Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o pripomienkovaní

Oznámenie o pripomienkovaníVytlačiť
 

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Odbor dopravnej politiky P.O. BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Zmeny cestovných poriadkov vereinej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2018/2019
Trnavský samosprávny kraj (ďalej len TTSK) v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov je objednávateľom dopravných služieb vo verejnom záujme, za ktoré poskytuje dopravcom finančný príspevok na náhradu straty, ktorá vznikla poskytovaním zľavneného cestovného a zabezpečovaním dopravnej obslužnosti územného obvodu TTSK. 
Dovolíme si Vás upozorniť, že od 17.09.2018 do 30.09.2018 bude možné zasielat' požiadavky a pripomienky obecných úradov a občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca po zverejnení železničných cestovných poriadkov, zohl'adní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch. Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme. (viď. nižšie uvedené kontakty)

Zároveň Vás žiadame o zabezpečenie informovanosti Vašich občanov o tejto skutočnosti všetkými dostupnými oznamovacími prostriedkami.

Vaše požiadavky a požiadavky občanov zasielajte do 30.09.2018 e-mailom alebo písomne dopravcovi, ktorý zabezpečuje svojimi linkami dopravnú obslužnosť Vašej obce a na vedomie TTSK, odboru dopravnej politiky.

Na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté, nakoľko TTSK musí doručené pripomienky a požiadavky prerokovať s dopravcom, ten ich v prípade možnosti následne zapracuje do cestovných poriadkov, ktoré TTSK schváli a dopravca ich v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov zverejní najneskôr 10 dní pred nadobudnutím ich platnosti na svojej webovej stránke na autobusových staniciach a zastávkach.

TTSK Vás žiada o dôsledné zváženie Vašich požiadaviek a súčinnost' so zástupcami ostatných obcí vzájomným rokovaním, nakol'ko každá linka zabezpečuje dopravné spojenie z viacerých obcí, výsledkom ktorého by malo byt' zosúladenie jednotlivých požiadaviek a ich spoločná formulácia. V prípade zasielania protichodných požiadaviek bez diskusie a vzájomnej dohody, nie je možné takéto požiadavky zapracovat' do nových cestovných poriadkov tak, aby spinili svoj účel.

Zavedenie nového spoja je možné realizovať len v prípade, že sa zástupcovia jednotlivých obcí na základe vzájomného rokovania dohodnú a budú na novozavedenom spoji, po odsúhlasení TTSK, uhrádzať vzniknutú stratu, prípadne jej časť spolufinancovaním. Uvítame návrhy zástupcov obcí, ktorí vedia identifikovať potrebu na prepravu cetujúcich, týkajúcu sa optimalizácie prevádzkových spojov (zrušenie spojov, ktoré sú málo využívané občanmi alebo presmerovaním existujúcich spojov) tak, že nepríde k zvyšovaniu kilometrického výkonu.

Adresy dopravcov zabezpečujúcich verejnú pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu v Územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja, na ktoré treba zaslať Vaše požiadavky:

SAD Dunajská Streda, a.s.
Bratislavská cesta 918/2
929 13 Dunajská Streda
https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok
e-mail: ladziansky@sadds.sk
zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 201 a 202

ARRIVA Trnava, a.s.
Nitrianska 5
917 54 Trnava
http://www.sadtrnava.sk/index.php/cestovne-poriadky/cestovne-poriadky-vo-formate-pdf/primestske-linky.html
e-mail: juraj.kuzma@arriva.sk
zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 203; 204; 205 a 207

SKAND Skalica, s.r.o.
Nádražná 26
909 01 Skalica
http://www.skand.sk/pravidelna-autobusova-doprava/
e-mail: samson@skand.sk
zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 206

Na vedomie:

Trnavský samosprávny kraj
Odbor dopravnej politiky
Starohájska 10
917 01 Trnava
e-mail: skvorakova.magda@trnava-vuc.sk, doprava@trnava-vuc.sk

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že ďalšie zmeny cestovných poriadkov počaas ich platnosti sú lánované v termíne apríl a september 2019.

Telefón   033/55 59 111
Fax         033/55 59 115
E-mail     doprava@trnava-vue.sk
Internet   www.trnava-vuc.sk
IČO          37836901


 
 

Úradná tabuľa - archív

Verejná vyhláška

Obecný úrad oznamuje
Jozefovi Némethov ...viac...

Počet videní: 2188


 

Oznámenie o pripomienkovaní

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Odbor dopravne ...viac...

Počet videní: 162


 

Oznam o zamýšľanom predaji majetku obce

v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/19 ...viac...

Počet videní: 220


 

Oznam o zamýšľanom predaji majetku obce

v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/19 ...viac...

Počet videní: 251


 

Plán kontrolnej činnosti

Hlavná kontrolórka obce Bučany
V súlad ...viac...

Počet videní: 203


 

Oznámenie o strategickom dokumente

Program odpadového hospodárstva
obce Buč ...viac...

Počet videní: 179


 

Verejná vyhláška

Oznámenie o spojení územného a stavebného kon ...viac...

Počet videní: 195


 

Rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľností

Oznamujeme občanom, aby si na Obecnom úrade v ...viac...

Počet videní: 410


 

Okresný úrad Trnava

vydáva rozhodnutie o schválení návrhu program ...viac...

Počet videní: 1404


 

Spoločný obecný úrad

dodatočne povoľuje vykonané stavebné práce a ...viac...

Počet videní: 1714


 
Položky 1-10 z 102

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

web - Nyáryovská kúria

navstevalekara.sk

webygroup
ÚvodÚvodná stránka