Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponukyVytlačiť
 

Názov zákazky: Rozšírenie kamerového systému v obci Bučany

Predpokladaná hodnota: 5171,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: 10 / 2019
Lehota na predkladanie ponúk: do 29.9.2019 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk: Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:

https://www.tendernet.sk/zakazka?d7LYVeU6OVRm1BYRHsdBFZk


Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách.


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponukyVytlačiť
 

Názov zákazky: Vybavenie učební ZŠ Bučany - učebné pomôcky

Predpokladaná hodnota: 34 801,09 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: do 28.2.2020
Lehota na predkladanie ponúk: do 11.9.2019 do 24.00 h

Spôsob predkladania ponúk: Emailom - podpísaná cenová ponuka a všetky jej prílohy musia byť podpísané, naskenované vo formáte JPG, PDF alebo obdobnom formáte a doručené na emailovú adresu poverenej/kontaktnej osoby verejného obstarávateľa:

info@geminigroup.sk 

Pokyny na zostavenie ponuky: Predkladané cenové ponuky na dodanie tovarov musia spĺňať špecifikované požiadavky uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy. Tovary musia byť nacenené ako celok v zmysle prílohy č.1. Cenu za tovary je potrebné uvádzať v štruktúre: jednotková cena bez DPH, celková cena bez DPH, DPH, cena s DPH v prípade subjektu , ktorý je platcom DPH, resp. sa uvedie konečná cena, ak subjekt nie je platcom DPH. Na skutočnosť, že subjekt nie je platcom DPH, subjekt v cenovej ponuke upozorní.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v mene EUR.

Všetky informácie sú v priložených súboroch:

  1. Výzva
  2. Príloha č. 1

 
 

Výzva na predloženie cenovej ponukyVytlačiť
 

Názov zákazky: Prestavba spevnenej plochy v Základnej škole Bučany

Predpokladaná hodnota: 44167,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: 10 / 2019
Lehota na predkladanie ponúk: do 16.9.2019 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk: Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?d7DfwHSd_z6DUs2LQ_qlDuY
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách.


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponukyVytlačiť
 

Názov zákazky: Výstavba detského ihriska v obci Bučany

Predpokladaná hodnota: 12500 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: 9-10 / 2019
Lehota na predkladanie ponúk: do 8.9.2019 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk: Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?d7DT610Wwp4VezDFN3PTG08
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách.


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponukyVytlačiť
 

Názov zákazky: Prestavba spevnenej plochy v Základnej škole Bučany

Predpokladaná hodnota: 44167,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: 9 / 2019
Lehota na predkladanie ponúk: do 26.8.2019 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk: Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?d7HTpKX0ZFafg-uHC-hZteQ
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách.


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky Vytlačiť
 

Názov zákazky: Stravovanie dôchodcov v obci Bučany

Lehota na predkladanie ponúk: do 19.7.2019 12:00

Spôsob predkladania ponúk: Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?d7Tkywo7lzQkvnlM_igmWVI

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.

Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponukyVytlačiť
 

Názov zákazky: Oplotenie hasičskej zbrojnice

Predpokladaná hodnota: 26532,29 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: do 10 / 2019
Lehota na predkladanie ponúk: do 17.6.2019 do 12:00

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?drmFaY1hMCied8zG10sV2Uo
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponukyVytlačiť
 

Názov zákazky: Stavba miestnej asfaltovej komunikácie

Lehota na predkladanie ponúk: do 13.6.2019 12:00

Spôsob predkladania ponúk: Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?drmLbQK_lFtWCLmjnhmQYuI

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.

Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponukyVytlačiť
 

Názov zákazky: Oplotenie hasičskej zbrojnice

Lehota na predkladanie ponúk: do 28.5.2019 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk: Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:

https://www.tendernet.sk/zakazka?driMPBFfyDMck1RW9AdbX5M

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.

Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponukyVytlačiť
 

Názov zákazky: Likvidácia nelegálnej skládky eternitu

Lehota na predkladanie ponúk: do 12.5.2019 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?dreH6nqaHZ0Fr2NXp0TJzqY
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.


 
 

Profil verejného obstarávateľa

Obec Bučany je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Bučany
Sídlo: Bučany 269, 919 28 Bučany
IČO: 00 312 321

 

Verejné obstarávanie - súhrnné správy

Súhrnné správy o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, v zmysle § 111 ods. 2 a § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s cenami vyššími ako 5000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka:


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

web - Nyáryovská kúria

navstevalekara.sk

webygroup
ÚvodÚvodná stránka