Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Tomáš Bališ

poslanec OZ, člen obecnej rady


 

Ing. Stanislav Vidlička

poslanec OZ, člen obecnej rady


 

Ing. Daniel Belokostolský

poslanec OZ, člen obecnej rady


 

Eva Juhásová

poslanec OZ


 

Roman Pavelek

poslanec OZ


 

Ľuboš Kubovič

poslanec OZ


 

Jozef Ševčík

poslanec OZ


 

Daniel Hutta

poslanec OZ


 

Mgr. Patrik Ščasnovič

poslanec OZ


 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Bučany


 

Zákon o obecnom zriadení, §11 Obecné zastupiteľstvo

Podľa zákona 369/1990 Zb. §11: Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

  • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva;
  • schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním;
  • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce;
  • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
  • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov
  • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce zvolávať verejné zhromaždenia občanov
  • uznášať sa na nariadeniach
  • určiť plat starostu obce podľa osobitného zákona
  • voliť a odvolávať hlavného kontorlóra obce

 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Bučany

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

web - Nyáryovská kúria

navstevalekara.sk

webygroup
ÚvodÚvodná stránka