Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Zisťovanie o využívaní informačných technológií

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku  2019. Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT) ...viac...


 

Odpis časti zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v druhom kole prezidentských volieb

Rozdelenie hlasov v prezidentských voľbách v Bučanoch

Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1903 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 903 P ...viac...


 

Spoločný obecný úrad

soutt-logo

dodatočne povoľuje vykonané stavebné práce a vydáva povolenie na užívanie stavby
viac...


 

Okresný úrad Trnava

vydáva rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy
viac...


 

Projekt: Obstaranie záhradných kompostérov do obce Bučany

projekt - kompostéry do obce

V rámci projektu budú obstarané plastové kompostéry o objeme 950 l v počte 600 ks, ktoré sú vhodné k použitiu pre kompostovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) zo záhrad a domácnos ...viac...


 

Úradná tabuľa - archív

Verejná vyhláška

Obecný úrad oznamuje
Jozefovi Némethov ...viac...


 

Výzva na realizáciu vykonať opatrenia - vykonať deratizáciu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sí ...viac...


 

Odpis časti zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania

Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledk ...viac...


 

Pozvánka

Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Bučany, ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Bučany ako orgán ochrany prírody podľa § ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Bučany ako orgán ochrany prírody podľa § ...viac...


 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Všetky informácie o  "Voľbách prezidenta Slov ...viac...


 

VV - oznámenie o začatí UK- Chodník – Malženice


 

Nová webová stránka Nyáryovskej kúrie

Kultúrno-spoločenské centrum Bučany oznamuje, ...viac...


 

Prestížny medzinárodný výskum - Politické postoje

Slovenská nezávislá výskumná spoločnosť MEDIA ...viac...


 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Obec Bučany zverejňuje e-mailovú adresu na do ...viac...


 

Európsky fond regionálneho rozvoja


EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGION ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Bučany ako orgán ochrany prírody podľa § ...viac...


 

Oznam obce Bučany k podávaniu priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa v roku 2019

Priznanie k dani z nehnuteľností sú občania - ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Malženice ako orgán ochrany prírody podľ ...viac...


 

Rozbor vody z obecného vodovodu

Obec Bučany zverejňuje výsledok rozboru vody ...viac...


 

Výzva

Západoslovenská distribučná, a.s., ako vlastn ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Bučany ako orgán ochrany prírody podľa § ...viac...


 

Výsledky volieb

Výsledky komunálnych volieb 2018 nájdete v me ...viac...


 

Zákaz fajčenia

V areáli Nyáryovskej kúrie začal platiť ZÁKAZ ...viac...


 

Zámer zámeny majetku obce Bučany

Zámer zámeny majetku obce Bučany s Agnešou Ni ...viac...


 

Zámer zámeny majetku obce Bučany

Zámer zámeny majetku obce Bučany s Evou Šiško ...viac...


 

Zámer zámeny majetku obce Bučany

Zámer zámeny majetku obce Bučany s Šebestiano ...viac...


 

Zámer zámeny majetku obce Bučany

Zámer zámeny majetku obce Bučany s Agnešou Fr ...viac...


 

Zámer zámeny majetku obce Bučany

Zámer zámeny majetku obce Bučany s Darinou Or ...viac...


 

VÝZVA PRE OBČANOV

Bratia Ľubomír a Štefan Vidličkoví dokončujú ...viac...


 

Zásielka do vlastných rúk

Obecný úrad Bučany
oznamuje
Zde ...viac...


 

Výzva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sí ...viac...


 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného ...viac...


 

Oznámenie o možnosti pripomienkovania cestovných poriadkov

Trnavský samosprávny kraj (ďalej len TTSK) v ...viac...


 

Rozbor vody z obecného vodovodu

Obec Bučany zverejňuje výsledok rozboru vody ...viac...


 

Výberové konanie

Obec BUČANY
Podľa ustanovenia § 4 ods. ...viac...


 

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie v ...viac...


 

Návrh Záverečného účtu obce Bučany za rok 2017

Obec Bučany predkladá Návrh Záverečného účtu ...viac...


 

Oznam o zamýšľanom predaji majertku obce v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení

Predmet prevodu:
Pozemok v k.ú. Bučany, ...viac...


 

Verejná vyhláška- oznámenie o začatí územného konania – REKONŠTRUKCIA CESTY PRI DOLNOM CINTORÍNE BUČANY – Obec Bučany


 

Zápasy tohto týždňa


 

Preplach vodovodného potrubia

Oznamujeme občanom, že v utorok dňa 24.apríla ...viac...


 

Oznam o zamýšľanom predaji majetku obce

Pozemok, časť (8/14) parcely reg. C KN 1193 z ...viac...


 

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018

K základným povinnostiam, ktoré je potrebné d ...viac...


 

Prosba o spoluprácu - komunitný plán sociálnych služieb

Vážení občania,
obec Bučany pripravuje ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Bučany ako orgán ochrany prírody podľa § ...viac...


 

Prezentácia - dobrovoľná vojenská príprava


 

Oznámenie o uložení zásielky

Ľubošovi JUHÁSOVI, bytom Bučany
že má ...viac...


 

Odpisy vodomerov

Oznamujeme občanom, že pracovník TAVOSu bude ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Bučany ako orgán ochrany prírody podľa § ...viac...


 

Oznam o zamýšľanom predaji majetku obce

Parc. č. 914/2 záhrady vo výmere 78m2 v k.ú. ...viac...


 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Základná škola s materskou školou Bučany
...viac...


 

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Bučany ako orgán ochrany prírody podľa § ...viac...


 

Oznam obce Bučany k podávaniu priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa v r. 2017

Priznanie k dani z nehnuteľností sú občania - ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Bučany ako orgán ochrany prírody podľa § ...viac...


 

Výzva - Západoslovenská distribučná, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s.
Tím sp ...viac...


 

Zámer zámeny majetku obce Bučany

Zámer zámeny majetku obce Bučany s Pavlom Urb ...viac...


 

Výsledky volieb do samosprávnych krajov v obci Bučany

Volebná komisia zistila tieto výsledky:
...viac...


 

Zámer zámeny majetku obce Bučany

Zámer zámeny majetku obce Bučany s Igorom Kub ...viac...


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Zoznamy:
Zoznam zaregistrovaných ka ...viac...


 

Výsledky rozboru vody

Obec Bučany zverejňuje výsledky rozboru vody. ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Bučany ako orgán ochrany prírody podľa § ...viac...


 

Predaj pozemku v KU Bučany

Ponúkam na predaj ornú pôdu v katastrálnej ča ...viac...


 

Jódové profylaktiká

Oznamujeme občanom s trvalým pobytom v obci B ...viac...


 

Územný plán obce Bučany Zmeny a doplnky 06/2017

Obec Bučany predkladá na pripomienkovanie náv ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Bučany ako orgán ochrany prírody podľa § ...viac...


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie o voľbách do orgánov samosprávnych ...viac...


 

Oznam o zamýšľanom predaji majetku obce v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení

Predmet prevodu:
Pozemok v k.ú. Bučany, ...viac...


 

Oznam o zamýšľanom predaji majetku obce v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení

Žiadosťou zo dňa 24.04.2017 požiadala Helena ...viac...


 

Oznam o zamýšľanom predaji majetku obce v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení

I.
prevod vlastníckeho práva Obce Buča ...viac...


 

Zmeny a doplnky Územného plánu obce Bučany 5/2017

Zmeny a doplnky Územného plánu obce Bučany 5/ ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Bučany ako orgán ochrany prírody podľa § ...viac...


 

Oznam o zamýšľanom predaji majetku obce v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení

Predmet prevodu:
Pozemok v k.ú. Bučany, ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Bučany ako orgán ochrany prírody podľa § ...viac...


 

Zmeny a doplnky Územného plánu obce Bučany

Obec Bučany Vám predkladá na pripomienkovanie ...viac...


 

Harmonogram vývozu odpadov

Nový harmonogram vývozu odpadov v našej obci ...viac...


 

Oznam o zamýšľanom predaji majetku obce

Predmet prevodu:
Pozemok v k.ú. Bučany, ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Bučany ako orgán ochrany prírody podľa § ...viac...


 

OZNAM o zamýšľanom prenájme majetku obce v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. v platnom znení

Predmet prenájmu:
Časť pozemku pare. c ...viac...


 

OZNAM o zamýšľanom predaji majetku obce v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona c. 138/1991 Zb. v platnom znení

I.
Žiadosťou zo dňa 11.08.2016 požiada ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Malženice ako orgán ochrany prírody podľ ...viac...


 

Oznam o zamýšľanom prenájme majetku obce - vodojem


 

Oznam o zamýšľanom prenájme majetku obce - v Dome služieb


 

Oznam o zamýšľanom predaji majetku obce


 

Zámer previesť majetok

Zámer zámeny majetku obce Bučany s Tomášom Ku ...viac...


 

OZNAM o zamýšľanom predaji majetku obce v zmvsle § 9a ods. 8 pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení

Predmet prevodu:
Pozemok v k.ú. Bučany, ...viac...


 

Voľby do Národnej rady SR 2016

VÝSLEDKY PARLAMENTNÝCH VOLIEB 2016 V OBCI BUČ ...viac...


 

Návrh zmeny Územného plánu obce Bučany

NÁVRH zmeny územného plánu obce Bučany nájdet ...viac...


 

OFICIÁLNE výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce Bučany

Počet volebných obvodov 1 ...viac...


 

dnes je: 26.5.2019

meniny má: Dušan

web - Nyáryovská kúria

navstevalekara.sk

webygroup
ÚvodÚvodná stránka