚ


 
 

Výsledky II. kola prezidentských volieb v obci BučanyVytlačiť
 

Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku z voľby prezidenta Slovenskej republiky
Obec: Bučany

Kód obvodnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok
205 506851 1

Vo volebnom okrsku sa zistili tieto výsledky:

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 1844
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 921
Počet odovzdaných obálok 921
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 917

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

1. FICO Robert, doc. JUDr., CSc. 466
2. KISKA Andrej, Ing. 451

Platnosť odovzdaných hlasov v druhom kole prezidentských volieb 2014

Účasť na druhom kole prezidentských volieb 2014

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov v druhom kole prezidentských volieb 2014


 
 

OZNAM O KONANÍ DETSKÉHO PROGRAMU „HARMÓNIA DIEŤAŤA”Vytlačiť
 

Radi by ste dopriali svojim deťom zaujímavé popoludnie plné zážitkov, ktoré by ich obohatili a zároveň prispeli k pozitívnemu formovaniu ich osobnosti? Pre deti sú opäť pripravené nové a poučné aktivity, tvorba spoločného projektu a veľa kreatívnych nápadov.

Občianske združenie PAPILIO ALIS – Inštitút rozvoja osobnosti  Vám oznamuje, že dňa
26. apríla 2014 (sobota) o 14.00 hod. sa bude v priestoroch Domu služieb v Bučanoch konať detský program „HARMÓNIA DIEŤAŤA” zameraný na rozvoj osobnosti, ktorého aktivity pomáhajú dieťaťu:

 • rozvíjať sebalásku a sebaúctu, ktorá je základom pozitívneho prístupu k sebe i iným
 • stanoviť si svoje ciele bez strachu a s dôverou v seba
 • prevziať zodpovednosť za svoje konanie s uvedomovaním si jeho dôsledkov
 • hľadať možnosti pozitívnej motivácie vedúcej k radosti a spokojnosti dieťaťa
 • rozvíjať komunikačné zručnosti a schopnosti zvládať stresy, emócie a rôzne problematické situácie (šikanovanie, tréma počas vyučovania,...)
 • uvedomiť si význam zodpovedného prístupu k zdraviu a formovaniu správnych stravovacích návykov
 • pochopiť význam ochrany životného prostredia a pozitívneho prístupu k prírode

Metódy, ktoré využívame pri detských aktivitách:

 • špeciálne zážitkové hry zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa
 • inscenačné, rolové a výtvarné aktivity (arteterapia)
 • práca s príbehmi s ponaučením (životné hodnoty) a tvorivé písanie
 • výukové DVD „Emka to vie...” zamerané na výchovu detí k životným hodnotám
 • pracovné listy, kvízy, diskusie a i.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE RODIČOV:

Program je určený pre deti 1. – 4. ročníka ZŠ, vždy nové aktivity, max. 12 detí. Čas trvania programu cca 2,5 hodiny (pitný režim zabezpečený). V prípade záujmu treba nahlásiť účasť dieťaťa najneskôr do 24. apríla na tel. č. 0905 259 136, kde Vám budú poskytnuté ďalšie dôležité informácie. Program vedie PhDr. Erika Trebatická, Ing. Janka Brezovanová a Mgr. Marta Krišková. Viac informácií o našom združení nájdete na www.papilio-alis.sk (fotografie z programu, ktorý sa konal v marci 2014, nájdete vo fotogalérii)


 
 

Stavanie MájaVytlačiť
 

stavanie májaStarosta obce a obecné zastupiteľstvo v Bučanoch

Vás pozýva na tradičné
"stavanie mája"
dňa 30.4.2014.

Začíname o 18:00 hod. pred kultúrnym domom.

OcÚ


 
 

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republikyVytlačiť
 

INFORMÁCIA
o čase a mieste konania
voľby prezidenta Slovenskej republiky

Obec Bučany podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

 1. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná v sobotu 15. marca 2014 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať v sobotu 29. marca 2014 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.
 2. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 1 je: volebná miestnosť v Dome služieb pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom v Bučanoch od súp. č. 1 do súp. č. 768

V Bučanoch
Dátum: 03.02.2014

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky informacia_prezidentske_volby.pdf informacia_prezidentske_volby.pdf (630.8 kB)

 
 

Stolnotenisový turnajVytlačiť
 

Obecný úrad Bučany Vás pozýva na:plagát ping-pong

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
(O pohár starostu obce Bučany – 1. ročník)

Termín: 22. 3. 2014 sobota
Miesto: Kultúrny Dom v Bučanoch

Program turnaja:
08:15  - 08:45 hod.   prezentácia hráčov
08:45  - 09:00 hod.   otvorenie turnaja
09:00  - 13:00 hod.   súťaž dvojhry v skupinách
13:00  - 16.00 hod.   súťaž dvojhry vyraďovacie súboje
Na záver turnaja vyhlásenie výsledkov a ocenenie najlepších.

Prihlášky:
Záväzné prihlášky na turnaj je možné posielať na mail: ikva19@azet.sk, alebo telefonicky na t.č. 0904 284 336 alebo na t.č. 0911 911 929.

Účastníci turnaja sa musia prihlásiť do 20.3.2014 – dva dni pred turnajom.
Štartovné pre účastníkov turnaja  3€. ( v cene je občerstvenie ).
Turnaj je určený pre neregistrovaných hráčov.

Pre všetkých hráčov a priaznivcov stolného tenisu je pripravené občerstvenie a  bufet.

Tešíme sa na Vašu účasť!


 
 

Výsledky I. kola prezidentských volieb v obci BučanyVytlačiť
 

Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku z voľby prezidenta Slovenskej republiky

Obec: Bučany

 
Kód obvodnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok
205 506851 1

Vo volebnom okrsku sa zistili tieto výsledky:

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 1851
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 798
Počet odovzdaných obálok 798
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 794

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

1. Bárdos Gyula 1
2. Behýl Jozef, Mgr. 3
3. Čarnogurský Ján, JUDr. 5
4. Fico Robert, doc. JUDr., CSc. 277
5. Fischer Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS 5
6. Hrušovský Pavol, JUDr. 24
7. Jurišta Ján, PhDr. 4
8. Kiska Andrej, Ing. 171
9. Kňažko Milan 75
10. Martinčko Stanislav 2
11. Melník Milan, prof. RNDr., DrSc. 4
12. Mezenská Helena, Mgr. 25
13. Procházka Radoslav, doc. JUDr., PhD. 198
14. Šimko Jozef, JUDr. 0

 

Platnosť hlasov v prvom kole prezidentských volieb 2014 v Bučanoch

Účasť na prvom kole prezidentských volieb 2014

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov v prvom kole prezidentských volieb 2014 v obci Bučany

 


 
 

Rozpočet obce Bučany na rok 2014Vytlačiť
 

Obec Bučany predkladá schválený rozpočet obce Bučany na rok 2014.

Rozpočet obce na rok 2014 bol schválený uznesením č. 72/2013 zo dňa 13.12.2013.

Rozpočet na roky 2014 - 2016, časť Príjmy rozpocet_prijmy_14-16.pdf rozpocet_prijmy_14-16.pdf (163.3 kB)

 
 

Nové zvony v BučanochVytlačiť
 

Na bučianskom kostole sú nové zvony.

Viac si môžete pozrieť na stránke www.zapadoslovenska.sk.

OcÚ


 
 

Zber obnoseného šatstvaVytlačiť
 

Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa bude konať v obci BUČANY

DOM SLUŽIEB /GARÁŽ/ V ČASE OD 26.02.2014 DO 04.03.2014 V PRACOVNOM ČASE.
SOBOTA 1. MARCA V ČASE OD 8.00HOD. DO 12.00 HOD.

Veci je potrebné zabaliť do igelit. vreca alebo iného vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze.

ZBIERA SA: dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice.
Nezáleží na tom, či je to posledná móda alebo už majú veci možno i desiatky rokov. Veci môžu byť aj mierne znečistené, nie však úplne špinavé.

Prosíme občanov aby posteľné prádlo, uteráky a utierky zabalili osobitne a označili.

NEZBIERA SA: hračky, obuv, domáce potreby, matrace, koberce (okrem tkaných) a veľmi znečistené veci.

Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať.
V neposlednom rade takouto likvidáciou pre Vás nepotrebného textilu šetríte aj životné prostredie.

OcÚ


 
 

Zasadnutie mimoriadnej členskej schôdze OFK BučanyVytlačiť
 

pozvánka na zasadnutie OFKČlenovia OFK Bučany
Priatelia športu a futbalu zvlášť 

POZVÁNKA

Na zasadnutie mimoriadnej členskej schôdze,

ktorá sa uskutoční dňa 8. 3. 2014 sobota o 17: 30 hod v kultúrnom dome:

Program:

 1. Otvorenie
 2. Správa o činnosti futbalových oddielov OFK Bučany za rok 2013
 3. Správa o finančnej situácií OFK Bučany k 28. 2. 2014.
 4. Odvolanie súčasného výboru OFK Bučany
 5. Voľba nového výboru OFK Bučany
 6. Stanovy klubu OFK Bučany
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver

Veríme, že si nájdete čas a zúčastníte členskej schôdze. Tešíme sa na stretnutie s Vami.


Výbor OFK Bučany
OFK BUČANY
919 28 BUČANY


 
 

Oznam o konaní detského programu „Harmónia dieťaťa”Vytlačiť
 

logo Papilio AlisRadi by ste dopriali svojim deťom popoludnie plné zážitkov, ktoré by ich obohatili a zároveň prispeli k pozitívnemu formovaniu ich osobnosti?

Občianske združenie PAPILIO ALIS – Inštitút rozvoja osobnosti  Vám oznamuje, že dňa 15. marca 2014 (sobota) o 14.00 hod. sa bude v priestoroch Domu služieb v Bučanoch konať detský program „Harmónia dieťaťa” zameraný na rozvoj osobnosti, ktorého aktivity pomáhajú dieťaťu:

 • rozvíjať sebalásku a sebaúctu, ktorá je základom pozitívneho prístupu k sebe i iným
 • stanoviť si svoje ciele bez strachu a s dôverou v seba
 • prevziať zodpovednosť za svoje konanie s uvedomovaním si jeho dôsledkov 
 • hľadať možnosti pozitívnej motivácie vedúcej k radosti a spokojnosti dieťaťa
 • rozvíjať komunikačné zručnosti a schopnosti zvládať stresy, emócie a rôzne problematické situácie (šikanovanie, tréma počas vyučovania,...)
 • uvedomiť si význam zodpovedného prístupu k zdraviu a formovaniu správnych stravovacích návykov
 • pochopiť význam ochrany životného prostredia a rozvíjať pozitívny prístup k prírode

Metódy, ktoré využívame pri detských aktivitách:

 • špeciálne zážitkové hry zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa
 • inscenačné, rolové a výtvarné aktivity (arteterapia)
 • práca s príbehmi s ponaučením (životné hodnoty) a tvorivé písanie
 • výukové DVD „Emka to vie...” zamerané na výchovu detí k životným hodnotám
 • pracovné listy, kvízy, diskusie a i.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE RODIČOV:

 • Čas trvania programu cca 2,5 hodiny
 • Program je určený pre deti 2. – 4. ročníka ZŠ
 • Cena programu pre jedno dieťa je 5 € (pitný režim zabezpečený)
 • V prípade záujmu účasť svojho dieťaťa nahláste na tel. č. 0905 259 136 (p. Trebatická) najneskôr do 14. marca, nakoľko program je zameraný na intenzívnu prácu s deťmi a z tohto dôvodu je počet detí v programe obmedzený
 • Program vedie PhDr. Erika Trebatická v spolupráci s Ing. Jankou Brezovanovou a Mgr. Martou Kriškovou (podobné voľnočasové aktivity zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa vedie PhDr. Trebatická aj v spolupráci s Centrom voľného času Trakovice)
 • Viac informácií o našom združení a aktivitách nájdete na www.papilio-alis.sk

 
 

Verejné obstarávanie - Výmena dosiek na tribúne OFK BučanyVytlačiť
 

Výzva na podanie súťažného návrhu podľa §102 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ:
OBEC BUČANY

Kontaktné miesto:
Obecný úrad Bučany č. 269, 919 28 Bučany

Kontaktná osoba:
Šebestian Lančarič, starosta obce
Telefón:  0905 843 721
e-mail: obec.bucany@gmail.com

Predmet zákazky:
Výmena dosiek na tribúne OFK Bučany

Druh zákazky:
Stolárske práce

Lehota realizácie:
15.03.2014 – 15.05.2014

Podmienky účasti vo verejnej súťaži: Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v

 • § 26 odst.1, písm. f/ je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať práce, alebo poskytovať službu
 • Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky podľa § 26 odst. 2, písm. f/ dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať práce, alebo poskytovať službu.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
najnižšia cena.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je demontáž pôvodných drevených lavíc.

Odvoz a dovoz materiálov. Zváranie podložiek na pevnú železnú konštrukciu vrátane materiálu, náteru celej jestvujúcej konštrukcie základnou syntetickou farbou a následne vrchnou modrou syntetickou farbou.
Nové sedačky budú z drevených fošní 60x160x500mm so stolárskou úpravou a náterom Chemoluxom s UV filtrom.

Súčasťou zákazky je aj montáž uvedených fošní /sedákov/ a dodávka metrických šróbov s pologuľatou hlavou 80x80, podložiek a matíc.

Následná úprava terénu a priľahlého okolia do pôvodného stavu.

Ponuka musí byť písomná, vypracovaná v slovenskom jazyku a  podpísaná štatutárnym zástupcom.

Lehota na predkladanie ponúk:  27.02.2014 do 12,00 hod.

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: do 15.05.2014

Uchádzač, ktorého návrh bude prijatý zrealizuje hore uvedenú zákazku.

Príloha: Výkaz výmer

Šebestian Lančarič
                                                                                                     starosta obce


 
 

Pochovávanie basyVytlačiť
 

Pochovávanie basy 2014S hlbokým žiaľom v srdiečku a veľkou slzou v oku, dávame na známosť všetkým, že nás na dobu 7 týždňov opustí naša kamarátka
BASA
Našu drahú zosnulú odprevadíme na poslednej ceste k jej dočasnému odpočinku

1.3.2014(sobota) o 19:00 v Kultúrnom dome Bučany

Na poslednej ceste našej drahej basy zahrá dychová hudba „Bučianka“

Kultúrnu vložku zabezpečia naši dobrovoľníci, ktorí sa s basou rozlúčia pripraveným programom za pomoci Dobrovoľných hasičov obce Bučany

Zároveň si Vás pozostalá rodina zosnulej basy dovoľuje pozvať na malé občerstvenie po skončení smútočných obradov

Vstup na poslednú rozlúčku: 1€

Príďte sa rozlúčiť  s našou drahou basou na poslednej ceste


 
 

Obecná zabíjačka a koštovka zabíjačkových dobrôtVytlačiť
 

plagát Obecná zabíjačka 2014

DHZ v Bučanoch v spolupráci s OcÚ Bučany Vás srdečne pozývajú na:

Obecnú zabíjačku a koštovku zabíjačkových dobrôt

Sobota 08.02.2014 od 15:00
Kultúrny Dom

Program:

14:30 – 15:00 : Otvorenie
15:00 – 17:30 : Vystúpenie dychovej hudby Bučianka
17:30 – 18:30 : Vystúpenie folklórneho súboru Trnafčan z Trnavy
18:30 – 21:30 : Pokračovanie vystúpenia dychovej hudby Bučianka na počúvanie, aj do tanca

Počas trvania programu si návštevníci  môžu pochutnať na zabíjačkových špecialitách:

 • zabíjačková kapusta
 • zabíjačkový tanier (jaternička, krvavnička, kaša, pečené mäsko)
 • tlačenka
 • bufet

Tešíme sa na Vašu účasť!!!


 
 

Oznam obce Bučany k podávaniu priznaní k dani z nehnuteľností v r. 2014Vytlačiť
 

Priznanie k dani z nehnuteľností sú občania - daňovníci povinní podať na Obecný úrad v Bučanoch do 31.01.2014. Ide o občanov, ktorí sa v priebehu roka 2013 stali vlastníkmi nehnuteľností na území obce Bučany alebo u ktorých nastali zmeny skutočností rozhodujúcich  na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Zmeny vo vlastníctve nehnuteľností:

 • predaj nehnuteľnosti - treba predložiť rozhodnutie, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,
 • kúpa nehnuteľnosti – treba predložiť rozhodnutie, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V prípade vlastníctva stavby predložiť skutočnú výmeru zastavanej plochy,
 • dedičstvo – treba predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve,
 • darovanie nehnuteľnosti – treba predložiť rozhodnutie, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,
 • stavebný pozemok – predložiť právoplatné stavebné povolenie,
 • kolaudácia stavby – predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán,
 • odstránenie stavby – predložiť právoplatné búracie povolenie,
 • zmena užívania stavby – predložiť doklad o zmene užívania stavby.

Občania - držitelia preukazov ZŤP, ZŤP/S, ako aj prevažne alebo úplne bezvládni občania, si môžu do 31.01.2014 podať na Obecný úrad v Bučanoch žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľností. K žiadosti treba doložiť preukaz ZŤP, resp. ZŤP/S, rozhodnutie o bezvládnosti.

V termíne do 31.01.2014 musí  daňovník podať priznanie k dani za psa, ktorého nadobudol a doteraz nepriznal.

OcÚ


 
 

Novoročný ohňostroj 2014Vytlačiť
 

ohňostojStarosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a pracovníci obecného úradu Bučany, pozývajú občanov na tradičný Novoročný ohňostroj,
ktorý sa uskutoční dňa 01.01.2014 o 00:30 pred Kultúrnym domom v Bučanoch.


 
 

Informačný leták k číslu tiesňového volania 112Vytlačiť
 

pre informovanie obyvateľstva v zmysle vyhlášky  MV SR č. 303/1996 Z.z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov.

V prílohe nájdete informačný leták k integrovanému záchrannému systému a číslu tiesňového  volania 112, ktorým chceme prispieť k zvýšeniu Vašej informovanosti o tom, kedy, ako a prečo volať na číslo tiesňového volania 112 a žiadať o pomoc a kedy na číslo tiesňového volania 112 nevolať.

OcU

Informačný leták k číslu tiesňového volania 112 letak_112.pdf letak_112.pdf (1.4 MB)

 
 

Vianočný koncertVytlačiť
 

Obecný úrad Bučany v spolupráci s Farským úradom Bučany
Vás srdečne pozývajú na

VIANOČNÝ KONCERT

plagát Vianočný koncert 2013

21. decembra 2013 (sobota)
o 17. 00 h
v Kostole sv. Margity Antiochijskej v Bučanoch.
V programe odznejú Vianočné piesne v podaní Jany Kociánovej


 
 

Vianočné trhyVytlačiť
 

Obec Bučany
Vás srdečne pozýva na

VIANOČNÉ TRHY

dňa 30.11.2013
v KD Bučany

plagát Vianočné trhy 2013

Program:
15:00 otvorenie vianočných trhov
15:30 vystúpenie škôlkarov
16:00 vianočné aranžovanie
tvorivé dielne pre deti

Na vianočných trhoch si môžete zakúpiť:
- adventné vence
- mikulášske čižmičky
- vianočné ikebany
- vianočné svietniky a sviečky
- vianočné ozdoby
- vianočné pozdravy
- vianočné prestieranie
- oblátky
- medovníky
- a mnoho iných výrobkov

Pochutiť si môžete na:
- kapustnici
- varenom víne
- čaji
- koláčikoch

Výťažok z vianočných trhov bude venovaný MŠ Bučany


 
 

MikulášVytlačiť
 

Po roku prišiel čas, kedy zavíta opäť medzi nás Mikuláš
Všetky deti srdečné pozývame na Stražanovo divadlo, ktoré sa nám predstaví v rozprávke:

„Medovníkový domček“

Dňa 6.12.2013 piatok o 16.00 h
v Kultúrnom dome Bučany

Príďte deti, čaká na Vás sladké prekvapenie.

plagát Mikuláš 2013


 
 

II. kolo voliebVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že II. kolo volieb do orgánov samosprávnych krajov

sa uskutoční dňa

23.11.2013 vo vestibule kultúrneho domu.


 
 

Zámer: Zberný dvorVytlačiť
 

Zámer: Zberný dvor - Lokalita Stodola je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Bučanoch.


 
 

Výberové konanieVytlačiť
 

Obec BUČANY

V zmysle § 4 ods. 1 zákona NRSR č. 569/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľ Základnej školy s materskou školou Bučany

funkčné obdobie: od 1.11.2013 do 31.10.2018

 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky MŠ SR č.  437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
 • vykonanie prvej atestácie, alebo jej náhrady podľa príslušných ustanovení zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 1. Iné kritéria a požiadavky:
 • znalosť príslušnej legislatívy, orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania,
 • organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
 • znalosť práce s PC, schopnosť používať internet,
 • znalosť ekonomických a pracovnoprávnych vzťahov a predpisov.

 

 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy s materskou školou,
 • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

 1. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť a požadované doklady uvedené v bode 3 zašlú poštou, alebo doručia osobne v obálke s označením „ Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ - neotvárať“ do 13.9.2013 do 12:00 hod.

Na adresu: Obecný úrad Bučany, č. 269, 919 28 Bučany

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia – Rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Ďalšie informácie na tel.č.: 033/7435528

V Bučanoch 08.08.2013


 
 

Výzva na predkladanie ponúkVytlačiť
 

Vec:

Základná škola s Materskou školou Bučany 155

– rekonštrukcia strechy

Výzva na predkladanie ponúk vyzva_na_podanie_SP.pdf vyzva_na_podanie_SP.pdf (289.9 kB)

 
 

Turnaj dorastuVytlačiť
 

Turnaj dorastu - plagátOFK Bučany
Vás pozýva na futbalový
Turnaj dorastu

 

 

Účastníci:
OFK Bučany
Družstevník FTC Trakovice
TJ Križovany - Vlčkovce
FC Horses Šúrovce

Rozhodca:
Bunček Ladislav, Hutta Daniel


Turnaj sa uskutoční
v sobotu 13. júla 2013 o 13:00

Pripravené je bohaté občerstvenie.


 
 

Hodový pondelokVytlačiť
 

Plagát - Hodový pondelokOFK Bučany
Vás pozýva na futbalový
Hodový pondelok

V pondelok 15. júla 2013 o 17:00
sa uskutoční futbalové stretnutie

Starostovia obcí - Seniors Bučany

Starostovia obcí ZMO - región Jadrové Elektrárne Jaslovské Bohunice sú vicemajstri Európy za rok 2012.
Komentovať bude pán Marián Pavlík.
Pripravené je bohaté občerstvenie.

starostovia - hody


 
 

Deň Zeme v BučanochVytlačiť
 

Deň Zeme - upútavkaPri príležitosti Dňa Zeme, ktorý si ľudia na celom svete pripomínajú 22.04., sa aj v obci Bučany organizovala v sobotu 20.04.2013 akcia za účelom zberu odpadu a čistenia prírody v katastri obce.


Bolo krásne sobotňajšie ráno a pred kultúrnym domom v Bučanoch sa pred ôsmou hodinou rannou schádzali  skupinky dobrovoľníkov. Postupne si medzi sebou zadeľovali lokalitu, ktorú spoločnými silami vyčistia od všetkého, čo do prírody určite nepatrí. Akcie sa zúčastnilo približne 120 ľudí, okrem predstaviteľov obce sa pridali aj predsedovia so svojimi organizáciami, pôsobiacimi v obci, ako poľovníci, hasiči, holubári a skauti, ktorým prišli na pomoc aj oddieloví kamaráti z Trnavy a pridali sa aj rodičia s deťmi. Spoločne sme naplnili 4 veľkokapacitné kontajnery s rôznorodým odpadom.
Na obed sme si spoločne posedeli pri chutnom guláši a voľnej diskusii, kde sa predebatovali nájdené „úlovky“. Je naozaj na zamyslenie, kto a prečo neustále odpad do okolia obce vyváža. Dobrou správou však je, a zhodli sme sa na nej všetci zúčastnení, že odpadu bolo oproti minulému roku podstatne menej, tak nech nám to vydrží...

Horúcka Róbert

Fotogaléria z akcie


 
 

Deň zdravia v BučanochVytlačiť
 

plagát Deň zdravia v Bučanoch 2013Dňa 11.6.2013 sa v našej obci uskutoční akcia "Deň zdravia v Bučanoch".

Ráno od 8:00 bude v Dome služieb prebiehať "Bučanská kvapka krvi"

Poobede o 16:00 nám pani Bc. Eva Gbelcová, riaditeľka Slovenského Červeného kríža v Trnave, spraví prednášku na tému "Prvá pomoc malým deťom".

Info na tel.č.: 0910 834 489, 0907 441 041


 
 

Medzinárodný deň detíVytlačiť
 

plagátik MDD 2013OBECNÝ ÚRAD V BUČANOCH V SPOLUPRÁCI SO ZŠ s MŠ BUČANY
SI VÁS DOVOĽUJÚ POZVAŤ NA:

MDD
Bučianske
olympijské
hry

1.6.2013 (sobota)

Areál OFK Bučany

o 14:30

PROGRAM:

14:30 - vystúpenie detí ZŠ v Bučanoch a príhovor starostu obce Bučany
14:45 - otvárací ceremoniál Bučianskych olympijských hier (zapálenie olympijského ohňa a vypustenie holubov)
15:00 - 17:00 súťaže pre deti a rodiny (beh vo vreci, prekážkový beh, skok na švihadle, minivolejbal, preťahovanie sa lanom ... )
17:00 - muzikálové predstavenie žiakov Základnej školy v Bučanoch
17:30 - 23:00 diskotéka a opekačka

 • Sladkosť pre každé dieťa
 • Maľovanie na tvár a jazdenie na koni
 • Deti, zoberte so sebou rodičov, starých rodičov, kamarátov
 • Pre všetkých je pripravený bufet (kofola, pivo, cigánska, hot-dog, guľáš)
 • Čaká na Vás veľa dobrej zábavy

 
 

Oslavy Dňa matiekVytlačiť
 

vystúpenie detíPozývame mamičky každého veku na nedeľné stretnutie v Kultúrnom dome Bučany.

Oslava sa začne 12.5.2013 o 15:00.

 

Školáci a škôlkari už nacvičujú najkrajší program. Bude aj príhovor, kvietky, občerstvenie a pohoda.

OcÚ


 
 

Súbory na stiahnutieVytlačiť
 

Vytvorili sme pre Vás novú stránku, kde sú žiadosti, vyhlásenia, ohlásenia a návrhy.

Stiahnuť si ich môžete zo stránky Samospráva > Vybavujem si ... > Na stiahnutie

OcÚ


 
 

Deň ZemeVytlačiť
 

logo Dňa Zeme

Vyčistime si Bučany pri príležitosti Dňa Zeme.

Stretneme sa 20.04.2013 o 8:00 pred KD!

OcÚ


 
 

Stavanie májaVytlačiť
 

Stavanie májaPozývame Vás na tradičné "stavanie mája" dňa 30.4.2013. Začíname o 18:00 hod. pred kultúrnym domom.

Očakávame účastíkov v hojnom počte, aby mala Bučianka komu vyhrávať.

Určite bude veselo!

OcÚ


 
 

Vianočný koncertVytlačiť
 

Dňa 23.12.2012 sa uskutočnil v kostole sv. Margity Antiochijskej „Vianočný koncert Sláčikového tria“. Všetci prítomní, ktorí prišli v hojnom počte, sa mohli započúvať do skladieb z obdobia klasicizmu, baroka a naladiť vianočnými koledami pred prichádzajúcimi vianočnými  sviatkami.

Vianočné koledy sme počuli v podaní Elišky Krchňákovej a Veroniky Šottníkovej.

Na záver koncertu, pri poďakovaní vystupujúcich sme mohli vidieť potlesk v stoji, ktorý hovorí za všetko. Záverom by sme sa chceli poďakovať dekanovi Jánovi Bašovi, ktorý umožnil realizáciu koncertu v miestnom kostole, Obecnému úradu v Bučanoch a v neposlednom rade všetkým účinkujúcim za vydarený koncert. Nesmieme zabudnúť na pani Bilaničovú, ktorá stojí za celou myšlienkou realizácie vianočného koncertu.

PJ

Fotogaléria z koncertu.


 
 

Pochovávanie basy 2013Vytlačiť
 

Plagát Pochovávanie basy 2013S hlbokým žiaľom v  srdiečku a veľkou slzou v oku, dávame na známosť všetkým, že nás na  určitý  čas opustí naša kamarátka

BASA

Našu drahú zosnulú odprevadíme na poslednej ceste k jej dočasnému odpočinku

8.2.2013 (piatok) o 19:00 v Kultúrnom dome Bučany

Na poslednej ceste našej drahej basy zahrá dychová hudba „Bučianka“

Kultúrnu vložku zabezpečia naši dobrovoľníci, ktorí sa z basou rozlúčia pripraveným programom za pomoci Dobrovoľných hasičov obce Bučany

Zároveň si Vás pozostalá rodina  zosnulej basy dovoľuje pozvať na malé občerstvenie po skončení smútočných obradov

Vstup na poslednú rozlúčku: 1€
Príďte sa rozlúčiť s našou drahou basou na poslednej ceste


 
 

Obecná zabíjačkaVytlačiť
 

Obecná zabíjačka 2013DHZ v Bučanoch v spolupráci s OcÚ Bučany Vás srdečne pozývajú na:

Obecnú zabíjačku a koštovku zabíjačkových dobrôt

Kedy: sobota 26.01.2013 od 14:30
Kde: Kultúrny Dom

Program:

14:30 – 15:00 : Otvorenie
15:00 – 16:30 : Vystúpenie folklórneho súboru  Krupanskí Črpáci
16:30 – 21:30 : Vystúpenie dychovej hudby Bučianka

Počas trvania programu si návštevníci  môžu pochutnať na zabíjačkových špecialitách:
zabíjačková kapusta
zabíjačkový tanier
tlačenka
bufet

Tešíme sa na Vašu účasť!!!

OcÚ


 
 

Harmonogram vývozov odpadovVytlačiť
 

leták separovaného zberu v BučanochVážený občania, Spoločnosť .A.S.A. v spolupráci s obcou sa snaží skvalitniť systém separovaného zberu obce a maximalizovať tak vyseparované množstvo surovín ktoré sa dajú využiť druhotne. V záujme ochrany životného prostredia preto prosíme podporte našu snahu a zapojte sa do separovaného zberu v obci. Bytové domy majú k dispozícii 1100 l nádoby a rodinné domy 240 l nádoby, do ktorých môžu vkladať druhotné suroviny. Nádoby treba vyložiť v deň vývozu do 6,30 hod. tak, aby boli dostupné osádke zberového vozidla. Ďakujeme

Separovaný zber druhotných surovín v roku 2013
24.1., 21.2., 21.3., 18.4., 16.5., 13.6., 11.7., 8.8., 5.9., 3.10., 31.10., 28.11. a 26.12.

Odvoz komunálneho odpadu v roku 2013
9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 1.5., 15.5., 29.5., 12.6., 26.6., 10.7., 24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12. a 25.12.

Do separačných  nádob zbierame:

 • PAPIER (noviny, časopisy, letáky, lepenka, katalógy, knihy bez dosiek)
 • PLASTOVÉ FĽAŠE od nápojov (PET fľaše od nápojov)
 • PLASTOVÉ OBALY (plast. fľaše od šampónov, čist. prostriedkov, plastové fólie, tašky a pod.)
 • PLECHOVKY od nápojov, ČISTÉ KONZERVY
 • TETRA PAKOVÉ KRABICE od nápojov

 

UPOZORNENIE !

 • FĽAŠE A POHÁRE zo skla – zbierajte do kontajnerov alebo zvonov rozmiestnených v obci
 • PET fľaše prosíme zošľapovať, ušetríte tým miesto v nádobe. Vrchnáčiky od fliaš odkladajte do vriec oddelene. V opačnom prípade nám zostatkový vzduch v uzatvorených fľašiach bude brániť pri ich zalisovaní do balíkov!
 • Osádka zberového vozidla je oprávnená neodobrať nádobu, v ktorej  sa budú nachádzať iné odpady, ako je určené v tomto letáku!

 

Do nádob nepatria:

 • plastové vrecká od mlieka, plastové obaly zo syrov, príp. znečistené mastnotou, plastové poháriky od jogurtov, polystyrén;
 • plastové fľaše od olejov, postrekov, chemikálií;
 • kopírovací papier, papier potiahnutý plastom alebo hliníkovou fóliou; brúsne a voskové papiere; šanóny, zakladače so sponou;
 • keramika, zrkadlá, sklo;
 • odevy a iný textil.

OcÚ

 


 
 

Separovaný zber použitých jedlých olejovVytlačiť
 

leták Separovaný zber použitých jedlých olejovVážení občania,
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. v spolupráci s obcou realizuje separovaný zber použitých jedlých rastlinných olejov, aby sme tak aktívne chránili to dôležité – vodu!

AKO ZBIERAŤ POUŽITÝ JEDLÝ OLEJ?

 • použitý jedlý olej zlievajte po vychladnutí do pôvodnej olejovej PET fľaše, alebo akejkoľvek inej čistej PET fľaše;
 • dôležité je, aby ste olej nemiešali s vodou a scedili ho od prípadných zvyškov strúhanky a iných potravín;
 • o zbere plných a pevne uzatvorených PET fliaš s olejom sa informujte na obecnom úrade, bude realizovaný v zberných dvoroch, príp. mobilne spred rodinných domov vo vopred oznámených termínoch.

Vedeli ste, že separovaným zberom 1 dcl použitého jedlého oleja ochránite pred znečistením až niekoľko tisíc litrov vody?

OcÚ


 
 

Informácie o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístrojeVytlačiť
 

Obecný úrad v Bučanoch upozorňuje občanov - daňovníkov, že od roku 2013 je spoločné tlačivo na priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Priznanie k dani z nehnuteľností sú občania - daňovníci povinní podať na Obecný úrad v Bučanoch do 31.01.2013. Ide o občanov, ktorí sa v priebehu roka 2012 stali vlastníkmi nehnuteľností na území obce Bučany alebo u ktorých nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Priznanie k dani za psa podajú majitelia psov do 31.01.2013.

Občania - držitelia preukazov ZŤP, ZŤP/S, ako aj prevažne alebo úplne bezvládni občania, si môžu do 31.01.2013 podať na Obecný úrad v Bučanoch žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľností. K žiadosti treba doložiť preukaz ZŤP, resp. ZŤP/S, rozhodnutie o bezvládnosti.

Ďalej upozorňujeme občanov, že oznámenie vzniku, zmeny a zániku k miestnemu poplatku za komunálne odpady treba podať na Obecnom úrade v Bučanoch do 31.01.2013.

OcÚ


 
 

Oznámenie o predaji nehnuteľnostiVytlačiť
 

Obec Bučany týmto oznamuje, že z dôvodu osobitného zreteľa predá nehnuteľnosť vo vlastníctve  obce Bučany za 1€ vopred určenému záujemcovi a to:

pozemok v k.ú. Bučany parc. č. 1181/19 ost. pl. o výmere 15 m2.

Oznámenie obce Bučany oznamenie.pdf oznamenie.pdf (343.7 kB)

 
 

Návrh rozpočtu obce Bučany na roky 2013-2015Vytlačiť
 

Obec Bučany predkladá Návrh rozpočtu na roky 2013-2015

Návrh je možno stiahnuť v dvoch častiach.

Prvá časť - príjmy a druhá - výdavky.

OcÚ

Návrh rozpočtu na roky 2013-2015 - príjmy Navrh_rozpoctu_2013-2015_prijmy.pdf Navrh_rozpoctu_2013-2015_prijmy.pdf (157.2 kB)
Návrh rozpočtu na roky 2013-2015 - výdavky Navrh_rozpoctu_2013-2015_vydavky.pdf Navrh_rozpoctu_2013-2015_vydavky.pdf (55.9 kB)

 
 

Predajné Vianočné trhyVytlačiť
 

Predvianočné trhy 2012

Obec Bučany, Základná škola s materskou školou a veľa ochotných ľudíVás srdečne pozývajú na

PREDAJNÉ VIANOČNÉ TRHY

1.12.2012 (sobota) KD Bučany

Program:
14.30 Otvorenie vianočných trhov15.00 Vystúpenie škôlkarov


16.00 Vystúpenie žiakov ZŠ; Tvorivé dielne pre deti

Na vianočných trhoch si môžete zakúpiť:

 • adventné  vence
 • vianočné  ikebany
 • vianočné svietniky a sviečky
 • vianočné  ozdoby
 • vianočné  pozdravy
 • vianočné prestieranie
 • oblátky
 • medovníky
 • kvetináče
 • čiapky
 • voňavé  vrecúška
 • darčekové škatule
 • a mnoho iných výrobkov

Pochutiť si môžete na:

 • kapustnici
 • varenom víne
 • čaji
 • koláčikoch

Výťažok z vianočný

ch trhov bude venovaný ZŠ s MŠ Bučany.

 


 
 

Oslavy 90. výročia vzniku DH BučiankaVytlačiť
 

DH BučiankaDychová hudba Bučianka v spolupráci s obcou Bučany a obecným zastupiteľstvom s finančným prispením trnavského samosprávneho kraja a firmou JAVYS Jaslovské Bohunice usporiadala dňa 29. až 30. septembra oslavu 90-teho výročia vzniku.

Oslavy začali koncertovaním dychovej hudby po obci a potom sa oslava sústredila do Kultúrneho domu. Na oslave sa zúčastnili dychové hudby Verešváranka z Červeníka, Hostianka z Hostia, Dubovianka z Dubovian a domáca dychová hudba Bučianka. Medzi prítomnými hosťami v sále boli: riaditeľ sekcie verejnej správy Štefan Murárik,, ktorý zastupoval predsedu trnavského samosprávneho kraja pána Tibora Mikuša. Riaditeľka trnavského osvetového strediska Anna Melíšková, vdp Ján Bašo, starosta obce Šebestian Lančarič, poslanci obecného zastupiteľstva, autori knihy „Bučianska dychovka a hudobníci“ Štefan a Ľubomír Vidličkoví, pozvaní hostia a občania obce.

Po krátkom uvítaní hostí a oboznámení o histórii dychovej hudby, ktoré predniesla moderátorka Stanislava Borisová sa ujal slova starosta obce Šebestian Lančarič so slávnostným príhovorom a po ňom predstaviteľ trnavského samosprávneho kraja pán Štefan Murárik, ktorý odovzdal in memoriam pamätné medaile predsedu TTSK Ing. Tibora Mikuša – Jozefovi Suchoňovi, Ladislavovi Kontínovi, Františkovi Paulíkovi, Augustínovi Petrovičovi, Jozefovi Vidličkovi, Jozefovi Hrčkovi a Pavlovi Morávkovi, za rozvoj a udržiavanie folklórnych tradícií. Po slávnostnom ocenení, ktoré prevzali príbuzní ocenených sa pítomným prihovorili autori knihy Štefan a Ľubomír Vidličkoví a potom sa kniha uviedla do života pokropením fľašou šampanského. Nasledoval kultúrny program za účasti pozvaných dychových hudieb. Ako posledná vystúpila domáca Bučianka, v ktorej sa spevom predstavili Martinka a Eliška Krchňákové, Janka Krippelová a Milan Kontína. Všetky dychové hudby zožali od prítomného obecenstva veľký potlesk. Na záver programu odovzdala riaditeľka trnavského osvetového strediska Anna Melíšková dychovej hudbe Bučianka pamätný list do rúk vedúceho dychovej hudby Emila Krajčoviča, ktorý zároveň poďakoval všetkým za prípravu a hladký priebeh osláv.

Pri odchode si pozvaní hostia odniesli ako spomienku knihu „Bučianska dychovka a hudobníci“ a pamätnú plaketu z keramiky. Ostatní občania si mohli zakúpiť knihu vo vestibule kultúrneho domu za 6,50€ . Pozvaní hostia sa potom presunuli do domu služieb na pohostenie a voľné pokračovanie osláv.

Poďakovanie patrí aj dobrovoľnému hasičskému zboru, ktorí prevádzkoval bufet a staral sa o hladký priebeh osláv. O slávnostnú večeru sa postarala Základná organizácia jednoty dôchodcov Bučany. Programom sprevádzala Stanislava Borisová. O ozvučenie sa postarala firma Varia sound Trnava. Kvetinové dary speváčkam dychových hudieb odovzdávali Petra a Michaela Kontínové. Nástenky vo vestibule KD urobili naše speváčky.

Druhý deň osláv pokračoval v miestnom kostole slávnostnou svätou omšou, ktorá bola odslúžená za zosnulých i žijúcich členov dychovej hudby. Vdp Ján Bašo vyzdvihol na začiatku svätej omše prínos dychovej hudby pre človeka i pre našu obec. Čítanie na svätej omši čítala Janka Krippelová, žalmy zo sprievodom organu spievala Eliška Krchňáková. Potom sa veriacim v kostole prihovoril starosta obce Šebestian Lančarič, ktorý vo svojom príhovore poďakoval muzikantom, ako aj ich rodinám. Stanislava Borisová predniesla menný zoznam zosnulých hudobníkov, za ktorých sa slúžila svätá omša a prosby čítal Boris Dzíbela. Obetu niesli speváčky našej dychovej hudby Martinka a Eliška Krchňákové spolu s Jankou Krippelovou. Celú svätú omšu doprevádzala naša dychová hudba a na konci sme zahrali a zaspievali pieseň Za mňa i za teba. Po ukončení svätej omše sme koncertovali pred farou a poslanci obecného zastupiteľstva podávali prítomným malé občerstvenie. Prítomní zostali v priateľskom rozhovore so starostom, vdp. Jánom Bašom a členmi dychovej hudby.

Milan Kontína

Fotogaléria z osláv 90. výročia DH Bučianka.


 
 

Bučianska dychovka a hudobníciVytlačiť
 

obal knihy Bučianska dychovka a hudobníciOznamujeme občanom, že knižka "Bučianska dychovka a hudobníci" od autorov Ing. Štefana Vidličku a RNDr. Ľubomíra Vidličku, CSc. je na predaj na obecnom úrade v Bučanoch.

Cena knižky je 6,50 €.

OcÚ


 
 

Výdaj jódových profylaktíkVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že od 17.10.2012 do 24.10.2012 v úradných hodinách sa budú na Obecnom úrade v Bučanoch vydávať jódové profylaktiká (jodid draselný).

Profylaktiká môže prevziať jeden člen rodiny a prinesie si so sebou: Občiansky preukaz a preexpirované tabletky (jodid draselný).


 
 

OBYTNÁ ZÓNA IBV CHRENOVÁVytlačiť
 

Obec Bučany, ako orgán územného plánovania zabezpečuje vypracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny "IBV CHRENOVÁ" v zmysle platného Územného plánu obce Bučany.

Podkladom na vypracovanie konečného návrhu urbanistickej štúdie je návrh variantných riešení (polohové umiestnenie dopravnej komunikácie, parcelovanie pozemkov, osadenie rodinných domov a pod.). Navrhované varianty sú k nahliadnutiu vystavené vo vestibule Obecného úradu v Bučanoch a taktiež na internetovej stránke obce (www.bucany.sk). Jednotlivé varianty je možné následne kombinovať.

Týmto zároveň pozývame dotknutých vlastníkov pozemkov v riešenej lokalite ako i ostatnú verejnosť obce na oboznámenie sa s navrhovaným variantným riešením urbanistickej štúdie obytnej zóny Chrenová, ktoré sa bude konať dňa

7. marca 2012 o 17,00 hod.

v kultúrnom dome v Bučanoch.

Návrh riešenia Obytnej zóny "IBV CHRENOVÁ" Variant 1 Bučany_IBV Chrenova_alt1.pdf Bučany_IBV Chrenova_alt1.pdf (514 kB)
Návrh riešenia Obytnej zóny "IBV CHRENOVÁ" Variant 2 Bučany_IBV Chrenova_alt2.pdf Bučany_IBV Chrenova_alt2.pdf (557.9 kB)
Návrh riešenia Obytnej zóny "IBV CHRENOVÁ" Variant 3 Bučany_IBV Chrenova_alt3.pdf Bučany_IBV Chrenova_alt3.pdf (504.9 kB)

 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave

VYHLASUJE

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na pozemkoch s porastom

v územnom obvode okresu Trnava
od 16.03.2012 do odvolania

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom zakazuje najmä:

 • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.
Vyhlásenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vyhlasenie_casu_zvyseneho_nebezpecenstva.pdf vyhlasenie_casu_zvyseneho_nebezpecenstva.pdf (83.8 kB)

 
 

Vyčistime si SlovenskoVytlačiť
 

Vyčistime si SlovenskoObec Bučany sa zapojí do výzvy s názvom Vyčistime si Slovensko, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia pri príležitosti Dňa Zeme.

Do akcie sa po celom Slovensku zapoja stovky škôl, miestne samosprávy, ako aj rôzne organizácie a záujmové skupiny.
Záleží nám na prostredí, v ktorom žijeme. Preto sa aj Bučany prihlásili do akcie za účelom vyčistenia si verejného priestranstva, okolia ciest a odstránenia čiernych skládok v katastri obce. Vyzývame predstaviteľov obce, pracovníkov OcÚ, školu, organizácie ako aj ostatných občanov, aby sa zapojili a svojou aktivitou pomohli ku krajšiemu a čistejšiemu prostrediu v našej obci. Zúčastneným budú poskytnuté plastové vrecia ako aj ochranné rukavice. Zapojením sa do akcie budeme taktiež súťažiť o možnosť vyhrať zájazd do bojnickej ZOO, či výlet do jaskyne. Hlavnou výhrou však pre nás bude čisté prostredie a obec Bučany, bez odpadkov a špiny!

Horúcka Róbert

 

Fotogaléria


 
 

Stavanie mája 2012Vytlačiť
 

Starosta obce Bučany a poslanci obecného zastupiteľstva Vás srdečne pozývajú na tradičné stavanie mája, ktoré sa uskutoční dňa 30.4.2012 o 18:00 hod. pri kultúrnom dome.

V programe vystúpia žiaci Základnej školy s materskou školou a dychová hudba Bučianka.

O občerstvenie je postarané.


 
 

Návrh IBV ChrenováVytlačiť
 

Obec Bučany predkladá Urbanistickú štúdiu IBV Chrenová Bučany, v ktorej sú zahrnuté pripomienky občanov.


 
 

Občianske združenie spoločne proti kriminaliteVytlačiť
 

link na www.oz-spk.skObec Bučany oznamuje svojim občanom, že bola nadviazaná spolupráca s Občianskym združením - Spoločne proti kriminalite, ktoré sa zaoberá prevenciou kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Svoju činnosť vykonáva už desiaty rok a významne prispieva k pozitívnemu formovaniu detí, mládeže a dospelej populácie. Projekt združenia podporuje aj Rada vlády SR pre prevenciu kriminality.

Medzi aktivity tohto združenia patrí rozsiahla prednášková, poradenská a publikačná činnosť. K zvyšovaniu informovanosti verejnosti prispievajú aj informačné - letákové kampane zamerané na prevenciu drogovej kriminality, domáceho násilia, šikanovania, obchodovania s ľuďmi, počítačovej kriminality a iné.
Informačné materiály, termíny prednášok a iných aktivít realizovaných v našej obci budú počas roka zverejňované na informačných miestach obce, na internetovej stránke obce Bučany a prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Bližšie informácie o združení a kontakt v prípade potreby poradenstva nájdete na internetovej stránke www.oz-spk.sk


 
 

Výsledky Parlamentných volieb 2012Vytlačiť
 

Výsledky Parlamentných volieb 2012 v obci Bučany

Na tejto stránke nájdete aktuálne výsledky Parlamentných volieb zo dňa 10.3.2012 v obci Bučany.

Ďakujeme všetkým občanom, že svojim správaním prispeli k bezproblémovému priebehu volieb v našej obci.
 

  hlasov spolu %
Počet voličov zapísaných na zozname voličov vo volebnom okrsku 1812  
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1130 62,36%
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny 2  
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa §30 1128  
Počet platných odovzdaných hlasov 1113  
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
1. Zelení 0 0,00%
2. Kresťanskodemokratické hnutie 122 10,96%
3. Strana demokratickej ľavice 9 0,81%
4. Slovenská národná strana 63 5,66%
5. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 132 11,86%
6. Sloboda a Solidarita 42 3,77%
7. PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 1 0,09%
8. NÁŠ KRAJ 1 0,09%
9. Strana zelených 2 0,18%
 10. Ľudová strana Naše Slovensko 38 3,41%
11. SMER - sociálna demokracia 589  52,92%
12. Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 11 0,99%
13. Národ a Spravodlivosť - naša strana 10 0,90%
14. Komunistická strana Slovenska 4 0,36%
15. Strana Rómskej únie na Slovensku 0 0,00%
16. MOST - HÍD 9 0,81%
17. 99 % - občiansky hlas 13 1,17%
18. Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 12 1,08%
19. STRANA +1 HLAS 0 0,00%
20. Robíme to pre deti -SF 1 0,09%
21. Obyčajní ľudia 2 0,18%
22. Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 45 4,04%
23. Strana občanov Slovenska 2 0,18%
24. Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 0 0,00%
25. STRANA SLOBODNÉ SLOVO - NORY MOJSEJOVEJ 4 0,36%
26. Strana živnostníkov Slovenska 1 0,09%

Koláčový graf výsledkov volieb v obci Bučany:

koláčový graf výsledkov Parlamentných volieb 2012 v obci Bučany


 
 

Ako sa zachovať pri mimoriadnych udalostiachVytlačiť
 

čo znamená, keď zaznie siréna?

Čo robiť pri evakuácii?

Ste účastníkom dopravnej nehody spojenej s únikom nebezpečnej látky?
Čo je potrebné okamžite vykonať?

Čo robiť vp rípade teroristického útoku?

Čo robiť pri ohrození povodňami a záplavami?

Čo robiť pri zemetrasení?

Dôležité telefónne kontakty

 

Toto všetko nájdete v priložených letákoch.

Ako sa zachovať pri mimoriadnych udalostiach CO_skladacka2011-mail.pdf CO_skladacka2011-mail.pdf (3.2 MB)
Ako sa zachovať pri mimoriadnych udalostiach II Ako sa zachovať pri MU.pdf Ako sa zachovať pri MU.pdf (2.6 MB)

 
 

Ako vytvoriť bezpečie pre rodinuVytlačiť
 

POZVÁNKA


Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva Bučany spolu s Občianskym združením - spoločne proti kriminalite, Vás srdečne pozývajú na prednášku

"Ako vytvoriť bezpečie pre rodinu"

Prevencia kriminality

Prednáška sa uskutoční dna 17.03.2012 (sobota) v Kultúrnom dome v Bučanoch o 16:00 hod.
Hlavné body prednášky - drogová problematika, riziká internetu, manipulácia v médiách, ako nebyť okradnutý.

Prednášať bude Miroslav Schlesinger, výkonný riaditeľ Občianskeho združenia - spoločne proti kriminalite, ktorý patrí medzi uznávaných odborníkov v oblasti prevencie kriminality na Slovensku.
Na prednáške bude možné si zakúpiť zaujímavé publikácie z oblasti prevencie kriminality a rozvoja osobnosti. Bližšie informácie o združení nájdete na www.oz-spk.sk


 
 

Zber obnoseného šatstvaVytlačiť
 

Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa bude konať v obci Bučany

v garáži Domu služieb v dňoch od 6.2. (pondelok) do 14.2. (utorok) v čase od 8:00 do 16:00 hod.

Veci je potrebné zabaliť do igelitového vreca alebo iného vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze.

ZBIERA SA: dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice.
Nezáleží na tom, či je to posledná móda alebo už majú veci možno i desiatky rokov. Veci môžu byť aj mierne znečistené, nie však úplne špinavé.

Prosíme občanov aby posteľné prádlo, uteráky a utierky zabalili osobitne a označili.

NEZBIERA SA: hračky, obuv, domáce potreby, matrace, koberce (okrem tkaných) a veľmi znečistené veci.

Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať.

V neposlednom rade takouto likvidáciou pre Vás nepostrebného textilu šetríte aj životné prostredie.


 
 

Zber elektronického odpaduVytlačiť
 

Vážení občania,

obecný úrad Bučany v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Zber sa uskutoční v utorok 14.2.2012 o 8,30 hod.

V čase od 7.00 do 8,00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod. Od 8,30 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.

Upozornenie:
Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajnému zboru.

 


 
 

Pochovávanie basy 2012Vytlačiť
 

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva Bučany Vás srdečne pozývajú na fašiangové posedenie s pochovaním basy, ktoré sa uskutoční 17.2.2012 v Kultúrnom dome v Bučanoch o 19:00. Na počúvanie i do tanca bude hrať Dychová Hudba Bučianka. Vstupné 1€ Občerstvenie je zabezpečené.

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva Bučany Vás srdečne pozývajú na fašiangové posedenie s pochovaním basy, ktoré sa uskutoční 17.2.2012 v Kultúrnom dome v Bučanoch o 19:00.
Na počúvanie i do tanca bude hrať Dychová Hudba Bučianka.
Vstupné 1€
Občerstvenie je zabezpečené.


 
 

Obecný úrad bude z technických príčin zatvorenýVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude z technických príčin v dňoch 23., 24. a 27. februára zatvorený.


 
 

IBV Chrenová - zmena Územného plánu obce BučanyVytlačiť
 

Obec Bučany predkladá zmenu územného plánu obce.

Zmenu nájdete na stránke Územný plán obce - návrh v sekcii Samospráva


 
 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnostiVytlačiť
 

Obecný úrad v Bučanoch oznamuje občanom, že daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať na Obecný úrad v Bučanoch do 31.1.2012. Ide o občanov, ktorí sa k 1.1.2012 stali vlastníkmi nehnuteľnosti na území obce Bučany alebo u ktorých nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľnosti.

Ďalej upozorňujeme občanov - držiteľov preukazov ZŤP, ZŤP-S, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, že do 31.1.2012 si môžu podať na Obecný úrad v Bučanoch žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľnosti.

Daň za psa, ktorá je splatná do 31.1.2012, bez vyrubenia rozhodnutia, treba uhradiť na Obecnom úrade v Bučanoch.


 
 

Muzikál Sladká CharityVytlačiť
 

Obecný úrad poriada dňa 18.2.2012 návštevu muzikálu Sladká Charity v divadle Andreja Bagara v Nitre.

Vstupné je 13,- €, záujemci sa môžu prihlásiť na obecnom úrade do 6.2.2012. Doprava je zdarma.

V predstavení účinkuje Patrik Ščasnovič z našej obce.


 
 

Coca-Cola kamión v TrnaveVytlačiť
 

Coca-Cola Vianočný kamión opäť vyráža na cestu okolo Slovenska.

A tento rok navštívi aj Trnavu. Kamión spolu s Coca-Cola Santa Clausom možete vidieť v sobotu 17. decembra na Hlavnom námestí v Trnave.


 
 

Cena pitnej vody z obecného vodovoduVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že uznesením č. 63/2011 zo dňa 16.11.2011 bola schválená cena pitnej vody z obecného vodovodu od 01.01.2012 vo výške 0,5 € za m3.


 
 

Návrh rozpočtu obce Bučany na roky 2012-2014Vytlačiť
 

Obec Bučany predkladá návrh rozpočtu obce pre roky 2012-2014.

Návrh rozpočtu obce Bučany - príjmy Navrh_rozpoctu_2011-2013_prijmy.pdf Navrh_rozpoctu_2011-2013_prijmy.pdf (25.1 kB)
Návrh rozpočtu obce Bučany - výdavky Navrh_rozpoctu_2011-2013_vydavky.pdf Navrh_rozpoctu_2011-2013_vydavky.pdf (101.9 kB)

 
 

Oznamujeme občanomVytlačiť
 

Od 1. novembra si budú musieť dať chodci v Bratislave pozor na električky na priechodoch pre chodcov. V tento deň (1.11.2011) vstupuje do platnosti novela zákona o cestnej premávke, ktorá ruší povinnosť vodiča električky dať na priechode prednosť chodcom a naopak zavádza pre chodcov povinnosť umožniť električke plynulý prejazd. Zákon o cestnej premávke sa tým prispôsobuje českým, rakúskym či nemeckým predpisom. Jedným z dôvodov pre tento krok je bezpečnosť premávky. Električka má oproti autám oveľa dlhšiu brzdnú dráhu a nie je schopná zastaviť „na mieste“, čo si chodci často neuvedomujú a vchádzajú na priechod náhle a tesne pred vozidlom. Riskujú tým dopravnú nehodu s vážnymi následkami. Druhým dôvodom je potreba zatraktívnenia verejnej dopravy tým, že sa odstránia brzdenia pred priechodmi a zvýši sa tým cestovná rýchlosť. Električka vezúca desiatky či stovky ľudí si zaslúži, aby nemusela zastavovať pred priechodom kvôli jednému či niekoľkým chodcom.

Návrh na zmenu zákona v prospech bezpečnosti a zrýchlenia dopravy, ktorý pripravila občianska iniciatíva Lepšia doprava, sa podarilo presadiť s podporou Dopravného podniku Bratislava, Dopravného podniku mesta Košice a občianskeho združenia mhd.sk.


 
 

Informácia pre dôchodcovVytlačiť
 

Poberatelia dôchodkových dávok majú naďalej možnosť výberu medzi zasielaním dôchodku na účet v banke alebo doručovaním prostredníctvom pošty.

Sociálna poisťovňa odporúča svojim klientom poukazovanie dôchodku na účet v banke z nasledovných dôvodov

 • väčšia bezpečnosť pri manipulácii s peniazmi
 • zhodnocovanie nasporených peňazí
 • v deň výplaty nie je potrebné čakať na poštovú doručovateľku, resp. chodiť na poštu
 • v prípade odcestovania nevznikajú problémy s doručovaním dôchodku
 • peniaze je možné vybrať kdekoľvek na Slovensku alebo v cudzine

Výber banky závisí od rozhodnutia klienta. Niektoré banky ponúkajú produkty výhodné pre seniorov preto odporúčame, aby sa klient pred otvorením účtu informoval vo viacerých bankách na výhody ponúkaných produktov.


 
 

Potvrdenie o návšteve školy pre ÚPSVaRVytlačiť
 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava - oddelenie štátnych sociálnych dávok oznamuje občanom, ktorí poberajú prídavok na dieťa,
aby potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely preukázania nároku na prídavok na dieťa, na školský rok 2011/2012 predložili osobne alebo zaslali poštou na ÚPSVaR Trnava – oddelenie štátnych sociálnych dávok, Jána Bottu č. 4, poschodie č. 3, do 30.9.2011.

Tlačivá „potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy“ na účely preukázania nároku na prídavok na dieťa získate :

 • stiahnutím z webovej stránky www.employment.gov.sk
 • u informátora ÚPSVaR Trnava, Jána Bottu č.4 (prednádražie)
 • v kanceláriách i na chodbe ÚPSVaR Trnava na treťom poschodí
 • na obecnom úrade
 • alebo v škole, ktorú dieťa navštevuje

V prípade nepredloženia uvedeného potvrdenia do 30.9.2011, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny týmto občanom prídavok na dieťa (príplatok k prídavku na dieťa) od 1.9.2011 zastaví.

ÚSTREDŇA ÚPSVaR TRNAVA 033/2440 999
Bližšie informácie na č.t.

stránkové hodiny ÚPSVaR Trnava:
 

pondelok, utorok:8:00 - 12:0013:00 - 15:00
streda8:00 - 12:0013:00 - 17:00
piatok8:00 - 12:00 


 


 
 

Skúška sirénVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že dnes (9.9.2011) bude o 12:00 v lokalite EBO preskúšanie sirén 2 minútovým stálym tónom.


 
 

PRIPOMÍNAME OBČANOM: Pomoc občanom v hmotnej núdziVytlačiť
 

Obecný úrad v Bučanoch pripomína občanom, že v spolupráci s Charitou v Trnave zabezpečuje potravinovú pomoc, ktorú poskytuje Európska únia.

Potravinová pomoc je určená ľuďom:

 • v hmotnej núdzi - predložia na obecný úrad potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávky v hmotnej núdzi
 • osobám na hranici životného minima - predložia potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • poberatelia dôchodku, ktorých maximálna výška dôchodku nepresahuje 305,-€ (nepracujúci poberatielia starobného, predčasného, alebo invalidného dôchodku. Do sumy 305,-€ sa nezarátava vdovský dôchodok.) - predložia na obecný úrad rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške poberanéo dôchodku alebo rozhodnutie o valorizácii dôchodku v roku 2011.
 • deti v náhradnej starostlivosti - osoba, ktorej bolo dieťa zverené predloží k nahliadnutiu rozhodnutie súdu.

Občania majú nárok dostať z tohoto projektu 20 kg hladkej múky a 20 kg cestovín.

Záujemci o potravinovú pomoc sa môžu nahlásiť a potrebné doklady predložiť do 10. augusta 2011 na obecnom úrade.


 
 

Poďakovanie za príspevok do zberu šatstvaVytlačiť
 

Obecný úrad Bučany, v spolupráci s n.o. POMOCNÝ ANJEL

ďakuje občanom, ktorí prispeli v dňoch 25. - 30. júla 2011

do "ZBIERKY OBNOSENÉHO ŠATSTVA".

 

Vaše príspevky pomôžu ľuďom odkázaným na pomoc iných.

 

Obecný úrad Bučany 
n.o. Pomocný anjel


 
 

Deň matiekVytlačiť
 

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu, obecné zastupiteµstvo a ZŠ s MŠ v Bučanoch
Vás pozýva dňa 8.5.2011 o 15:00 hod na oslavu dňa matiek v Kultúrnom dome.


 
 

Stavanie májaVytlačiť
 

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu a obecné zastupiteľstvo
Vás srdečne pozýva na tradičné stavanie mája,
ktoré sa uskutoční 30.4.2011 (v sobotu) o 18:00.

Na počúvanie bude hrať dychová hudba Bučianka.
O občerstvenie je postarané.


 
 

Televízne vysielanieVytlačiť
 

Informácia pre občanov o prechode na digitálne vysielanie na našom území.
Informačná príručka pre DVB-T vysielanie je priložená v ozname.

Informácia pre občanov pri prechode na digitálne vysielanie obce_TV_web.pdf obce_TV_web.pdf (2.5 MB)

 
 

Informácie pre občanov o civilnej ochraneVytlačiť
 

Úlohy civilnej ochrany a čo by mal vedieť každý, v prípade ohrozenia. 

Čo by mal občan vedieť o Civilnej obrane co_by_mal_vediet_o_co.pdf co_by_mal_vediet_o_co.pdf (3.1 MB)

 
 

Neporušujte zákonVytlačiť
 

Vzhľadom k tomu, že sa veľmi často stretávame s porušovaním stavebného zákona, hlavne pri budovaní nových stavieb, chceme upozorniť, ktoré drobné stavby treba ohlásiť na obecnom úrade:

 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístreąky, zariadenia na nádoby a odpadky, stavby pre chov drobného zvieratstva, sauny,
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m (pivnice, žumpy)
 • oplotenie,
 • výmena krovu strešnej krytiny, výmena okien,
 • prípojky stavieb na rozvodné siete,
 • všetky stavebné úpravy na cintorínoch, ako sú budovanie nových ohrádok a pomníkov a ich rekonštrukcie.

Povoleniu taktiež podliehajú rozkopávky na verejných priestranstvách, chodníkoch, miestnych komunikáciách. O rozkopávkové povolenie musí žiadať každý stavebník, i ten, ktorý má stavebné povolenie vydané stavebným úradom. Za drobnú stavbu sa nepovažuje prístavba, nadstavba, rekonštrukcia rodinného domu. Tieto si vyžadujú stavebné povolenie, ktoré vydáva Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, Trnava, č.tel.: 5564 355. (OcÚ)


 
 

Pochovávanie basyVytlačiť
 

OcÚ v Bučanoch Vás srdečne pozýva na: Fašiangové posedenie a pochovávanie basy, ktoré sa uskutoční dňa 25.2.2006 o 19:00 hod. v KD Bučany. Do tanca i na počúvanie bude hrať dychová hudba Bučianka. O občerstvenie je postarané. Vstupné 25,- Sk 


 
 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011Vytlačiť
 

Dňa 12.04 2011 starosta obce Bučany Šebestian Lančarič vymenoval v zmysle § 7 odst. 2 zákona č. 263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

v znení neskorších predpisov sčítacích komisárov, ktorí budú v čase sčítania navštevovať domácnosti za účelom zistenia potrebných údajov od obyvateľstva. Rozhodujúcim okamihom sčítania, ku ktorému sa zisťujú stanovené údaje, je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011.

Sčítací komisár navštívi v čase od 13. mája 2011 do 20. mája 2011 Vašu domácnosť a odovzdá Vám sčítacie tlačivá – formulár A-Údaje o obyvateľovi, formulár B-Údaje o byte, formulár C-Údaje o dome. Tlačivá bude možné vyplniť v listinnej podobe, alebo elektronickej forme (www.scitanie2011.sk). V každej domácnosti odovzdá obálky s identifikátorom a heslom.

Navštívia Vás:

 1. Sčítací obvod č. 207250 - Gertrúda Vidličková, súp. č. 165-314, 406-431, 644, 652, 653, 656, 695, 697, 698
 2. Sčítací obvod č. 207251 – Cecília Textorová, súp.č. 156-163, 433-537, 645-651, 654, 659, 660, 692
 3. Sčítací obvod č. 207252 – Adela Magulová, súp. č. 540-701, 722,731
 4. Sčítací obvod č. 207253 – Ing. Stanislav Kontína, súp. č. 127-152, 243-287, 315-358, 386-405, 432, 642, 646, 715, 716, 720, 725, 726
 5. Sčítací obvod č. 207254 – Juraj Vidlička, súp. č. 70, 71, 96-125, 268, 273, 360-383, 666-680, 683, 687, 689, 753
 6. Sčítací obvod č. 207255 – Alena Suchoňová, súp. č. 1-69, 72-95, 643, 661-665, 681, 682, 688, 703, 704, 706, 733.

 


 
 

dnes je: 19.8.2017

meniny má: Lýdia

navstevalekara.sk

Predpoveď počasia

Predpoveď počasia
Počasie online
webygroup
ÚvodÚvodná stránka